Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Cầu siêu cho vong thai

Tư Vấn Tâm LinhCầu siêu cho vong thai
T
14/09/2018

Con chào cô Yến ạ! Con nghe cô giảng về các vong thai, con cũng có nạo phá thai trước và sau khi lấy chồng, các vong thai đều là con của con và chồng con hiện tại, con muốn hỏi cô muốn cúng dường để vong thai được siêu thoát con phải về chùa Ba Vàng hay cúng tại chùa nào cũng được ạ? Con đã có 1 bé trai 5 tuổi, con muốn được chuyển nghiệp cho con và các con của con. Mong cô chỉ dạy cho cháu ạ. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

1 Answers
19/09/2018

Chào bạn, cô Phạm Thị Yến đã từng trả lời câu hỏi này, giờ Ban Quản Trị xin chia sẻ lại câu trả lời của cô Yến tới bạn như sau:

"Cháu tham khảo ở các chùa khác nhé, vì cô chỉ mới biết ở chùa Ba Vàng, các sư thầy độ được cho vong linh thôi. Nếu cháu về chùa Ba Vàng, thì theo hướng dẫn sau của cô nhé:

Ở chùa Ba Vàng có lễ cầu siêu cho vong thai vào 19/6 âm lịch hằng năm, nếu muốn làm sớm thì ngày 30 và 14 âm lịch hàng tháng đều có lễ cầu siêu. Nếu mình đi dự định cầu siêu và ngày nào, thì trước đó làm lễ cúng ba ngày liền, khi làm lễ mua một hộp sữa tươi, đổ ra cốc để lên bàn thờ chắp tay khấn rằng:

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Đệ tử con tên là… ở tại…

Con vì hoàn cảnh và nghiệp lực, nên con đã phá thai. Nay con biết về Phật Pháp nhân quả, con thành tâm xin sám hối. Con xin Chư Phật chứng minh cho con và gia hộ cho con, để con mời vong linh thai nhi của con vào ngày cùng với con lên chùa Ba Vàng, con sẽ tác phúc cúng dường Tam Bảo với số tiền là… để hồi hướng cho vong thai. Nguyện cho vong thai về chùa tu học dưới sự chỉ dạy của Chư Tăng, sớm được giác ngộ giải thoát.

Con xin Chư Phật gia hộ cho con được thỉnh vong linh thai nhi của con.

Hỡi vong linh thai nhi của bố (mẹ), bố (mẹ) xin sám hối với con. Hôm nay, bố (mẹ) mời con về đây để thọ sữa và mời con vào ngày… Bố (mẹ) xin thỉnh con cùng với bố (mẹ) về chùa Ba Vàng thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, bố (mẹ) xin cúng dường Tam Bảo với số tiền là…. để hồi hướng phước báo cho con. Nguyện cho con được về chùa tu tập, được tăng trưởng phúc lành, được tái sinh vào gia đình đầy đủ phúc báo, con có được đầy đủ trí tuệ làm lợi ích cho đời, bố (mẹ) xin con tha thứ và hoan hỉ cho bố (mẹ).

Nam Mô Hoan Hỉ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.

Bình luận

Xem nhiều nhất trong chuyên mục