Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Hàng nghìn Phật tử gieo trồng phước lành trong ngày tu Bát quan trai

Trong kinh, Đức Phật dạy trên đời có hai hạng người xứng đáng được cúng dường: hạng người thứ nhất chính là những bậc đã đoạn tận tham ái, giải thoát Niết bàn như chư Phật và các bậc Thánh A La Hán; hạng người thứ hai là những người đang trên con đường tu hành, hướng tới đoạn trừ tham ái, viễn ly các dục. Nếu cúng dường các vị ấy, phước báu của người cúng dường sẽ được vô lượng vô biên, cũng giống như gieo những hạt giống vào phước điền màu mỡ, chờ ngày kết thành hoa thơm quả ngọt.

>>> Ngày đầu tiên trong chương trình sớt bát cúng dường chư Tăng chùa Ba Vàng nguyện cầu đất nước bình an, thái hòa

Các Phật tử mong mỏi đến giây phút được cúng dường chư Tăng
Các Phật tử mong mỏi đến giây phút được cúng dường chư Tăng

Hiểu được phước báu thù thắng của việc cúng dường, ngày 08/5/Canh Tý (tức 28/6/2020) là ngày tu Bát quan trai thường kỳ, hàng nghìn Phật tử đã thành kính dâng cúng dường phẩm vật đến chư Tăng chùa Ba Vàng – những bậc đang đi trên con đường đoạn trừ tham, sân, si như lời Đức Phật dạy.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh hoan hỷ nhận vật phẩm cúng dường từ em nhỏ
Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh hoan hỷ nhận vật phẩm cúng dường từ em nhỏ
Chư Tăng chùa Ba Vàng với đôi chân trần, ôm bình bát đi khất thực dưới trời nắng chói chang của buổi trưa hè
Chư Tăng chùa Ba Vàng với đôi chân trần, ôm bình bát đi khất thực dưới trời nắng chói chang của buổi trưa hè

Trong tiết trời nắng chói chang của buổi trưa hè, hình ảnh Tăng đoàn trong màu huỳnh y giải thoát với đôi chân trần trên nền đất nóng vẫn tự tại ôm bình bát đi khất thực để làm nơi nương tựa tuyệt đối cho chúng sinh. Hình ảnh đó đã khiến không ít Phật tử không kìm nén được cảm xúc của mình.

>>> Cúng dường Tam Bảo là gì? Tại sao cúng dường Tam Bảo được nhiều phúc báu?

Chứng kiến Tăng đoàn đi khất thực dưới trời nắng nóng, Phật tử đã không thể kìm nén được cảm xúc của mình
Chứng kiến Tăng đoàn đi khất thực dưới trời nắng nóng, Phật tử đã không thể kìm nén được cảm xúc của mình

Đức Phật dạy rằng: “Tạo nhân lành thì hưởng quả tốt”. Trong các nhân lành, không có nhân lành nào thù thắng hơn nhân “Thờ Phật, lạy Phật và cúng dường Tam Bảo“. Mong rằng, với sự tín tâm cúng dường của các Phật tử mà trong hiện kiếp này và các kiếp vị lai sẽ gieo trồng được vô lượng phước lành để vững bước trên con đường cầu đạo Bồ Đề.

Các bài nên xem:

674 lượt xem
28/06/2020

Bình luận