Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Hiếu thuận – Tình Đạo Phật

Đức Phật dạy: “Tâm hiếu là tâm Phật. Đạo hiếu là đạo Phật”. Vì thế, tinh thần hiếu đạo của người con Phật là nền móng cơ bản trong quá trình tu tập, không chỉ hiếu dưỡng cha mẹ khi còn sống mà ngay khi cha mẹ quá cố cũng phải làm những điều lợi ích nhất. Hiểu được lợi ích như vậy, các thành viên trong CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa đang phát duy tinh thần hiếu đạo qua các việc làm đúng như lời Phật dạy khi gia đình có người mất.

19 lượt xem
14/04/2017

Bình luận