Bệnh đau lưng, đau cổ vai gáy khó chữa được chuyển hóa nhờ phương pháp vỗ, cạo dầu hỏa

Bệnh đau lưng, đau cổ vai gáy khó chữa được chuyển hóa nhờ phương pháp vỗ,…

Nhiều người đau lưng, đau cổ vai gáy nhưng không tìm ra nguyên nhân để chữa trị, hoặc nếu tìm

Chi tiết
Sớt bát cúng dường Tam Bảo mà đại diện là chư Tăng tu hành thanh tịnh là công đức thù thắng nhất

Tổng hợp các bệnh trên thân có thể được chuyển hóa nhờ phương pháp vỗ dầu…

Trong kinh Dược Sư, Đức Phật dạy rằng: Khi gặp các bệnh trên thân, hãy trì trai, giữ giới, tụng

Chi tiết

Chuyển hóa cảm cúm bằng phương pháp vỗ dầu hoả

Thời tiết thường xuyên thay đổi khiến cho mọi người dễ bị mắc bệnh cảm cúm, có thể lâu ngày

Chi tiết