Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Trên tinh thần bình đẳng, với mong muốn các Phật tử cùng nhau trao đổi Phật Pháp, chuyên mục “Diễn đàn” tại trang web phamthiyen.com là nơi để các Phật tử có thể bàn luận vấn đề, đưa ra những nhận định, quan điểm của mình dựa trên nền tảng giáo lý của Phật và bằng sự thực hành, chứng nghiệm của bản thân. Các Phật tử cùng nhau bình luận, tranh luận với tinh thần giúp cho nhau có thêm tri kiến tu tập. Người còn nghi hoặc, chưa hiểu rõ vấn đề sẽ được thông tỏ; còn người đã thực chứng giáo Pháp bằng sự thực hành sẽ nói lên được sự chuyển hóa của bản thân mình để người khác có vững lòng tin hơn.

Tuy nhiên, các bình luận không phù hợp với giới, sử dụng ngôn từ thô tục, mang tính chất ác hại, chửi bới,… sẽ bị Ban Quản Trị xóa khỏi diễn đàn để tránh sự khởi tâm bất thiện cho những người khác.

ĐÃ TRẢ LỜI

Muốn thi cử đạt điểm cao phải làm thế nào?

Ban Quản Trị
Trả lời : 1
Lượt xem : 7

ĐÃ TRẢ LỜI

Tư duy thế nào để thực hành được việc thiện?

Ban Quản Trị
Trả lời : 1
Lượt xem : 8

ĐÃ TRẢ LỜI

Chiến thắng vọng tưởng và làm tăng trưởng tâm biết ơn!

Ban Quản Trị
Trả lời : 1
Lượt xem : 7

ĐÃ TRẢ LỜI

Những thắc mắc sau khi người thân mất

Ban Quản Trị
Trả lời : 1
Lượt xem : 15

ĐÃ TRẢ LỜI

Tháng cô hồn trong nhà xảy ra chuyện có phải do ma phá?

Ban Quản Trị
Trả lời : 1
Lượt xem : 16

ĐÃ TRẢ LỜI

Tháng xá tội vong nhân, giờ nào không được đi ra ngoài?

Ban Quản Trị
Trả lời : 1
Lượt xem : 26

ĐÃ TRẢ LỜI

Cảm nhận công đức cha mẹ

Ban Quản Trị
Trả lời : 1
Lượt xem : 11

ĐÃ TRẢ LỜI

Chắp tay xá chào có tổn phước người khác không?

Ban Quản Trị
Trả lời : 1
Lượt xem : 13

ĐÃ TRẢ LỜI

Sinh hoạt trong CLB Cúc Vàng có lợi ích gì?

Ban Quản Trị
Trả lời : 1
Lượt xem : 18

ĐÃ TRẢ LỜI

Đốt bỏ hình ảnh Phật khi không dùng nữa có tội không?

Ban Quản Trị
Trả lời : 1
Lượt xem : 12

ĐÃ TRẢ LỜI

Tại sao sau khi xây nhà thường gặp chuyện không hay?

Ban Quản Trị
Trả lời : 1
Lượt xem : 15

ĐÃ TRẢ LỜI

Phải làm sao để cha mẹ cho đến chùa học đạo đức?

Ban Quản Trị
Trả lời : 1
Lượt xem : 21

ĐÃ TRẢ LỜI

Sự khác nhau giữa tỉnh giác và tỉnh thức

Ban Quản Trị
Trả lời : 1
Lượt xem : 15

ĐÃ TRẢ LỜI

Tu hành chuyển hóa nghiệp bị cấm đi chùa

Ban Quản Trị
Trả lời : 1
Lượt xem : 23

Gửi câu hỏi

Vấn đáp