Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Trên tinh thần bình đẳng, với mong muốn các Phật tử cùng nhau trao đổi Phật Pháp, chuyên mục “Diễn đàn” tại trang web phamthiyen.com là nơi để các Phật tử có thể bàn luận vấn đề, đưa ra những nhận định, quan điểm của mình dựa trên nền tảng giáo lý của Phật và bằng sự thực hành, chứng nghiệm của bản thân. Các Phật tử cùng nhau bình luận, tranh luận với tinh thần giúp cho nhau có thêm tri kiến tu tập. Người còn nghi hoặc, chưa hiểu rõ vấn đề sẽ được thông tỏ; còn người đã thực chứng giáo Pháp bằng sự thực hành sẽ nói lên được sự chuyển hóa của bản thân mình để người khác có vững lòng tin hơn.

Tuy nhiên, các bình luận không phù hợp với giới, sử dụng ngôn từ thô tục, mang tính chất ác hại, chửi bới,… sẽ bị Ban Quản Trị xóa khỏi diễn đàn để tránh sự khởi tâm bất thiện cho những người khác.

ĐÃ TRẢ LỜI

Tu học ở một chùa, có nên đi nhiều chùa không

Ban Quản Trị
Trả lời : 1
Lượt xem : 205

ĐÃ ĐÓNG

Làm sao để hết sợ ma?

Ban Quản Trị
Trả lời : 1
Lượt xem : 116

ĐÃ ĐÓNG

Sân hận, đố kỵ, kiêu mạn – tâm nào là gốc?

Ban Quản Trị
Trả lời : 1
Lượt xem : 135

ĐÃ ĐÓNG

Vu lan báo hiếu, bạch khấn cầu siêu gia tiên ở ban thờ nào là đúng?

Ban Quản Trị
Trả lời : 1
Lượt xem : 351

ĐÃ TRẢ LỜI

Mang theo túi xách vào Tam Bảo có mất phước không?

Phạm Hạnh
Trả lời : 1
Lượt xem : 237

ĐÃ TRẢ LỜI

Cách giữ vững niềm tin vào chính Pháp

Ban Quản Trị
Trả lời : 1
Lượt xem : 114

ĐÃ TRẢ LỜI

Quy y nhưng không làm đúng lời Phật dạy có tội không?

Như Ý
Trả lời : 1
Lượt xem : 167

ĐÃ TRẢ LỜI

Tu bát quan trai giới

Hai Lúa
Trả lời : 1
Lượt xem : 259

ĐÃ TRẢ LỜI

Tưởng thức – vọng tưởng

Bắc Ninh
Trả lời : 1
Lượt xem : 296

ĐÃ TRẢ LỜI

Tử vi – xem bói – Phật Pháp – nghiệp

Ban Quản Trị
Trả lời : 1
Lượt xem : 164

ĐÃ TRẢ LỜI

Ngũ dục chướng ngại thực hành Pháp

Ban Quản Trị
Trả lời : 1
Lượt xem : 108

ĐÃ TRẢ LỜI

Đức Phật dạy về lục đạo luân hồi

Như Lai
Trả lời : 1
Lượt xem : 79

ĐÃ TRẢ LỜI

Triển khai trạch pháp giác chi

Ban Quản Trị
Trả lời : 1
Lượt xem : 121

ĐÃ TRẢ LỜI

Sách tấn nhau giữ giới

Tam Bảo
Trả lời : 1
Lượt xem : 275

ĐANG MỞ

Tình duyên trắc trở

Nam Thành
Trả lời : 0
Lượt xem : 56

Gửi câu hỏi


Vấn đáp