Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Làm sao để có lòng tin vững chắc nơi Tam Bảo?

Tư Vấn Tâm LinhDanh mục đơn: Tu tậpLàm sao để có lòng tin vững chắc nơi Tam Bảo?
H
21/02/2019

Cháu bạch Cô, cháu là nữ, cháu đã tìm hiểu đạo Phật được một thời gian, những bài Thầy giảng Pháp và những bài trạch Pháp của Cô thực sự rất hay ạ, giáo Pháp diệt khổ của đức Như Lai thật chẳng ở đâu trong thế gian này cháu tìm ra được, nhờ có Chư Tăng giảng Pháp, người Phật tử hộ trì Chính Pháp như Cô mà Chính Pháp được tuyên dương.

Cháu thưa Cô, đối với Tam Bảo cháu rất kính quý, nhưng trong cháu có một nỗi lo rằng, làm sao để cháu luôn luôn có lòng tin vững chắc nơi Tam Bảo, cháu sợ cháu vào trong Tam Bảo sẽ trở thành người phá Chính Pháp, cháu sợ cháu là người phá chư Tăng tu hành.

Cháu sợ rằng cháu chỉ tinh tấn được một thời gian rồi cháu "buông đầu dây" mà không giữ được lập trường, cháu sợ nghiệp lực sẽ dẫn cháu đi ra khỏi Chính Pháp, phá Chính Pháp rồi cháu sẽ đi vào các đường ác. Làm sao để cháu có lòng tin không lay chuyển với Tam Bảo, với Chính Pháp của Như Lai. Cháu xin thành kính tri ân Cô ạ.

Từ khóa:
Bình luận

Xem nhiều nhất trong chuyên mục