Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Cầu siêu cho hương linh nơi địa ngục

Tư Vấn Tâm LinhCầu siêu cho hương linh nơi địa ngục

Chị Yến ơi em có một việc thắc mắc em xin chị chia sẻ cho em với nhé. Hôm qua em về chùa xin thỉnh hương linh gia tiên dòng họ Nguyễn của chồng em để xin cầu siêu cho các cụ. Khi thỉnh xong em cúng dường chư Phật đầy đủ luôn. Vậy là xong hả chị? Vậy nhà chùa không làm lễ cầu siêu cho các cụ hả chị? Vậy các cụ còn ở trong địa ngục có được siêu thoát không chị ơi. Em xin chị chỉ dạy cho em với, em xin cảm ơn chị nhiều lắm.

1 Answers
14/09/2018

Chào bạn, cô Phạm Thị Yến đã từng trả lời câu hỏi này, giờ Ban Quản Trị xin chia sẻ lại câu trả lời của cô Yến tới bạn như sau:
"Khi các quý Thầy thỉnh vong linh, biết được nghiệp chướng của vong linh, các Thầy đã khai thị cho vong linh hiểu sau đó cho vong linh được sám hối, Quy Y Tam Bảo, Phát Tâm Bồ Đề. Gia đình cúng dường hồi hướng phúc lành cho vong linh. Tất cả các việc làm đó khiến cho vong linh được giác ngộ, tăng phúc lành, vong linh thoát ra khỏi nghiệp chấp chước, vong linh được tăng trưởng thêm thiện tâm khi tri ân công đức của Chư Phật, Tam Bảo, các quý Thầy và gia đình, do đó vong linh được thoát khổ (theo từ ngữ của thế gian gọi là cầu siêu).
Vong linh nhà em đã được cầu siêu luôn ở Pháp hội rồi em ạ.
Các vong linh có ác nghiệp phải ở trong Địa ngục có loại được hưởng sự hồi hướng để được thoát ra và cũng có loại vì định nghiệp không được hưởng sự hồi hướng phải tự thân trả hết nghiệp mới thoát được .
Nhân duyên của các vong linh trong Địa ngục được thoát ra từ sự hồi hướng:

 1. Người thân nương tựa Tam Bảo nơi có Chư Tăng tu học đúng Giới, Pháp của ĐỨC PHẬT.
 2. Người thân có tâm cung kính Tam Bảo, Chư Tăng.
 3. Người thân không bỏn xẻn, keo rít.
 4. Người thân tin các công đức hồi hướng (cầu siêu).
 5. Người thân cung kính cúng dường đủ để vong linh có phúc báu tương ưng với cõi khác (trong Địa ngục là những chúng sinh không còn phúc về vật chất và giao tiếp thiện).
  (Kinh ĐỊA TẠNG: mẹ ngài THÁNH NỮ).

Những vong linh (chúng sinh) bị định nghiệp trong Địa ngục:

 1. Những vong linh không có các nhân duyên trên.
 2. Những chúng sinh mắc phải năm tội xiển đề, khi chết phải vào Địa ngục là định nghiệp không ai cứu được. Vì năm tội xiển đề, người phạm đã mất hết đạo đức, khiến người phạm tội không còn một chút phúc lành nào, nên không được hưởng sự trợ giúp từ bên ngoài (công đức hồi hướng khi tu tập, cúng dường của người khác)
  Là người đệ tử Phật phải hiểu rõ về năm loại tội vô gián không để bị mắc".

Bình luận