Để người đã mất được siêu thoát, người thân NÊN và KHÔNG NÊN làm những điều này!

Câu hỏi: Kính bạch Cô, con có 1 câu mong Cô hoan hỉ chỉ giúp con ạ. Em gái con vừa mất và đã hỏa táng theo nghi lễ truyền thống. Con cũng mới biết tới Phật Pháp nên chỉ mong làm được việc gì cho em gái được hưởng chút phước báu, nhưng con lại không biết nên làm như nào? Mong Cô chỉ dạy cho con trong 49 ngày sau khi em con mất, con và gia đình nên làm gì cho đúng với tinh thần Phật Pháp ạ?

Các bài nên xem:

113 lượt xem
19/01/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ