Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Hành Trình Tìm Lại Đôi Chân

Các bạn có thể nghe bản MP3 tại đây:
SoundCloud

NhacCuaTui

270 lượt xem
24/12/2018

Bình luận