Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Giấc mơ về bố

23/01/2019

Con kính bạch cô ạ! Hôm vừa rồi con có nằm mê bố chồng con về nắm tay con và bảo con rằng: "Bố cảm ơn đã đưa bố về chùa" và còn nói nữa nhưng con không nhớ lắm ạ. Vì trước con có về chùa thỉnh vong bố con và con cũng đã cúng dường đủ số tiền để bố con được về chùa ạ. Mong cô chỉ dạy cho con biết giấc mơ của con ạ.

Từ khóa:
Bình luận