Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Cúng dường Ba La Mật là thế nào?

Tư Vấn Tâm LinhCúng dường Ba La Mật là thế nào?
17/09/2018

Kính bạch Cô Yến cho tôi hỏi hai điều:

(1) Các Phật tử cúng dường ba la mật, nhưng có Phật tử khác lại bảo ban kế toán ĐT phải công khai trước công chúng việc đó có nên không bạch Cô.

(2) Người cúng dường ba la mật mà không bảo cho bố, mẹ, chồng, vợ, con biết thì có bị tội ăn trộm tài sản của gia đình không ạ? Xin kính bạch Cô trạch giải cho tôi được biết và các Phật tử khác cùng biết. Tôi xin tri ân công đức của Cô ạ.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Bình luận