Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Ai có thể phong cho ta danh hiệu Bồ Tát?

Tư Vấn Tâm LinhDanh mục đơn: Hỏi ĐápAi có thể phong cho ta danh hiệu Bồ Tát?
Đ
20/04/2020

Cô Yến cho con hỏi, Hoà Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu năm 1963 được ai phong là Bồ Tát mà bây giờ nhiều người gọi thế? Bên Tây Tạng rất nhiều người tự thiêu có được phong Bồ Tát không ạ? Con nghĩ là chỉ có Phật mới phong Bồ Tát chứ ngoài ra ai có quyền phong Bồ Tát.

1 Answers
21/04/2020

Ban Quản Trị trang xin chào bạn! Ban Quản Trị trang xin trả lời bạn nhé!
Cô Phạm Thị Yến đã trả lời câu hỏi của bạn như sau:
Cô chào em!
Chúng ta là đệ tử Phật, cho nên tất cả mọi việc chúng ta phải tư duy theo giáo Pháp của Phật, tư duy theo sự thành tựu Phật quả của Đức Phật.
Đức Phật của chúng ta khi chưa thành Phật, Ngài được gọi là Bồ Tát. Vì thế, chúng ta đọc trong kinh thấy viết về Đức Phật rằng: “TRONG VÔ LƯỢNG KIẾP, KHI CÒN HÀNH BỒ TÁT ĐẠO…”. Đức Phật trong vô lượng kiếp trước (tiền thân), khi hành Bồ Tát đạo, Ngài đã vì chúng sinh mà xả tận thí vô lượng tài sản, vô lượng thân mạng.
Chúng ta cùng tư duy về Nhân – Duyên – Quả: Tiền thân của Đức Phật luôn tận tâm xả thí về tài sản, thân mạng vì lợi ích của chúng sinh; đến khi đầy đủ công đức nên mới đủ DUYÊN gặp được Đức Phật Nhiên Đăng; QUẢ là được Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký cho sau này được thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta tư duy: “Đến bao giờ mới đủ gặp được gặp Đức Phật và được Đức Phật thọ ký?”. Đó phải là lúc ta hành thiện vì chúng sinh mà tận thí về tài sản và thân mạng đã thuần thục, không bị thối chuyển nữa thì DUYÊN mới gặp được Đức Phật, QUẢ mới được Đức Phật thọ ký. Vì thế, không ai có thể phong cho ai làm Bồ Tát được, mà chính sự XẢ TẬN THÍ VỀ TÀI SẢN VÀ THÂN MẠNG vì lợi ích chúng sinh của chính người đó mới phong cho người đó là BỒ TÁT được.
Hòa thượng Thích Quảng Đức biết rõ chỉ có giáo Pháp của Phật khi được truyền tải rộng rãi đến cho tất cả chúng sinh, chúng sinh thực hành giáo Pháp của Phật thì chúng sinh mới bớt được khổ, thoát được khổ (trong tâm thư của Ngài có viết). Cho nên, khi thấy Phật Pháp có nguy cơ bị cấm diệt, Hòa thượng đã xả thân mạng để ngăn chặn sự việc đó. Việc làm này của Hòa thượng Thích Quảng Đức là việc làm xuất phát từ tâm quảng đại vì lợi ích chúng sinh, xuất phát từ hạnh của Bồ Tát, vì thế Hòa thượng Thích Quảng Đức chính là Bồ Tát.
VẬY NÊN, AI MUỐN THÀNH BỒ TÁT, MUỐN THÀNH PHẬT THÌ NÊN THỰC HÀNH CÁC VIỆC XẢ TẬN THÍ VỀ TÀI SẢN CŨNG NHƯ THÂN MẠNG VÌ LỢI ÍCH CHÚNG SINH. NHÂN XẢ THÍ QUẢ THÀNH BỒ TÁT, THÀNH PHẬT.
(Trích lời của Cô Phạm Thị Yến trả lời trong nhóm Tâm Sự Cùng Cô Phạm Thị Yến – Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Bình luận