Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Con nên đi xuất gia hay chỉ làm một Phật tử thuận thành hộ trì Tam Bảo.

Tư Vấn Tâm LinhCon nên đi xuất gia hay chỉ làm một Phật tử thuận thành hộ trì Tam Bảo.
N

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni !

Con xin phép được bạch với cô, xin cô cho con lời khuyên. Con hạnh phúc vì được đến với Phật Pháp từ khi con còn nhỏ đến bây giờ con đang học lớp 11. Cơ duyên đã đưa con tới Chùa Ba Vàng và hạnh phúc khi được một lần nghe cô Trạch Pháp. Nhà con ở Nam Định nên không có điều kiện về chùa thường xuyên. Hè năm ngoái sau khi tu mùa hè ở Chùa Ba Vàng về thì cũng là lúc ông ngoại con bị bệnh. Ông con trước có hầu đồng xong ông lại bỏ. Ông nhiều khi chửi rủa trời đất quỷ thần… Con biết khẩu nghiệp ông con rất nặng và bây giờ ông phải chịu quả báo. Ông vẫn nói được nhưng phát âm ra thì không như ý mình muốn.

Đợt ông ngoại bệnh, con mới đầu chỉ phát tâm ăn chay hồi hướng cho ông, sau dần là con phát tâm ăn chay trường vì thương chúng sinh, đến nay được hơn một năm con ăn chay. Hơn một năm qua vừa phát tâm ăn chay vừa phát tâm trì kinh nhưng không hiểu sao trì kinh con chỉ làm được một thời gian. Mới đầu là chú đại bi, sám nguyện rồi Kinh Địa Tạng…

Con thấy việc tu của con còn kém cỏi nên tâm con chưa được thanh tịnh, tâm Bồ Đề chưa kiên cố. Mẹ con thì rất muốn cho con được xuất gia. Con thì có nguyện xong đôi lúc lại chỉ dám nghĩ mình chỉ nên là Phật tử thuận thành ở tại chùa để giúp các sư, chỉ nguyện đời này không thể xuất gia có kiếp sau con xin nguyện được xuất gia. Tâm con rất muốn xuất gia nhưng sợ mình không làm tròn bổn phận, không phải vì sợ không đứt được ái mà vì sinh làm thân nữ đã là nặng nghiệp, con lại có cảm giác bản thân chưa đủ duyên chưa đủ phước. Còn một năm nữa con nửa muốn xuất gia giải thoát cứu giúp chúng sinh, nhưng lại sợ con không làm được. Nửa muốn học và làm Phật tử thuận thành, nhưng lại muốn làm gì đó cao thượng hơn giúp được nhiều người hơn. Con vẫn biết con bây giờ nên tu tốt tâm Cung kính, Nghe lời và Biết ơn… nhưng con muốn bạch cô, xin cô cho con lời khuyên để con có thể định hướng tốt cho cuộc sống con sau này. Con xin cô giúp con. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát !!!

1 Answers
30/08/2018

Chào bạn, cô Yến đã từng trả lời câu hỏi này, giờ Ban Quản Trị xin chia sẻ lại câu trả lời của cô Yến tới bạn như sau:

"Khi cháu là người đã có tâm đối với ông, tức là gốc về tâm hiếu của mình đã có, nhưng phần tu tập là tự phát nên chưa có kết quả. Hai chữ trì kinh không phải là việc cứ đọc đi, đọc lại kinh. Mà trì kinh là phải học hỏi xem trong kinh dạy gì thì mình làm theo như thế, làm cho đến ngày thành tựu được thì mới thôi, làm y như kinh và làm nhiều thì gọi là trì kinh. Trì nghĩa là nhiều, hành nghĩa là làm, hành trì nghĩa là làm nhiều, cứ thế liên tục gọi là kiên trì. Kiên tâm trì chí nghĩa là: chí là chí hướng (chỉ một hướng mà làm); kiên tâm nghĩa là tâm mình phải chuyên nhất; trì chí tức là phải thực hiện đến cùng, trì kinh cũng thế kinh đó dạy gì thì mình sẽ làm bằng hết.

Trong Kinh Địa Tạng đã nói: thứ nhất, người phải biết cúng dường; thứ hai, phát tâm Bồ Đề tu hành. Khi phát nguyện thì phải thực hành ngay, chứ không được phát nguyện đến đời nào mới thực hiện thì đời nay chưa được hưởng.

VD: Mình phát nguyện là mình trồng rau cải, thì mình phải đi mua hạt cải rồi gieo trồng và chăm tưới, thì mình sẽ được ăn rau ngay trong chỉ có mười mấy ngày.

Nhưng cháu phát nguyện là đời sau cháu mới xuất gia, thì ông cháu đến lúc nào cháu xuất gia tu học mới được hưởng phước của cháu chứ không có tác dụng bây giờ. Như cháu tụng Chú Đại Bi đấy cũng chưa phải là trì, trì là tất cả những gì ác hại đến từ bên ngoài mà cháu vẫn có từ bi tâm mới gọi là trì chú, không thì chỉ gọi là đọc Chú Đại Bi, đọc Chú Đại Bi thì không có tác dụng nhưng trì Chú Đại Bi thì có tác dụng.

VD: Như một người phát nguyện tu tâm nhẫn nhục thì ông Trời Đế Thích hiện thân xuống xin con mắt bên trái, sau đó ông lại bảo: "không tôi xin nhầm" thì móc nốt con mắt bên phải cứu mẹ. Thì khi Ông Trời Đế Thích bảo con mắt của ông tanh lắm, vất chúng đi thì cháu không được bực mình, không được khởi tâm gì thì gọi là trì Đại Bi Tâm. Nếu cháu chỉ đọc thì không có tác dụng.

Còn việc cháu phát nguyện chỉ là người cư sỹ tại gia, thì cháu phải thân cận được với bậc Thiện tri thức, chứ cháu chưa hộ trì cho các Sư được. Bởi vì nghiệp lực của cháu còn chi phối cháu nên cháu phải nương tựa vào Tam Bảo, nên cháu chưa hộ trì được cho Tam Bảo. Hộ trì được cho Tam Bảo phải là những người từ kiếp trước đã biết tu tập, có tâm xả thí, nhưng nếu xả thí mình phải có hai điều kiện: một là khuyến hoá, hai là thực sự có kinh tế. Và hộ trì Tam Bảo nữa là mình phải thực sự học Pháp Phật và khuyến hoá mọi người đi học thì mới gọi là hộ trì được. Còn nếu không chúng ta là người tại gia đang phải mang nghiệp lực, lấy chồng mang nghiệp lực của chồng, đẻ ra con mang nghiệp lực của con, hoàn toàn là nương tựa vào Tam Bảo không phải là người vào Tam Bảo. Cho nên việc tư duy của cháu nó đã sai rồi, chưa hiểu rõ được thế nào là hộ trì Tam Bảo.

Có những người đi chùa không hiểu được Pháp Phật, không hiểu cách vận dụng Pháp, cúng dường một chút là cái bản ngã của mình dâng lên thì đã là mình hại mình rồi, kiếp sau sẽ xa dời Tam Bảo rồi, chứ chưa phải hộ trì Tam Bảo. Mình như thế sẽ làm cho đạo Phật giảm số người đi tu đi vì cái tâm của mình.

Còn khi mình đã xuất gia rồi, muốn làm lợi ích cho chúng sinh thì đây là lời Phật dạy: "muốn làm lợi ích cho số đông phải xuất gia tu đạo cầu thánh quả" thì mới được. Còn người nữ hay người nam, người nữ cũng có bà Ma-ha-ba-xà-ba-đề cùng với 500 thị nữ cũng chứng A La Hán, quan trọng mình có gặp được Chính Pháp hay không, mình có tinh tấn hay không, cho nên không được coi trọng cái đó. Có điều các thầy độ cho người nữ thì sẽ vất vả hơn là các thầy độ cho người nam, vì tập nghiệp của người nữ nặng, nên mình phải biết lắng nghe, phải vâng lời, học pháp phải tinh tấn thì sẽ thành tựu, mình không lắng nghe, không vâng lời thì không thành tựu chứ không phải người nữ không thành tựu được.

(Cháu có thể gặp trực tiếp cô, cô sẽ tư vấn, còn rất nhiều điều phải giải thích mà trên trang không thể giải thích hết được)"

Bình luận

Xem nhiều nhất trong chuyên mục