Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Làm thế làm bỏ để bỏ đền phủ – quy y nơi Tam Bảo

Tư Vấn Tâm LinhLàm thế làm bỏ để bỏ đền phủ – quy y nơi Tam Bảo
P

Thưa chị Yến, em rất ngưỡng mộ công đức của chị. Em đã thỉnh Hương linh anh trai em rồi ạ. Bạch chị, trước em chưa hiểu về Phật Pháp, em có làm bát hương bản mệnh và bán khoán con trai em ở cửa điện. Nay em muốn xin quy y tại chùa mình cho cả 2 mẹ con để gieo duyên cho cháu. Xin chị hướng dẫn em, em phải xin giải bát hương và lễ chuộc con trước đã phải không ạ? Em xin tri ân công đức của chị!

1 Answers
30/08/2018

Chào bạn, cô Phạm Thị Yến đã từng trả lời câu hỏi này, giờ Ban Quản Trị xin chia sẻ lại câu trả lời của cô Yến tới bạn như sau:

"Bỏ Đền Phủ – Quy Y Tam Bảo

Đức Phật dạy: "Ý Làm Chủ Các Pháp, Tâm Theo Ý Tạo Tác". Ý ác, Tâm tà: dẫn mình làm các việc sai trái. Ý thiện, tâm chính: dẫn mình làm các việc lành thiện. Làm việc sai trái sẽ gặp sự khổ. Làm việc lành thiện sẽ được an vui. Quy Y Tam Bảo học giữ năm giới là mình đang thực hành tâm ý cùng thiện, sẽ giúp mình chuyển khổ thành vui.

Việc của em, em dẫn con lên chùa, hai mẹ con cùng Quy Y Tam Bảo, mà không cần phải đến cửa điện làm lễ chuộc con.

Bát hương bản mệnh: em thắp hương khấn bạch rằng: "Con kính bạch Chư Phật, con thành tâm sám hối lúc trước vì không biết nên con đã bốc hương thờ bản mệnh này, nay con đã Quy Y Tam Bảo, con xin xả bát hương thờ không đúng Pháp này, những vong linh, ngã quỷ nào theo bùa chú nương gá ở nơi bát hương, con xin cúng dường với số tiền là…(tùy tâm) để Hương linh về Chùa Ba Vàng tu tập. Con xin chư Phật chứng minh và gia hộ cho con dứt hẳn đường tà, được tu hành theo Giới Pháp của Chư Phật. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát". Em bạch ba lần rồi hạ bát hương gói mang lên chùa để các Thầy tịnh hoá cho em.

Nhưng em phải giữ đạo đức làm người, em đến nhà người chủ cửa điện nói với họ rằng: em không theo ở đây nữa, em quyết định tu theo Phật và đã Quy Y Tam Bảo cho cả con em rồi. Em cám ơn những tình cảm tốt mà họ đã dành cho em trong thời gian qua.

Nếu người chủ điện nói gì, em cũng đừng tin, em trả lời dứt khoát với họ là em quyết tu theo Phật không thay đổi.

Quy Y Tam Bảo thọ trì năm giới là bước đầu tiên, trên lộ trình tu hành thoát khỏi khổ đau, trong lục đạo luân hồi của tất cả chúng sinh."

Chúc bạn luôn an lạc trong ánh sáng Phật Pháp.

C
30/08/2018

Cảm động lắm ! Thêm nhiều người từ chỗ tối ra ánh sáng của chánh pháp

C
30/08/2018

Cảm động lắm ! Thêm nhiều người từ chỗ tối ra ánh sáng của chánh pháp

Bình luận

Xem nhiều nhất trong chuyên mục