Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Một ngày gần nhất con sẽ về thăm Thầy và Cô

Tư Vấn Tâm LinhDanh mục đơn: Tu TậpMột ngày gần nhất con sẽ về thăm Thầy và Cô

Con xin tri ân công đức của Thầy, con được nhờ những lời Thầy và cô Yến chỉ dạy giúp con, cho tâm con được giác ngộ trên con đường tu tập, tuy con là Phật tử ở xa, con chưa một lần được gặp Thầy và cô Yến, con chỉ được nghe Pháp và học Pháp về nhân quả trên mạng, nhưng dù không được gần Thầy và cô vì con chưa đủ duyên, nhưng dù con có xa Thầy và cô ngàn dặm, nhưng trong tâm con lúc nào Thầy và cô cũng ở bên cạnh con, con sẽ nguyện, một ngày gần nhất con sẽ về thăm Thầy và cô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Từ khóa:
Bình luận