Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Có nên sợ âm binh quấy phá khi bỏ theo đồng bói?

Tư Vấn Tâm LinhDanh mục đơn: Tâm linhCó nên sợ âm binh quấy phá khi bỏ theo đồng bói?
L
03/07/2020

Con chào Cô Yến!

Trước đây, con là một người rất mê tín, hầu như quanh năm suốt tháng đều tham lam mong cầu thầy đồng có thể xin lộc cho mình. Lúc nào trong đầu con cũng suy nghĩ giống như có người sai bảo, cứ có bao nhiêu tiền thì con lại đi lễ hết: “Thôi, lễ trả nợ hết phần âm đi rồi các ngài không đòi nữa và tha cho mình được thuận lợi làm ăn!”. Thế nhưng, hai vợ chồng con lấy nhau 10 năm, cứ đi đến đâu lễ tốn rất nhiều tiền mà hoàn cảnh vẫn rất khó khăn, lại hay đau ốm. Cho đến cuối năm 2018, con biết đến Sư Phụ và Cô Yến, lúc ấy con mới tỉnh ngộ và quyết định không theo đồng bói nữa. Nhưng khi con không theo nữa thì họ dọa rằng phải theo tiếp 3 năm nữa để tạ lễ, nếu buông ra thì âm binh sẽ quấy quả rất khổ.

Con mong Cô chỉ dạy cho con ạ!

1 Answers
03/07/2020

Ban Quản Trị trang xin chào bạn! Ban Quản Trị trang xin trả lời bạn nhé!
Cô Phạm Thị Yến đã trả lời câu hỏi của bạn như sau:
Cô chào em!
Trong pháp giới này, tất thảy mọi chúng sinh tương quan với nhau đều có nhân duyên. Cho nên, việc chúng ta đến nơi tà kiến để cầu xin, chúng ta sẽ gặp những chúng sinh chưa giác ngộ, mà chúng sinh chưa giác ngộ thì còn nhiều tính ác, đó chính là pháp kết duyên với các chúng sinh ác. Vì vậy, tất cả chúng sinh ác đó sẽ lừa dối ta, dọa nạt ta và luôn làm ta lo lắng, sợ hãi,… Những người khi theo tà kiến, kêu cầu sự gia hộ của những chúng hữu hình, vô hình chưa giác ngộ thì đó chính là đã kết duyên với chúng sinh ác, nên chúng sinh ác sẽ sai sử và quấy nhiễu những người thờ phụng, cung phụng chúng. Vì thế, khi không cung phụng, thờ phụng chúng nữa thì chúng sẽ dọa nạt và quấy phá rất mạnh. Ví như ta có kêu cầu sự bảo hộ, bênh vực của những người bất hảo hay những người không có đạo lý,… thì chính họ sau này sẽ quấy phá, ức hiếp ta nhiều hơn là bảo vệ cho ta; và nếu ta không nhờ tới họ nữa hoặc làm trái ý họ, làm họ mất lòng thì có thể họ sẽ ác hại chúng ta. Những người khi theo tà kiến mà bỏ thì sẽ bị chúng hữu hình dọa nạt vì khiến họ mất đi lợi dưỡng và chúng vô hình quấy quả vì không được cúng cấp cho ăn uống nữa. Vì vậy, nhiều người rất sợ, khi mệt mỏi không muốn theo nữa thì bị dọa mà đã không dám bỏ.
Khi bỏ không theo tà kiến nữa mà quay về tu theo chính kiến Phật Pháp thì chúng ta cần làm theo những bước sau:
Quy y Tam Bảo, không nghe những lời dọa nạt của các thầy tà kiến và không liên hệ với họ nữa (tránh xa thầy tà, bạn ác).
Tụng kinh và cúng mời tất cả các vong linh gia tiên, vong linh trên đất và các vong linh có duyên với gia đình khi theo thầy đồng bói, thầy tà kiến. Tu tập theo chương trình số 8 của chùa Ba Vàng (https://phamthiyen.com/huong-dan-tu-tap-cho-nguoi-o-xa/)
Đây là pháp thực hành bố thí, sau đó hồi hướng phúc lành cho gia đình.
Mọi nghi lễ tâm linh đều làm theo Phật Pháp.
Nếu chỉ theo điện thờ của thầy đồng bói mà không lập điện ở nhà thì làm như vậy là mọi việc sẽ an ổn. Còn nếu lập điện thờ tại nhà thì sau khi tu tập xong 49 ngày, sẽ thỉnh các Thầy sư về giải điện và bốc lại bát hương thờ cho gia đình và tu tập tiếp cho đến hết chương trình số 8.
(Trích lời của Cô Phạm Thị Yến – Tâm Chiếu Hoàn Quán trả lời trong nhóm Tâm Sự Cùng Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán))

Bình luận

Xem nhiều nhất trong chuyên mục