Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Những lời nhắn gửi cùng đệ tử đạo mẫu

“Một lời nói nói ra khỏi miệng thì quả báo sẽ đến. Nếu nói lời thiện lành thì quả báo lành đến, nếu nói lời ác thì quả báo ác đến”. Nhân duyên có một số bạn đạo Mẫu đưa ra những ý kiến đánh giá khi chưa tìm hiểu kĩ lưỡng, cô Phạm Thị Yến – chủ nhiệm CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa đã phân tích những điều đó theo lý Nhân – Duyên – Quả của đạo Phật.

Các bài nên xem:

1.404 lượt xem
04/03/2018

Bình luận