Gửi Lời Chúc Đặc Biệt Đến Phái Nữ Nhân Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10

Con kính chào các bà, các mẹ, cùng các đạo hữu thuộc phái "chân yếu tay mềm"! Nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam, con xin gửi lời chúc các bà, các mẹ cùng chị em đạo hữu sức khoẻ và luôn an vui trong các thiện pháp!

Con xin gửi lời tán thán sự cố gắng, nỗ lực của các bà, các mẹ cùng các đạo hữu, ngoài việc tham gia các công việc xã hội, chăm lo cho gia đình, các bà các mẹ cùng các đạo hữu phái nữ trong Câu Lạc Bộ còn luôn tinh cần tham gia các việc phận sự công đức giúp đời và hộ trì Tam Bảo, với sự giác ngộ Phật Pháp nhân quả để hiện tại được an lạc, vị lai thành tựu "Bậc Chiến Thắng", theo lời dạy của Đấng Cha Lành Phật Thích Ca Mâu Ni.

Nhân dịp này, con cũng xin trích lời chỉ dạy của Đức Tôn Sư dành cho phái nữ chúng ta, trong bài kinh PHỤ NỮ THÀNH CÔNG như sau:
Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại lâu đài của Migàrà. Rồi Visàkhà, mẹ của Migàrà đi đến, sau khi đảnh lễ và ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói với Visàkhà:
"... Này Visàkhà, đầy đủ bốn pháp, nữ nhân thành tựu sự chiến thắng ở đời sau. Đời sau rơi vào tay của nàng. Thế nào là bốn?
Ở đây, này Visàkhà, nữ nhân đầy đủ lòng tin, đầy đủ giới đức, đầy đủ bố thí, đầy đủ trí tuệ. Thành tựu bốn pháp này, này Visàkhà, nữ nhân thành tựu sự chiến thắng ở đời sau. Đời sau rơi vào trong tầm tay của nàng..."
(ĐTKVN, Tăng Chi Bộ III)

Kính thưa các bà, các mẹ cùng các đạo hữu, với đầy đủ lòng tin vào Đức Phật, đầy đủ lòng tin về nhân quả Phật Pháp, đầy đủ lòng tin vào Tăng đoàn, các bà, các mẹ và các đạo hữu trong Câu Lạc Bộ phần lớn đã tinh tấn thọ trì giới, hoan hỷ bố thí cúng dường và luôn nghe học tư duy trạch pháp, để tăng trưởng công đức trí tuệ. Các bà, các mẹ và các đạo hữu ĐÃ, ĐANG và con mong chúc các bà, các mẹ cùng các đạo hữu SẼ tiếp tục tinh tấn, để thành tựu sự CHIẾN THẮNG giặc phiền não, để HẠNH PHÚC TỐI HẬU sẽ RƠI VÀO TAY của các bà, các mẹ và các đạo hữu trong đời sau, đúng như lời chỉ dạy của Đức Tôn Sư, dưới sự chỉ dạy giáo dưỡng của Sư Phụ và đại Tăng chùa Ba Vàng.

Lời chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

Một lần nữa, con xin kính chúc các bà, các mẹ, cùng các đạo hữu phái nữ trong Câu Lạc Bộ luôn luôn tươi vui, đảm việc nước, giỏi việc nhà, tinh tấn thực hành Pháp để đời này được hạnh phúc, đời sau được an lạc.
(Phạm Thị Yến - Tâm Chiếu Hoàn Quán)

114 lượt xem
20/10/2019

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ