Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Sinh hoạt trong CLB Cúc Vàng có lợi ích gì?

Tư Vấn Tâm LinhDanh mục đơn: Tu tậpSinh hoạt trong CLB Cúc Vàng có lợi ích gì?
D
09/07/2020

Câu hỏi:

Chúng tôi là đạo tràng tu tập ở chùa. Đạo tràng tôi rất muốn vào trong CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa để sinh hoạt, nhưng có người khuyên chúng tôi rằng tu ở chùa Ba Vàng là hòa hợp rồi, không cần phải vào CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa. Vậy Cô cho tôi hỏi tu tập hòa hợp ở chùa Ba Vàng và tu thêm hòa hợp ở CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa có gì khác nhau?

1 Answers
09/07/2020

Ban Quản Trị trang xin chào bạn! Ban Quản Trị trang xin trả lời bạn nhé!

Cô Phạm Thị Yến đã trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Kính thưa quý đạo hữu!

Chúng ta học Thầy, tất cả chúng ta đều hòa hợp trong phần: thân hòa (cùng tu trong một chùa); khẩu hòa (không tranh cãi, nói lời yêu thương nhau); kiến hòa (cùng chung một ý kiến với Thầy); ý hòa (Thầy giao việc cho chúng ta, chúng ta ý hòa); giới hòa (cùng trì năm giới và 1 ngày tu Bát quan trai giới).

Thế nhưng, vào trong CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa, chúng ta đều tăng thượng duyên trong tất cả các chi phần lục hòa này. Trong CLB chúng ta, đạo tràng này có thể đến đạo tràng khác làm việc, trợ duyên một cách dễ dàng, không phân biệt đạo tràng này, đạo tràng kia. Khi có việc, chúng ta đều coi nhau là một, không phân biệt “đây là đạo tràng tôi”, “đây không phải đạo tràng tôi”, đây là duyên để chúng ta phá ngã. Cho nên, tất cả những Phật tử nào thật sự tinh tấn trong CLB Cúc Vàng thì người ta có thể đi đến trợ duyên cho các đạo tràng khác một cách rõ ràng, không bị chướng ngại ở trong tâm. Và ở đây có một Pháp kết duyên nữa, đó là chúng ta sẽ kết duyên với nhiều đạo hữu hơn, thân cận nhiều hơn; kiếp sau chúng ta sẽ đông người thân cận hơn. Mặc dù chúng ta cùng tu một chùa, cũng là thân cận, nhưng mà cả một thời gian tu hành cũng không bao giờ biết đến các bạn ở đạo tràng khác. Cho nên, chúng ta tu tập trong CLB, vì có tu tập lục hòa, cho nên chúng ta có thể cắt cử đạo hữu từ đạo tràng này đến đạo tràng kia và có nhiều buổi sinh hoạt chung, làm việc chung, hưởng thành quả chung.

Bởi thế, Yến vẫn khuyến khích nếu như có nhiều đạo tràng tu cùng với nhau thì sẽ có sức mạnh trong lúc chúng ta làm việc, phá đi chấp trước của chúng ta. Đây là một nhân duyên để chúng ta tăng thượng duyên, tăng thượng tâm. Vì làm việc lớn, chúng ta sẽ trưởng thành, sẽ quán sát nhiều hơn nên chúng ta sẽ tăng thượng trí. Quý đạo hữu tu cạnh nhau, phải nhìn nhau và sửa đổi mình cho nên chúng ta sẽ tăng thượng giới. Đó chính là lợi ích khi tham gia tu tập trong CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa.

_Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)_

(Trích video: Sinh hoạt trong CLB Cúc Vàng có lợi ích gì?

Bình luận

Xem nhiều nhất trong chuyên mục