Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Cách tư duy để không bị sai Pháp khi về chùa làm phận sự

Tư Vấn Tâm LinhDanh mục đơn: Hỏi đáp về Lục hòaCách tư duy để không bị sai Pháp khi về chùa làm phận sự
H
05/06/2022

Sau Tết, đạo tràng em có 3 lần làm phận sự tại chùa. Các Phật tử trong đạo tràng đã cùng nhau nấu cơm để mang lên chùa ăn, không đăng ký ăn cơm của chùa và không xin phép Cô chủ nhiệm. Việc làm trên có bị sai pháp không ạ?
Em xin thỉnh Cô chủ nhiệm chỉ dạy ạ.

1 Answers
05/06/2022

Ban Quản trị trang xin chào bạn Hoàng Thị Hoa.
Ban Quản trị trang xin gửi bạn câu trả lời từ Cô Phạm Thị Yến như sau:

“Chào đạo hữu!
– Việc các Phật tử trong đạo tràng cùng nhau nấu cơm, mang lên chùa ăn, mà không đăng ký ăn cơm, không xin phép là vô minh, tăng trưởng bản ngã và đã làm mất Pháp lục hòa.
– Có thể các đạo hữu suy nghĩ là: mang cơm đi ăn để không ăn đồ của nhà chùa, không làm phiền Phật tử nấu cơm phục vụ; các thứ khác như phòng ở, vệ sinh, nước uống,… có thể dùng tiền của mình cúng dường bù vào. Nhưng tất cả các Phật tử làm công quả ban vệ sinh, ban nước, ban điện… họ không bán thì các đạo hữu làm sao mua được công sức, công đức của họ?
– Các đạo hữu cần chánh niệm đối với Pháp: Tất cả sự cúng dường của các đạo hữu và Phật tử công quả tại chùa là để cầu Vô Thượng Bồ Đề, hồi hướng cho chúng sinh, cho chư Thiên, chư Thần Linh hoặc các vong linh có hữu duyên hay các oan gia trái chủ đều với mục đích mong muốn cho họ được giải thoát, mong muốn cho chúng sinh thành tựu Vô Thượng Bồ Đề.
– Khi về chùa, các đạo hữu nên tùy duyên cúng dường, thấy cơm đúng pháp thì ăn, thấy việc đúng pháp thì làm, không còn cái gì là của tôi, mà chỉ thường trực với tâm niệm biết ơn Tam Bảo, tùy hỷ với mọi phận sự của bạn đồng tu, cùng cầu Vô Thượng Bồ Đề.
– Nếu các đạo hữu mang cơm về chùa ăn thì các đạo hữu sẽ bị chướng ngại trong tâm khi làm phận sự với tư duy “không ăn, nên không dọn, không nấu” hoặc “mình nấu, mình dọn để phục vụ mọi người, còn mình không ăn, không hưởng”… Dù các đạo hữu làm nhưng tâm thiện bị hao tổn, không có tâm Bồ Đề và có thể còn sinh thêm các tâm bất thiện, ngã mạn, khinh chê,…
– Khi chưa biết đến Pháp lục hòa, các đạo hữu làm như vậy, cũng sinh ra phước báu, nhưng có thể sẽ kèm theo các khổ báo, nếu phát sinh các tâm cấu uế nêu trên; hoặc nếu không sinh tâm cấu uế thì việc làm đó cũng chỉ sinh ra phúc báu trong lục đạo luân hồi, cho dù có được phước cao nhất vẫn bị khổ của sinh, già, bệnh, chết chi phối.
– Phước báu của công đức lục hòa không còn bóng dáng của sự khổ. Công đức lục hòa phát sinh nhân duyên tự lợi, lợi tha, thành tựu cho mình, thành tựu cho chúng sinh. Thế nên, chư Tăng bắt buộc phải thành tựu được Pháp lục hòa, gọi là Tăng chúng hòa hợp hay Tăng già hòa hợp. Công đức lục hòa có công năng hóa giải bất hòa, hóa giải các duyên xấu ác ngay trong hiện tại cho người thực hành.
– Các Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng đang thực hành theo Chính Pháp lục hòa, với tinh thần: “Tăng già hoà hợp, Tứ chúng đồng tu.”

Chúc đạo hữu cùng gia đình luôn an lạc và hạnh phúc!

Bình luận

Xem nhiều nhất trong chuyên mục