Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Đặt bát cúng dường chư Tăng tu hạnh đầu đà nhân mùa Phật đản

Được sự hứa khả trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, cô Phạm Thị Yến cùng các Phật tử đã thành tâm sắm sửa vật thực, đặt bát cúng dường chư Tăng – những bậc tu hạnh đầu đà cao quý nơi rừng sâu của núi Bồ Đề nhân mùa Phật đản PL.2566 – DL.2022.
Các bài nên xem:
Phước báu cúng dường Phật và chúng Tăng 

Sớt bát cúng dường đầu xuân – vun trồng cội phúc, mong nguyện an lành
Dâng hoa cúng dường Xá Lợi Phật – Khoảnh khắc người con Phật lắng lòng tri ân
Xá Lợi Phật là gì? Cúng dường Xá Lợi Phật như thế nào để nhận vô lượng phước báu?

54 lượt xem
04/06/2022

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục