Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Bùa hộ mệnh nào thiêng nhất?

Tư Vấn Tâm LinhDanh mục đơn: Tâm linhBùa hộ mệnh nào thiêng nhất?
Đ
23/06/2020

Thưa Cô, Cô cho con hỏi với ạ.
Con đi xem bói và thấy người ta bảo con có vong theo, chuyện này có thật không ạ? Nếu phải cắt duyên âm và xin bùa hộ mệnh thì có cần không ạ?
Con xin cảm ơn Cô ạ!

1 Answers
23/06/2020

Ban Quản Trị trang xin chào bạn! Ban Quản Trị trang xin trả lời bạn nhé!

Cô Phạm Thị Yến đã trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Cô chào cháu!

Không có bất cứ loại bùa nào có thể hộ mệnh được cho mình. Nếu cháu muốn chuyển hóa nghiệp lực thì cháu phải nghiên cứu cái gì là thiện, cái gì là ác, phải bỏ ác làm thiện. Đó chính là bùa hộ mệnh cho mình, khiến mình được chuyển hóa tất cả các nghiệp ác. Cho nên, các cháu nên tìm hiểu về những lời Phật dạy để biết về nhân, về quả, biết được việc nào là việc ác, việc nào là việc thiện, việc nào nên làm, việc nào nên bỏ và cách cư xử hàng ngày trong Phật Pháp,… Chính cái đó sẽ khiến cho các cháu có được phước lành. Đó chính là bùa hộ mệnh. Bùa hộ mệnh chính là trí tuệ, là tâm của mỗi chúng ta.

Nếu các cháu thấy việc gì đó bất ổn, ví dụ như là công việc làm ăn không được hanh thông, mọi người đối xử với mình không được tốt,… thì mình xin phát nguyện làm các việc cúng dường, làm phước hồi hướng cho mình được tăng trưởng. Nếu như có vong linh nào đi theo mình thì mình hồi hướng cho họ để họ được siêu thoát. Cô cũng mong rằng các cháu nghe thêm Phật Pháp nhiều, vì trong giáo Pháp của Phật bây giờ có rất nhiều chiều hướng sai lầm nói rằng không có cõi vong linh, ngạ quỷ. Cô sẽ kể một câu chuyện của Đức Phật đối với cõi vong linh, ngạ quỷ: Khi Đức Phật chứng đạo, Ngài đều thấy cõi vong linh, ngạ quỷ nhưng Ngài chưa nói cho ai biết. Nhưng khi ngài Mục Kiền Liên chứng đạo, Ngài thấy một con quỷ dạ xoa (tức là vong linh) bay ngang trời, lửa trên người nó cháy rừng rực. Lúc bấy giờ, ngài mới bạch Phật, Phật nói rằng: Ta đã thấy rồi, nhưng Ta chưa nói cho các ông bởi vì các ông chưa ai thấy; nhưng nay các ông thấy rồi thì Ta sẽ nói cho tất cả các ông cùng biết.

Cho nên, có những người tu tập chưa hề thấy cõi vong linh cho nên họ trả lời là không có. Nhưng chúng ta phải chiêm nghiệm cái này trong sự thật đời sống hằng ngày là có những người bị ma làm. Vì thế, chúng ta muốn hiểu thấu một vấn đề gì đó, chúng ta phải thấu hiểu một cách triệt để thì điều đó mới là chính xác.

(Trích lời Cô Phạm Thị Yến trong video Bùa Hộ Mệnh Nào Thiêng Nhất?)

H

Con xin tri ân công đức giảng dạy của Cô ạ !

Bình luận

Xem nhiều nhất trong chuyên mục