Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Duyên âm

Tư Vấn Tâm LinhDuyên âm
B
29/08/2018

Cô ơi cho cháu hỏi là có duyên âm thật không và người có duyên âm có biết mình có duyên âm không ah, nếu có thì hóa giải kiểu gì ạ.

1 Answers
31/08/2018

Chào bạn, cô Phạm Thị Yến đã từng trả lời câu hỏi này, giờ Ban Quản Trị xin chia sẻ lại câu trả lời của cô Yến tới bạn như sau:

"Những người chưa thoát luân hồi, thì sau khi chết mang theo nghiệp, lại tiếp tục tái sinh lại vào trong lục đạo, trong đó có cõi ngã quỷ.

Âm: đây là từ được dùng trong dân gian, dùng để gọi thế giới của người sau khi chết. Theo dân gian, sau khi chết đều thành vong linh, ma ở tại cõi âm: trong lòng đất, còn người sống thì gọi là cõi dương: ở trên mặt đất; quan điểm này là chưa đúng. Xuất phát của quan điểm này là do: họ thấy khi ma nhập vào người, ma nói là người thân, hay ở một nơi nào đó, mà người bị nhập đã đến. Với tuệ nhãn, đức Phật dạy: chúng sinh theo nghiệp lực, trôi lăn trong 6 cõi, gọi là: lục đạo luân hồi, trong đó có cõi ngã quỷ, và chúng sinh trong cõi ngã quỷ, theo duyên nghiệp mà nương tựa vào cõi người.

Ma nhập là hiện tượng ngã quỷ nhập vào người. Theo lời Phật dạy: Người bị nhập mang nghiệp "bị phi nhân làm hại", và PHẬT đã chỉ dạy cách tu phúc để cho người thoát khỏi nghiệp này.

DUYÊN ÂM: là nghiệp bị phi nhân làm hại đã được nêu ở trên.

Người có duyên âm cũng có thể biết, qua các hiện tượng bất thường, nếu là người tu đúng pháp thì biết rất rõ.

Nếu ai có duyên ÂM (nghiệp bị phi nhân làm hại), thì về chùa BA VÀNG vào ngày 14, 8, 30 âm lịch hàng tháng, để thỉnh chúng ngã quỷ đang có nghiệp duyên với tín chủ ra, sau đó làm các việc phúc như công quả, cúng dường cho chúng ngã quỷ (duyên âm) được siêu thoát. Sau đó, tín chủ tiếp tục học giới, pháp bỏ ác làm lành để sống được an lành. Như người bị bệnh, sau khi được chữa khỏi bệnh, học cách sống biết phòng bệnh.

THỈNH CÁC BẠN CÙNG ĐỌC LỜI PHẬT DẠY:

Kinh Pháp cú

Phẩm thứ tư: Đa Văn

Bài 3: Tu Đạt khuyên bạn thỉnh Phật

Thuở xưa, nước Xá-vệ có một vị đại trưởng giả tên là Tu-đạt đã chứng quả Tu-đà-hoàn. Bạn ông là trưởng giả Hiếu Thí lại không tin đạo Phật và các y thuật.

Một hôm, trưởng giả Hiếu Thí lâm trọng bệnh nằm liệt trên giường. Thân thuộc và bè bạn nghe tin đến thăm, khuyên ông nên trị bệnh, nhưng ông khăng khăng dầu chết cũng không chịu.

Ông trả lời với mọi người:

– Tôi thờ mặt trời, mặt trăng, trung với vua, hiếu với cha. Tôi nguyện theo suốt đời, dầu chết cũng không đổi chí.

Trưởng giả Tu-đạt nói:

– Thầy tôi chính là đức Phật, oai đức khắp nơi, ai gặp đều được lợi ích. Anh hãy thử thỉnh Ngài đến giảng kinh, chú nguyện. Nghe được lời Phật dạy sẽ cải thiện ngôn hành, không giống với các đạo khác đâu. Còn việc theo hay không theo, đó là tùy ở anh. Anh bệnh lâu ngày như vậy, biết đâu nhờ phước thỉnh Phật sẽ được thuyên giảm.

Hiếu Thí đáp:

– Tốt lắm, xin anh hãy thỉnh Phật và chúng đệ tử giùm tôi.

Trưởng giả Tu-đạt liền thỉnh Phật và Tăng chúng. Đức Phật đến trước cửa nhà trưởng giả Hiếu Thí bèn phóng hào quang soi sáng khắp trong ngoài. Hiếu Thí thấy được ánh sáng, tâm sinh hoan hỉ, thân thể nhẹ nhõm.

Đức Phật đến trước Hiếu Thí ngồi xuống, rồi an ủi thăm hỏi:

– Ông bệnh ra sao? Trước giờ tin thờ vị thần nào và đã trị liệu gì chưa?

Trưởng giả thưa rằng:

– Bạch đức Phật, con phụng thờ mặt trời, mặt trăng, vua chúa, tổ tiên. Con từng kính giữ trai giới đến cầu xin được mọi điều may mắn. Thế nhưng nay bị bệnh đã lâu mà vẫn chưa được ân cứu giúp. Còn việc y dược, châm cứu là điều gia đình kiêng kỵ. Đến như việc tu học kinh giới, gây tạo phước đức chung con vốn không biết gì. Từ tổ tiên truyền đến nay, gia đình chúng con đều tuân thủ nghiêm ngặt như thế.

Đức Phật nói với trưởng giả:

– Người sống ở đời có ba trường hợp bị chết oan:

Một là: Có bệnh không điều trị.

Hai là: Điều trị không cẩn thận.

Ba là: Không biết hay dở, tự tiện điều trị.

Bệnh này không thể nhờ vào mặt trời, mặt trăng, trời đất, tổ tiên, vua chúa hay cha mẹ mà có thể trị lành. Phải sáng suốt hiểu đạo, tùy thời trị liệu cho được an ổn:

Một là: Tứ đại bất hòa nóng lạnh thì cần y dược.

Hai là: Bị tà ma nhiễu loạn thì cần tu niệm kinh giới.

Ba là: Phụng thờ các bấc hiền thánh, thương yêu cứu giúp khổ nạn chúng sinh, đem oai thần phước đức bảo bọc quần sinh, dùng đại trí tuệ diệt trừ ấm cái.

Ông nếu làm được như vậy đời này sẽ sống an lành, không bị chết oan. Nhờ giới đức trí tuệ thanh tịnh nên đời đời thượng được an ổn.

Bấy giờ đức Thế Tôn nói kệ rằng:

Thờ mặt trời vì sáng

Thờ cha vì biết ân

Thờ vua vì uy lực

Thờ thầy vì nghe đạo.

Cầu y sĩ vì mạng

Dựa cường hào vì hơn

Hiểu Pháp nhờ trí tuệ

Tu phước đời đời vui.

Xét bạn: xem việc làm

Rõ bạn: lúc nạn gấp

Hiểu vợ: khi hoan lạc

Biết kẻ trí: qua lời.

Là thầy giỏi thầy đạo

Giải nghi, giúp trò hiểu

Dạy cho pháp thanh tịnh

Gìn giữ được Pháp tạng.

Nhờ nghe hiện đời lợi

Cả vợ con anh em

Đời sau cũng lợi ích

Nghe nhiều thành thánh trí.

Thu nhiếp nhờ hiểu nghĩa

Hiểu nghĩa giới trang nghiêm

Người thọ pháp hành trì

Nhờ đó bệnh được an.

Được vậy, hết giận sầu

Cũng không có tai ương

Muốn an ổn kiết tường

Hãy thờ người học rộng.

Bấy giờ trưởng giả nghe Phật thuyết pháp, những nghi ngờ liền dứt sạch như mây mù tan tác. Ông cho mời lương y đến trị bệnh và chuyên tâm tu học đạo. Nhờ vậy tứ đại điều hòa, bệnh tật không còn, như uống nước cam lộ, trong ngoài khoan khoái, thân tâm an định, đắc quả Tu-đà-hoàn. Thân thuộc và người trong nước ai nấy đều kính nể ông."

Chúc bạn luôn sống an lạc và hạnh phúc trong ánh sáng của Phật Pháp.

Bình luận

Xem nhiều nhất trong chuyên mục