Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Lợi ích của việc sám hối

Tư Vấn Tâm LinhLợi ích của việc sám hối

Kính bạch cô Yến, khi con đến chùa tu học thì buổi tối hàng ngày con được đọc kinh sám hối, vậy cho con hỏi lợi ích của việc sám hối là gì và hàng ngày con muốn sám hối tại nhà thì như thế nào ạ!****

Bình luận