Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Bàn về sư Thích Thông Lạc

Tư Vấn Tâm LinhBàn về sư Thích Thông Lạc
K
29/08/2018

Cô nghĩ thế nào về thái độ luận pháp của một số đệ tử của sư THÍCH THÔNG LẠC trong thời gian vừa qua?

1 Answers
31/08/2018

Chào bạn, cô Phạm Thị Yến đã từng trả lời câu hỏi này, giờ Ban Quản Trị xin chia sẻ lại câu trả lời của cô Yến tới bạn như sau:
"CHÚNG TA LÀ "CHÍNH BÁO" CẢNH GIỚI LÀ "Y BÁO"
Trong thời gian qua, tôi cùng trao đổi và bình luận Pháp với một số đệ tử của sư Thích Thông Lạc. Các bạn này, luôn cho rằng họ tu theo TTL là đúng pháp và các hành động của họ là thiện lành, làm lợi ích cho chúng sinh.
Những người này, tự cho mình là người luôn sống với đạo đức "nhân bản, nhân quả", nhưng lại không quán về Nhân quả. Họ tự mình có những suy nghĩ, lời nói, hành động vô ơn, vô đạo đức.
Tôi xin luận bàn về một tư tưởng nhỏ của các bạn ấy đối với con người, đất nước, được nêu trong ảnh.
Bác Hồ là người đã dành cả cuộc đời để đem lại độc lập, hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam. Ông cụ (trong ảnh) vì lòng biết ơn, đã đóng bàn thờ, trải vải vàng trang trọng thờ Bác để tri ân công đức của Bác. Vậy mà các bạn này, khi thấy ông cụ thờ Bác Hồ lại chửi Bác Hồ là "giống âm binh trôi sông lạc chợ", và chửi ông cụ rằng "người thân không thờ, đi thờ cái giống âm binh trôi sông lạc chợ". Họ chửi cả Đảng và chế độ đang trực tiếp giữ gìn hoà bình cho toàn thể nhân dân đất nước, trước những nguy cơ thù trong giặc ngoài. Nếu ai cũng như họ thì dân tộc Việt Nam sẽ ra sao? Họ ngu si và không có trí để tự nhận ra chính họ đang là "kẻ thù trong" tiếp tay cho "bọn giặc ngoài" để gây đau khổ cho dân tộc Việt Nam. Chính tâm vô ơn và ác hại của họ, sẽ khiến cho nhân loại gặp khổ đau.
Các bạn này tự xưng là người có đạo đức, và bảo vệ Chính Pháp, nhưng họ không đóng góp được gì cho đất nước Việt Nam, mà chỉ gieo mâu thuẫn, sống phi pháp bằng ý nghĩ, lời nói phi pháp. Nếu các bạn này muốn là người tốt thì hãy làm gì tốt cho đất nước, và nhân dân dù là việc nhỏ.
Chúng ta muốn cho đất nước có hoà bình, hạnh phúc, nhân dân được sống trong Chính Pháp, thì chính chúng ta phải vận dụng pháp Phật trong đời sống hằng ngày, tự chúng ta phải là người chân chính có đạo đức. Chúng ta hãy luôn tư duy, chúng ta là "chính báo" cảnh giới xung quanh chúng ta là "y báo" thì chúng ta sẽ tiến tu bỏ ác hành thiện, để góp phần xây dựng đất nước. Chúng ta sống có đạo đức, khiến cho con cháu chúng ta cũng biết sống có đạo đức, thì đất nước sẽ không bị chiến tranh loạn lạc, nhân dân không bị đói khổ như một số nước trên thế giới, như BÁC HỒ là người có đạo đức, yêu thương và cống hiến, nên đã đem lại lợi ích cho chúng ta. Những người con Phật phải luôn thường trực sống với những suy nghĩ thiện lành, thì sẽ tiến đạo .
Kính thưa các bạn, sư Thích Thông Lạc là đệ tử của hoà thượng Thích Thanh Từ. Sau một thời gian rời hoà thượng, khi quay lại TTL bạch với hoà thượng là đã chứng A La Hán và bạch hoà thượng xin lấy củi để tự thiêu, cho là nhập diệt. Hoà thượng thấy người này vì ngu si mà sắp mất mạng, nên đã nói: nếu chứng A La Hán thì ở lại độ sinh. Vì thế mà TTL cho rằng hoà thượng đã "ấn chứng" là TTL đã chứng A La Hán. Từ đó về sau khi thuyết giảng, TTL luôn phỉ báng đại thừa và cho rằng hoà thượng tu sai, tu theo thiền tưởng của trung quốc. Các bạn cùng tôi tư duy: người tu sai có ấn chứng cho người khác là chứng A La Hán được không? Người tu sai ấn chứng có đúng không? Người ấn chứng đúng cho người khác là chứng A La Hán, thì có tu sai được không? Sư TTL là kẻ hàm hồ, vô ơn, phản thầy, ngã mạn, vọng ngữ nên không tư duy được điều đơn giản này, đệ tử của TTL là những người "đồng nghiệp" nên cũng không tư duy được điều sai, lẽ phải.
Thầy của các bạn ấy là sư THÍCH THÔNG LẠC tự xưng chứng A La Hán, làm chủ được sinh già bệnh chết. Đệ tử tự cho mình "An Tịnh Thân Hành". Trong khi cả thầy và trò đều đang tạo nghiệp. Thầy và trò là chính báo, cảnh giới địa ngục, ngã quỷ, súc sinh sẽ là y báo nhân quả của họ.
Kính thỉnh tất cả những ai là đệ tử của Đức Phật, đây cũng là bài học về cách chọn Thầy. Qua hành động này của các bạn ấy, chúng ta rút kinh nghiệm cho mình, để tu tập khiến: "không làm đau khổ cho mình, không làm đau khổ cho người và không làm đau khổ cho tất cả chúng sinh".
Tâm là gốc muôn pháp
Tâm đứng đầu, sai sử
Trong tâm khởi niệm ác
Nói ác và làm ác
Thì tội khổ theo ta
Như xe lăn theo vết.
Tâm là gốc muôn pháp
Tâm đứng đầu, sai sử
Trong tâm khởi niệm thiện
Nói thiện và làm thiện
Thì phước lạc theo ta
Như bóng đeo theo hình.
(Trích phẩm Song Yếu thứ 10 kinh pháp cú thí dụ)"

Vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký để bình luận

Xem nhiều nhất trong chuyên mục