Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Cúng dường Tam Bảo nhận phước báu lành.

Tư Vấn Tâm LinhCúng dường Tam Bảo nhận phước báu lành.
T

Con bạch Cô ! Ví dụ con có người bạn tặng cho con một món quà, con cúng dường Tam Bảo món quà ấy rồi hồi hướng công đức cho người bạn của con thì có được không ạ???

1 Answers
30/08/2018

Chào bạn, cô Yến đã từng trả lời câu hỏi này, giờ Ban Quản Trị xin chia sẻ lại câu trả lời của cô Yến tới bạn như sau:

"Hồi Hướng Khi Cúng Dường Tam Bảo

Đức Phật dạy: nhất thiết Pháp giới do tâm tạo.

Khi tâm cháu và tâm bạn cháu có vui vẻ với nhau gọi là tâm có nương tựa vào nhau thì bạn cháu cho cháu cháu sẽ nhận, cháu cho bạn cháu bạn cháu cũng có tâm tiếp nhận.

Trong kinh Vu Lan bồn: Mẹ ngài Mục Kiều Liên để lại nhà cửa cho ngài, khi bà vì nghiệp chướng riêng nên bị đọa xuống địa ngục lúc đó bà khởi tâm kêu con cứu, ngài Mục Kiều Liên với tâm hiếu thuận đi tìm cứu mẹ, ngài bạch Phật được Phật dạy cúng dường hồi hướng cho mẹ, lúc đó mẹ của ngài không biết việc này, nhưng nhờ vào phúc báo mà Ngài cúng dường hồi hướng, mẹ ngài vẫn được sinh lên cõi trời.

Việc của cháu cũng tương tự như thế.

Chỉ khi tâm người khác đối kháng với mình thì mình hồi hướng họ cũng không nhận được như lời Đức Phật dạy: "Quà của ông, ông cho tôi, tôi không nhận thì quà đó lại thuộc về ông"

Chúc bạn luôn tinh tấn trên con đường tu học Phật Pháp.

Bình luận

Xem nhiều nhất trong chuyên mục