Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Hành động nào là bảo vệ Chính Pháp

Tư Vấn Tâm LinhHành động nào là bảo vệ Chính Pháp
C
29/08/2018

Có một số bạn hỏi tôi về những người có những hành động quá khích, nhưng họ lại nói là để bảo vệ Chính Pháp và họ còn nói rằng làm như vậy là theo lời Phật dạy, được phúc chứ không có tội.

2 Answers
31/08/2018

Chào bạn, cô Phạm Thị Yến đã từng trả lời câu hỏi này, giờ Ban Quản Trị xin chia sẻ lại câu trả lời của cô Yến tới bạn như sau:
"PHẬT DẠY: CÁCH "CHỈ TRÍCH ĐÚNG PHÁP"
Tôi xin trích lời Phật dạy bằng các đoạn trong kinh: LÔ HI HI GIA (Kinh trường bộ).

 1. "Lại nữa, này Lohicca, ở đời có vị đạo sư không chứng mục đích của Sa-môn quả mà mọi người xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Không chứng được mục đích Sa-môn quả ấy, vị này thuyết pháp cho các đệ tử: "Như thế này là lợi ích cho các người! Như thế này là hạnh phúc cho các người!"…..
 2. "Này Lohicca, như vậy là hạng đạo sư thứ hai đáng bị chỉ trích và ai chỉ trích đạo sư như vậy, sự chỉ trích của vị này chơn chánh, hợp pháp, không sai lầm".

TRẠCH KINH:
Ý nghĩa của cụm từ "chỉ trích": vạch cái sai, cái xấu nhằm chê trách, phê phán; Chỉ trích một chủ trương sai lầm; Bị chỉ trích kịch liệt.
Đoạn kinh 1:

 • "Chứng được mục đích sa-môn quả": là quả vị A LA HÁN.ĐỐI TƯỢNG chỉ trích:
 • Các vị đạo sư không chứng được mục đích sa-môn quả
 • Các vị đạo sư không chứng mục đích sa môn quả, nhưng lại dạy cho đệ tử tu theo cách của mình.
 • Vạch ra cái sai của vị đạo sư chưa chứng sa-môn quả: chỉ ra những điều mà vị này nói, để khẳng định vị này chưa chứng mục đích sa-môn quả (chưa chứng thánh A LA HÁN).
 • Cần vạch ra, cần chê trách phê phán các vị đạo sư, chưa chứng mục đích sa-môn quả (chưa chứng thánh A LA HÁN), mà đã dạy mọi người tu theo.
 • Cần chỉ ra tất cả những tri kiến (quan điểm), kiến giải (lập luận) sai trái của vị đạo sư chưa chứng đắc, để chê trách và phê phán.
 • Cần chê trách và phê phán "pháp" của vị đạo sư chưa chứng đắc, đã khiến cho những người học theo vị đạo sư này, bị trái ngược với giáo pháp của vị Bổn Sư (ĐỨC PHẬT)

Đoạn kinh 2:

 • Ai chỉ trích với đủ các yếu tố như lời Phật dạy ở đoạn kinh (1) thì: "sự chỉ trích của vị này chơn chánh, hợp pháp, không sai lầm"

Kính thưa các bạn, đây là lời Phật dạy, mang tính "bình đẳng" pháp, giữa những người cùng tu học đạo theo giáo pháp của PHẬT. Cũng khiến cho những người tu đạo, biết cách phân tích pháp để không bị lầm lẫn, tu theo pháp của tà sư, bỏ pháp của ĐỨC BỔN SƯ.
Nếu ai chỉ trích không đúng pháp, sẽ đưa tới quá khích dễ xảy ra sự ác hại, vu khống, vọng ngữ,… Làm khổ mình do muốn làm khổ người, như lời Phật dạy: "Quà ông cho tôi, tôi không nhận thì quà đó thuộc về ai?"
Khi đối xử ở đời, nếu sống trong gia đình, ai ứng xử như vậy cũng sẽ được hạnh phúc. Nếu sống trong xã hội, ai ứng xử như thế thì xã hội sẽ được an vui. Ai biết ứng xử như vậy mới đem đến sự hạnh phúc cho mọi người.
Sống ở đời hay trong đạo cũng đều nên tránh xa những cực đoan, bởi vì những cực đoan quá khích sẽ gây nên rối loạn xã hội, còn nếu ở trong gia đình sẽ đi đến áp đặt, mất hạnh phúc. Nếu ở trong đạo sẽ xảy ra trường hợp bạo loạn, điều này xin các bạn tránh thật xa.
Nếu các bạn thấy ai có những hành động quá khích, hoặc là cách ứng xử không lành thiện, các bạn hãy đăng lên tường để cho mọi người lưu ý, cùng nhau nhận xét, lấy đấy làm bài học kinh nghiệm và tránh xa.
Kính thưa các bạn: Như mục đích ban đầu khi lập trang Facebook, tôi trạch pháp, là để giúp ích cho tôi, và cùng các bạn trao đổi sách tấn nhau, nếu ai tham khảo, thấy điều gì phù hợp thì nghe theo, điều gì không phù hợp thì các bạn nêu ra và cùng nhau bàn luận tiếp để tiến tu.
Tôi đã trạch pháp và lên tiếng chỉ trích sư Thích Thông Lạc, trong bài "Trạch các bài pháp của sư Thích Thông Lạc", là đúng như lời dạy của ĐỨC PHẬT.
Trong tất cả các sự các việc: TƯ DUY ĐÚNG SẼ HÀNH ĐÚNG, TƯ DUY SAI SẼ HÀNH SAI.
Trích nguyên kinh:

 1. Lại nữa, này Lohicca, ở đời có vị đạo sư không chứng mục đích của Sa-môn quả mà mọi người xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Không chứng được mục đích Sa-môn quả ấy, vị này thuyết pháp cho các đệ tử: "Như thế này là lợi ích cho các người! Như thế này là hạnh phúc cho các người!". Những đệ tử này nghe lời dạy của vị ấy, lóng tai ghi nhận và trú tâm phát xuất từ hiểu biết, nhưng sống trái ngược với giáo pháp của vị Bổn Sư. Ðạo sư như vậy cần phải được khiển trách; Ðại đức không chứng mục đích Sa-môn quả mà Ðại đức xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Không chứng được mục đích Sa-môn quả ấy, Ðại đức thuyết pháp cho các đệ tử: "Như thế này là lợi ích cho các người! Như thế này là hạnh phúc cho các người". Những đệ tử này nghe lời dạy của Ðại đức, lóng tai ghi nhận, trú tâm phát xuất từ hiểu biết, nhưng sống trái ngược với giáo pháp của vị Bổn Sư. Như người bỏ ruộng dưa của mình mà nghĩ đến việc nhổ cỏ cho ruộng của người. Ta nói cử chỉ ấy là ác pháp, tham pháp vì có ai lại làm giúp cho ai được?" Này Lohicca, như vậy là hạng đạo sư thứ hai đáng bị chỉ trích và ai chỉ trích đạo sư như vậy, sự chỉ trích của vị này chơn chánh, hợp pháp, không sai lầm.
31/08/2018

xin chào cô phạm thi yến , muốn bảo vệ phật pháp thì k đi theo tà đạo

11/06/2020

không thi theo tà đạo

Bình luận

Xem nhiều nhất trong chuyên mục