Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Trên tinh thần bình đẳng, với mong muốn các Phật tử cùng nhau trao đổi Phật Pháp, chuyên mục “Giải Đáp Thắc Mắc” tại trang web phamthiyen.com là nơi để các Phật tử có thể bàn luận vấn đề, đưa ra những nhận định, quan điểm của mình dựa trên nền tảng giáo lý của Phật và bằng sự thực hành, chứng nghiệm của bản thân. Các Phật tử cùng nhau bình luận, tranh luận với tinh thần giúp cho nhau có thêm tri kiến tu tập. Người còn nghi hoặc, chưa hiểu rõ vấn đề sẽ được thông tỏ; còn người đã thực chứng giáo Pháp bằng sự thực hành sẽ nói lên được sự chuyển hóa của bản thân mình để người khác có vững lòng tin hơn.

Tuy nhiên, các bình luận không phù hợp với giới, sử dụng ngôn từ thô tục, mang tính chất ác hại, chửi bới,… sẽ bị Ban Quản Trị xóa khỏi diễn đàn để tránh sự khởi tâm bất thiện cho những người khác.

ĐÃ ĐÓNG

Cách thức tu tập chuyển hoá nghiệp

Hoàng Thị Phương Thảo
Trả lời : 0
Lượt xem : 27

ĐÃ HOÀN THÀNH

Chọn bạn mà chơi

Ban Quản Trị
Trả lời : 1
Lượt xem : 32

ĐÃ HOÀN THÀNH

Hỏi về cách cầu siêu vong linh gia tiên

Ban Quản Trị
Trả lời : 1
Lượt xem : 56

ĐÃ ĐÓNG

Nghi thức cúng tuần thất

Ban Quản Trị
Trả lời : 1
Lượt xem : 120

ĐÃ TRẢ LỜI

Người có nhiều suy nghĩ phải làm sao?

Ban Quản Trị
Trả lời : 1
Lượt xem : 135

ĐÃ HOÀN THÀNH

Không cúng cơm mà chỉ lễ Phật, nghe Pháp, cúng dường có được không?

Ban Quản Trị
Trả lời : 1
Lượt xem : 167

ĐÃ TRẢ LỜI

Hỏi về nhân duyên phước báu?

Ban Quản Trị
Trả lời : 1
Lượt xem : 135

ĐANG MỞ

Cách tư duy để dứt bỏ người yêu đã có gia đình

Ban Quản Trị
Trả lời : 1
Lượt xem : 103

ĐÃ HOÀN THÀNH

Tụng kinh gì cho người mới mất?

Ban Quản Trị
Trả lời : 1
Lượt xem : 133

ĐÃ TRẢ LỜI

Muốn kéo dài thọ mạng cần phải làm gì?

Ban Quản Trị
Trả lời : 1
Lượt xem : 87

ĐANG MỞ

Cách cố gắng làm một việc hết mình mà không từ bỏ

Nguyễn Hiền
Trả lời : 1
Lượt xem : 516

ĐÃ HOÀN THÀNH

Cách để người khác không thể lợi dụng mình

Ban Quản Trị
Trả lời : 1
Lượt xem : 535

ĐÃ ĐÓNG

Tại sao học tốt nhưng thi không đạt kết quả cao

Ban Quản Trị
Trả lời : 1
Lượt xem : 271

ĐÃ TRẢ LỜI

Làm thế nào để vượt qua mặc cảm về ngoại hình?

Ban Quản Trị
Trả lời : 1
Lượt xem : 374

ĐÃ TRẢ LỜI

Ăn thịt chó có thực sự giải đen?

Minh Vũ
Trả lời : 1
Lượt xem : 392

Gửi câu hỏi


Vấn đáp