Đôi Dòng Cảm Tưởng Về Cô - Người Mẹ, Người Thầy Của Chúng Cháu!

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CÔ - NGƯỜI CÔ, NGƯỜI MẸ, NGƯỜI THẦY CỦA CHÚNG CHÁU!

Thật hạnh phúc vì chúng cháu đủ duyên lành được gặp Cô, được thân cận Cô, được Cô dìu dắt và dạy dỗ từng tâm niệm một để chúng cháu được trưởng thành hơn và trở thành những con người thiện lành.

Nếu không được Cô sách tấn tu tập, chúng cháu có lẽ bây giờ cũng như những đám bèo nổi trôi trên ngọn sóng, không biết cuộc đời sẽ đi về đâu với những thứ trống rỗng ngoài đời. Chúng cháu là những đứa không được tốt nghiệp bằng cấp, cũng không giỏi giang gì, chỉ giỏi ganh ghét, đố kỵ, hơn thua,... Khi được Cô “thu nhặt” và dạy dỗ dần dần, chúng cháu mới nhận ra được những lầm lỗi và bản tính xấu xa của mình để dần tư duy và dẹp trừ nó. Đôi khi, chúng cháu còn tự ti về vốn kiến thức ít ỏi của mình, tự khép mình lại bằng những suy nghĩ tiêu cực. Chúng cháu vẫn còn nhớ lúc ấy Cô nói rằng: “Cô cũng là một người thợ may không có bằng cấp. Nhưng nhờ có Sư Phụ giáo dưỡng, Cô mới được tu tập, sự tu tập đó sinh ra trí tuệ cho Cô. Chỉ cần các cháu cố gắng tu tập thì trí tuệ sẽ dần phát sinh, đó là trí vô sư.”

Chúng cháu thấy rất cảm phục Cô, cảm phục trí tuệ và sự từ bi của Cô. Được gần Cô, được nghe Cô kể chuyện, chúng cháu càng thấy mình thật nhỏ bé. Từ Cô, chúng cháu học được sự biết ơn trong từng tâm niệm, bởi bất cứ thành công nào của Cô, Cô không bao giờ quên đi ơn của Sư Phụ: “Nếu không có Thầy thì cũng sẽ không có Cô, Cô cũng sẽ không có ngày hôm nay. Cho nên, tất cả những gì thành tựu cho Cô đều từ Thầy mà ra”. Từ những gì Cô kể, chúng cháu càng kính quý Sư Phụ và Chư Tăng nhiều hơn. Từ Cô, chúng cháu càng quyết tâm noi theo hạnh nguyện của Cô để chuyển tải Phật Pháp rộng khắp thế gian. Từ Cô, chúng cháu càng quyết tâm tu tập, hộ trì Tam Bảo, hộ độ cho Tăng chúng tu hành cầu Thánh quả.

Chúng cháu nguyện đời đời kiếp kiếp sinh ra nơi đâu cũng được nương vào Cô để thực hành các công hạnh cầu đạo Vô Thượng, nguyện sẽ bước đi theo dấu chân hoằng Pháp của Cô.

Chúng cháu xin thành kính tri ân Cô - người đã cho chúng cháu tất cả sự thành tựu ngày hôm nay!

Chúc mừng ngày sinh nhật của Cô!

Nguồn: Facebook Phạm Hồng Mai

146 lượt xem
07/03/2019

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ