Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Sân hận, đố kỵ, kiêu mạn – tâm nào là gốc?

Tư Vấn Tâm LinhDanh mục đơn: Tu tậpSân hận, đố kỵ, kiêu mạn – tâm nào là gốc?
A
09/09/2020

Thưa Cô, trong ba tâm: sân hận, đố kỵ, kiêu mạn, tâm nào là gốc ạ?

1 Answers
09/09/2020

Ban Quản Trị trang xin chào bạn! Ban Quản Trị trang xin trả lời bạn nhé!

Cô Phạm Thị Yến đã trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Cô chào cháu!

Gốc của các nghiệp là ái. Ba tâm này đều sinh từ ái và có tính chất đồng sinh. Người có tâm kiêu mạn sẽ đồng có tâm đố kỵ, vì đố kỵ nên có sân giận. Người nào còn nhiều tâm sân giận thì cũng mang trong mình nhiều đố kỵ và kiêu mạn. Ba tâm này đồng tương tác với nhau.

Ví dụ: Mình cắm được một lẵng hoa rất đẹp, nhìn rất ưng ý. Từ đó, mình chấp vào cách cắm của mình, chấp cả màu sắc mà mình đã phối hợp, tức là chấp thủ. Ái sinh thủ, thủ sinh hữu, cho nên nếu có ai đó chê lẵng hoa của mình dở thì mình sẽ sinh ra bực mình với người kia, bực mình với góp ý kia.

Nếu không đoạn được thủ chấp thì gọi là kiến thủ – đó là mầm mống của hữu. Khi còn sở hữu trong tâm những sân hận, đố kỵ, kiêu mạn thì chúng ta sẽ sử dụng nó bất cứ lúc nào khi gặp những điều bất như ý, bởi vì chúng ta còn chấp thủ kiến thức của mình.

(Trích lời chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến – Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán chia sẻ trong video: “Chọn chùa để tu”)

Vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký để bình luận

Xem nhiều nhất trong chuyên mục