Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Không muốn về tây phương có nên tu bát quan trai giới không

Tư Vấn Tâm LinhDanh mục đơn: Tu tậpKhông muốn về tây phương có nên tu bát quan trai giới không
H

Cháu chào Cô Yến ạ Cháu đã quy y Tam Bảo tháng nào cháu cũng về chùa Ba Vàng tu bát quan trai Bỗng 1 hôm có 1 người bảo với cháu là “Tu bát quan trai là để về Tây Phương” Nhưng mà cháu muốn tu trong cõi người chứ không phải trong cõi Phật Thưa Cô có cách nào để tu bát quan trai nhưng kiếp sau vẫn được sinh về cõi người không ạ Nếu không còn cách nào khác vậy thì cháu sẽ không tu bát quan trai nữa Cháu sẽ chỉ giữ 5 giới của người tại gia thôi

3 Answers
22/04/2020

Ban Quản Trị trang xin chào bạn! Ban Quản Trị trang xin trả lời bạn nhé!

Cô Phạm Thị Yến đã trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Muốn về Tây Phương Cực Lạc cần phải thực hành đầy đủ 3 loại công đức, mới đầy đủ phước về Tây Phương:

  1. Hiếu dưỡng cha mẹ; phụng sự sư trưởng; từ tâm bất sát; thực hành 10 thiện nghiệp (5 giới)
  2. Nghiêm trì giới cấm (tu bát quan trai giới một tháng một ngày)
  3. Phát tâm Bồ Đề; tin sâu nhân quả; đọc tụng các kinh điển; tích tập các công đức; hồi hướng vãng sinh tịnh độ.

Trong các công đức trên, đến phần cuối cùng hồi hướng thì nếu ai không muốn về Tây Phương mà muốn tiếp tục tu tại cõi Sa bà này cho tới ngày thành tựu quả vị PHẬT TOÀN GIÁC, thì sẽ hồi hướng là: HỒI HƯỚNG VỀ VÔ THƯỢNG BỒ ĐỀ CHÍNH ĐẲNG CHÍNH GIÁC, mà không hồi hướng về Tây Phương nữa.

Tu bát quan trai giới sinh ra rất nhiều phúc báo và trí tuệ, đem đến lợi ích ngay trong hiện tại. Việc này đã được kiểm chứng thực tế qua các sự việc của các gia đình khi gặp các việc bất như ý về tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống. Khi phát nguyện tu tập các công đức, trong đó không thể thiếu việc tu bát quan trai, thì sự việc được chuyển hóa rất tốt. Nếu nặng nghiệp mà không có công đức tu bát quan trai thì nghiệp chuyển rất chậm. Việc tu tập bát quan trai giới rất lợi ích, khiến chuyển nghiệp ngay đời này và nhiều đời sau. Phật tử tại gia nên tinh tấn tu tập bát quan trai giới.

(Trích lời của Cô Phạm Thị Yến trả lời trong nhóm Tâm Sự Cùng Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán))

T
17/05/2020

Đúng là những người muốn về tây phương phải tu tập theo đúng mới là tịnh độ.

T
17/05/2020

Con xin cảm ơn CÔ ạ với câu trả lời rất trí tuệ ạ

Bình luận

Xem nhiều nhất trong chuyên mục