Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

[Cúng gia tiên vào rằm tháng 7 như thế nào để được lợi ích?]

Tư Vấn Tâm LinhDanh mục đơn: Thờ cúng[Cúng gia tiên vào rằm tháng 7 như thế nào để được lợi ích?]
L
22/06/2020

Chị chào Cô Yến!

Chị có câu hỏi muốn nhờ Cô giải đáp về vấn đề cúng lễ vào ngày rằm tháng 7. Chị có đọc tham khảo trên mạng về vấn đề này, chị thấy có bài viết: Vào tháng 7 âm lịch, người ta quan niệm trên dương thế có rất nhiều quỷ đói nên phải cúng cháo, gạo, muối để hối lộ cho chúng, để chúng không quấy nhiễu cuộc sống của mình và phải cúng trước một tuần thì gia tiên mới được hưởng nhiều. Và có bài viết lại viết rằng phải cúng vào ngày 14, 15, 16, vì cửa địa ngục chỉ cho phép vong linh về thăm con cháu vào 3 ngày này, lúc đó các cụ mới nhận được. Chị thực sự chưa hiểu rõ lắm về việc bày cúng gia tiên và cúng vào ngày nào là được lợi ích nhất.

Rất mong nhận được câu trả lời của Cô Yến!

1 Answers
22/06/2020

Ban Quản Trị trang xin chào bạn! Ban Quản Trị trang xin trả lời bạn nhé!

Cô Phạm Thị Yến đã trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Kính thưa quý đạo hữu!

Ở thế gian, có những người cúng cho quỷ đói xong thì trong người rất khó chịu, hoặc một thời gian sau thấy trong gia đình có những phần lộn xộn, nên người ta đưa ra quan niệm cúng cẩn thận không thì ma lại theo vào nhà. Chúng ta cúng bao nhiêu cũng là lợi ích, nhưng phải biết cách khấn, khấn lễ kiểu nào thì ma sẽ theo chúng ta, khấn lễ kiểu nào thì ma không theo chúng ta? Khấn là hình thức chuyển tải tâm của mình đến với tâm chúng sinh, không những chỉ riêng ngày rằm tháng 7 mà quanh năm chúng ta đều có thể thực hành bố thí cho chúng sinh đói khát được. Chúng ta có thể cúng bát cơm, chén nước, bát cháo, cốc sữa, bỏng lẻ, ngô, khoai,… cái gì chúng ta ăn được thì chúng ta đều cúng được hết. Nghèo thì chúng ta cúng bát cơm, chén nước; tức là chúng ta thực hành chân thật, giống như tôi có cái gì thì tôi cho cái đó.

Khi chúng ta cúng thì phải khấn Phật gia hộ:

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con tên là… , ở địa chỉ…. Chúng con là người trần mắt thịt, không thấy biết được cõi vong linh, ngạ quỷ, nhưng chúng con được nghe thấy, được học trong Phật Pháp rằng có chúng quỷ đói, và chúng quỷ đói nhận được phần bố thí của chúng con. Hôm nay, chúng con có bát cơm (chúng ta kể ra những gì chúng ta có và hướng tâm đến cúng những quỷ đói có hữu duyên với chúng ta). Con biết được lời Phật dạy rằng cúng dường Tam Bảo sinh ra phúc lành, hồi hướng cho chúng vong linh, ngạ quỷ đói này. Hôm nay, con có năm đồng, ba đồng để hồi hướng phúc lành cho chúng hữu duyên, cho chúng có phúc lành được về đây, được thọ thực phần thức ăn này của con cúng dường. Và khi họ thọ thực thức ăn của con, con nguyện cho họ cũng có duyên được tu theo Phật Pháp như con và họ có duyên tu theo Phật Pháp hơn con, để cho họ được tinh tấn tu hành cho tới ngày thành tựu Vô Thượng Bồ Đề. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Xin thỉnh tất cả các vị vong linh, ngạ quỷ mà tôi không thấy, không biết, có hữu duyên với tôi, hôm nay tôi có ngần này tiền, tôi sẽ mang về chùa Ba Vàng cúng dường Tam Bảo, hồi hướng cho các hương linh. Ngay tâm chân thật này của tôi, nguyện phúc báo được phát sinh ngay đến các vị. Nếu các vị đang bị khổ mà không thọ thực được, cũng nguyện cho các vị trong sát na đây được tiêu trừ và thọ thực được phần thức ăn bằng sự chân thật cúng dường của tôi. Nguyện cho các vị nhiều đời nhiều kiếp cũng như tôi ngày hôm nay. Tôi ngày hôm nay với tâm tu hành, tâm mong cầu được tu hành, tôi ngày hôm nay với tâm bố thí, nguyện cho nhiều kiếp các vị cũng có được duyên tu hành và cũng có tâm bố thí như tôi. Xin các vị về đây thọ thực, hoan hỷ tu hành và hộ trì cho những người tu hành trong giáo Pháp của Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni (3 lần).

Kính thưa quý đạo hữu! Quý đạo hữu có biết cúng như thế nào thì bị ma theo hay không? “Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay chúng tôi mở đàn cúng thí, chúng tôi xin cầu siêu cho các vị”. Chỉ một câu nói “Tôi mang công đức này cầu siêu cho các vị” đó chính là duyên để người ta theo mình cho đến khi nào họ được siêu thoát khỏi cõi ngạ quỷ mới thôi. Do mình và những chúng vong linh ấy trái ngôn ngữ nên chúng giật gấu áo cho mình ngã một cái để mình nhớ đến họ, hoặc họ có thể làm những việc lộn xộn khiến cho mình chao đảo. Và có những người sau khi đi làm lễ hộ, về nhà thì thấy đau đầu, buốt óc,… Đó là do mình nói sai, hứa sai nên bây giờ họ theo mình, thành quyến thuộc của mình cho tới ngày họ được siêu thoát, họ đòi mình làm cho họ được siêu thoát. Bởi thế, mình phải tinh ý trong câu nói của mình, mình làm được gì thì mình nói đấy. Một câu nói bị ma theo, một câu nói không bị ma theo mà còn được phước lành, đó là do nguyện của mình “Nhận phần cúng dường của tôi, nguyện cho các vị thọ thực phần này sẽ có duyên vào trong giáo Pháp của Phật tu hành, vì duyên của tôi đang tu hành trong giáo Pháp của Phật”. Như vậy, chúng ta sẽ có thêm một chúng sinh sẽ có duyên trong giáo Pháp của Phật.

Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

(Trích video: Rằm tháng 7 cúng gia tiên như thế nào để được lợi ích?

Link full HD: https://youtu.be/unrEnku6hZM)

d
22/06/2020

http://www.alevitrasp.com Claiff Risks To Taking Non Prescription Propecia

Bình luận

Xem nhiều nhất trong chuyên mục