Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Quy y nhưng không làm đúng lời Phật dạy có tội không?

Tư Vấn Tâm LinhDanh mục đơn: Tu tậpQuy y nhưng không làm đúng lời Phật dạy có tội không?
Q
19/08/2020

Thưa Cô, bà con đã quy y và xác định theo con đường Phật Pháp rồi, nhưng vì hoàn cảnh và chưa hiểu Phật Pháp nhiều mà làm không đúng Pháp thì có tội không ạ? Con mong Cô trả sớm giúp con và mọi người biết theo đúng Pháp để thực hành ạ.

1 Answers
19/08/2020

Ban Quản Trị trang xin chào bạn! Ban Quản Trị trang xin trả lời bạn nhé!

Cô Phạm Thị Yến đã trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Cô chào em!

Tất cả sự vận hành của tất cả chúng sinh trong vũ trụ này đều theo một quy luật, đó là quy luật nhân quả. Sự vận hành của quy luật nhân quả đối với mỗi chúng sinh là khi mỗi chúng sinh suy nghĩ, nói và hành động bằng thân, chính lúc đó là gieo nhân và sau sẽ gặt hái kết quả, là phúc quả hoặc khổ quả. Chúng sinh nằm trong sự vận hành của chính mình: Chính mình gieo nhân và chính mình thọ quả.

Chúng ta tư duy về một con người, từ bắt đầu suy nghĩ nói và hành động trên thân: khi bé có người dạy nói, nên mới biết nói tiếng nước này, nước kia; có người dạy đi, dạy làm các việc;… Vậy là con người truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác gồm ba yếu tố: Người dạy, kiến thức và người tìm ra kiến thức đó. Trong ba yếu tố này lại được sắp xếp lại theo đúng trình tự: Người tìm ra – kiến thức – người dạy. Con người không thể suy nghĩ, nói và thân hành động ra ngoài ba yếu tố này. Nếu người nào đó tìm ra kiến thức sai với thiện nhân quả và tự mình làm theo, dạy người khác làm theo kiến thức đó và người học lại kiến thức đó lại đi truyền dạy cho những người khác thì cả người tìm ra, người học theo, người dạy lại đều bị quả báo đau khổ.

Đức Phật là người đã tìm ra được ra quy luật nhân quả, chứng đạt giải thoát hết khổ do đã thực hành đúng với quy luật nhân quả phần giải thoát khổ. Và Đức Phật dạy lại cho chư Tăng, chư Tăng dạy lại cho mọi người. Ai thực hành gieo thiện nhân thì sẽ được phúc quả. Vì vậy, những người có duyên phúc lành sẽ chọn được Đức phật là người tìm ra – lời dạy của Đức Phật là kiến thức – chư Tăng là người dạy, thì gọi là quy y Tam Bảo. Do chọn chư Tăng là người dạy cho mình về cách thực hành lời Phật dạy, thì mình sẽ được phúc quả an lành hoặc giải thoát khỏi tất cả các khổ đau.

Nếu ta thực hành nghi lễ quy y Tam Bảo, sau đó lại không chọn chư Tăng là người hướng dẫn cho mình cách thực hành lời dạy về thiện nhân quả để áp dụng thực hành trên thân – khẩu – ý, mà chọn người khác dạy cho mình thực hành ác nhân quả trên thân – khẩu – ý; hoặc tự mình tìm ra và tự thực hành các điều thuộc ác nhân quả thì mình sẽ tự mang các ác nghiệp và chịu những ác quả tương ưng với ác nhân quả đã gieo.

Vậy nên, quy y Tam Bảo được phúc quả khi mình làm theo lời Phật dạy và bị ác quả khi không làm đúng lời Phật dạy, cũng là nằm trong đúng quy luật nhân quả: Chính mình gieo nhân và chính mình thọ quả, chứ không phải là ai bắt tội mình. Không phải là quy y Tam Bảo rồi không thực hành đúng lời Phật dạy thì mình bị tội hay bị Phật quở trách, Phật bắt tội.

Có những quan điểm cho rằng nếu đã theo một vị giáo chủ, một tôn giáo nào đó mà không thực hành lời dạy của vị giáo chủ đó hoặc sau này từ bỏ tôn giáo, từ bỏ giáo chủ thì sẽ bị tội, bị vị giáo chủ đó định tội hay bị giáo chủ không ban phước,… đây là một quan điểm sai với sự thật của luật nhân quả đang vận hành chi phối chúng sinh trong vũ trụ pháp giới này.

(Trích lời Cô Phạm Thị Yến trả lời trong nhóm Tâm Sự Cùng Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán))

Bình luận

Xem nhiều nhất trong chuyên mục