Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Cúng dường hồi hướng phúc cho mẹ hay tự mẹ cúng dường thì phúc của mẹ nhiều hơn?

Tư Vấn Tâm LinhDanh mục đơn: Tu tậpCúng dường hồi hướng phúc cho mẹ hay tự mẹ cúng dường thì phúc của mẹ nhiều hơn?
V
06/11/2020

Con chào Cô! Con muốn hỏi Cô một vấn đề liên quan đến việc cúng dường Tam Bảo tạo phúc báu trong hai trường hợp:

 • Trường hợp thứ nhất: Con tự tay cúng dường Tam Bảo, sau đó hồi hướng toàn bộ phúc báu cúng dường đến cho mẹ con.
 • Trường hợp thứ hai: Mẹ con trực tiếp đi cúng dường Tam Bảo với số tiền giống như trong trường hợp 1 thì phúc báu dành cho mẹ con trong hai trường hợp có khác nhau không ạ?Con xin tri ân công đức chỉ dạy của Cô ạ!
1 Answers
07/11/2020

Ban Quản Trị trang xin chào bạn! Ban Quản Trị trang xin trả lời bạn nhé!

Cô Phạm Thị Yến đã trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Kính chào quý đạo hữu!

Kính thưa quý đạo hữu cùng các bạn! Người cúng dường Tam Bảo tự phát sinh ra ba loại phúc: cung kính Tam Bảo; nuôi dưỡng Tam Bảo, mong muốn Tam Bảo trụ ở thế gian; xả tâm tham, keo rít.

Người được hồi hướng phước thì không phát sinh được ba công đức trên. Cho nên, trong kinh Địa Tạng dạy rằng, người cúng dường được 6 phần phúc báu, còn vong linh (được hồi hướng) chỉ được 1 phần phúc báu do sự hồi hướng.

Bởi vậy, nếu cháu để mẹ tự cúng dường Tam Bảo thì mẹ sẽ được trọn vẹn 7 phần phúc báu. Còn nếu cháu cúng dường Tam Bảo hồi hướng phúc cho mẹ thì mẹ chỉ được 1 phần phúc báu.

Các trường hợp hồi hướng được và không hồi hướng được:

 • Nếu người được hồi hướng vốn sẵn tin Tam Bảo, hoan hỷ với việc cúng dường Tam Bảo thì khi chúng ta cúng dường Tam Bảo hồi hướng cho người đó thì người đó sẽ được 1/7 số phúc cúng dường đó.
 • Nếu người được hồi hướng không tin Tam Bảo, không hoan hỷ cúng dường Tam Bảo thì số tài sản cúng dường đó phải thuộc quyền sở hữu của người không tin Tam Bảo đó thì người không tin Tam Bảo đó mới được phúc. Ví dụ: Trong kinh Địa Tạng, Ngài Thánh Nữ có mẹ không tin Tam Bảo; sau khi mẹ chết, Ngài Thánh Nữ đã bán tài sản của mẹ để lại, mang cúng dường Tam Bảo hồi hướng phúc báu cho mẹ thì bà mẹ liền được tăng phúc chuyển nghiệp, sinh về cõi trời. Hay trong kinh Vu Lan, bà Thanh Đề không kính tín Tam Bảo; sau khi chết, Ngài Mục Kiền Liên đã bán tài sản của bà, dùng tiền đó thiết lễ trai tăng, cúng dường Tam Bảo hồi hướng phúc báu cho bà; nhờ đó nên bà đã được sinh về cõi trời.Chúng ta áp dụng để thực hành. Ví dụ: Vợ chồng, con cái cùng có duyên hưởng số tiền nào đó, mà chỉ có một người tin Tam Bảo, thì khi người tin đó mang đi cúng dường Tam Bảo thì tất cả mọi người có liên quan với số tiền đó đều được hưởng phúc trong 1/7 của số phúc cúng dường đó, còn 6 phần thì người tự mang đi cúng dường sẽ được hưởng.

  Nếu mẹ chưa tin Tam Bảo thì chúng ta tạo duyên khiến số tiền mà chúng ta muốn cúng dường Tam Bảo có duyên với mẹ bằng cách chúng ta thầm phát nguyện cho mẹ số tiền đó, rồi chúng ta mang đi cúng dường Tam Bảo hồi hướng phúc cho mẹ. Chúng ta cũng áp dụng như vậy đối với các trường hợp không tin kính Tam Bảo bằng cách nguyện cho họ trước khi mang đi cúng dường Tam Bảo.

  Nếu chúng ta có con nhỏ thì nên cho con tiền và cùng con đi cúng dường Tam Bảo, cho con tự tay cúng dường chư Tăng hoặc tự tay cho vào hòm công đức hay đặt lên ban Tam Bảo để con được trọn vẹn phúc báu.

  Chúng ta có mẹ thì cũng nên áp dụng cách cho mẹ tiền và bảo mẹ cúng dường Tam Bảo một phần để mẹ được trọn vẹn phúc báu. Ví dụ: cho mẹ 500 nghìn, bảo mẹ xả thí cúng dường Tam Bảo 100 nghìn, như vậy sẽ gieo duyên cho mẹ được thêm 3 phần phúc: cung kính, nuôi dưỡng Tam Bảo và xả phần nào tâm tham, keo rít.

  Chúc các đạo hữu tinh tấn gieo duyên tương tục với nhau trong Tam Bảo cho tới ngày thành Phật, luôn làm lợi ích cho nhau!

  (Trích lời Cô Phạm Thị Yến trả lời trong nhóm Tâm Sự Cùng Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán))

Bình luận

Xem nhiều nhất trong chuyên mục