Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Cúng rằm tháng 7 tại mộ – Phật tử bày tỏ tâm thành với gia tiên và những người đã khuất

Vào ngày Rằm tháng 7 hằng năm, người Việt Nam thường có phong tục đi đến nơi mộ của người thân đã mất để cúng lễ, bày tỏ lòng biết ơn của mình.

Với tấm lòng nhớ ơn, tri ân người thân đã khuất, từ đầu tháng 7 âm lịch, Phật tử CLB Cúc Vàng đã thành tâm sắm sửa trai đàn thanh tịnh, thiết lễ trai nghi để dâng cúng tại mộ phần tiên tổ. Để kẻ còn người mất đều được lợi ích, các Phật tử đã thực hành lời Phật dạy trong kinh Địa Tạng: không sát sinh hại mạng, không đốt giấy tiền vàng mã cúng tế mà làm các việc thiện lành: thiết lễ thanh tịnh, cúng dường Tam Bảo, bố thí,… Từ đó, các Phật tử nương vào nơi Tam Bảo để gieo trồng những hạt giống thiện lành, hồi hướng phước báu đến cho tiên tổ, ông bà, cha mẹ, và các quyến thuộc đã quá vãng được thọ thực no đủ, kết duyên với Phật Pháp, hoan hỷ tu hành.

Từ tâm hiếu hạnh này, các Phật tử cũng mong nguyện từ cho gia đình được thuận hòa, cuộc sống an ổn, công danh sự nghiệp thăng tiến, gia đình tinh tấn tu tập và hộ trì cho giáo Pháp của Phật.

Phật tử tạ mộ tổ tiên nhân tiết tháng bảy Vu Lan
Phật tử tạ mộ tổ tiên nhân tiết tháng bảy Vu Lan
Phật tử ra mộ của tổ tiên, những người thân đã mất để thiết lễ cúng dường vật thực
Phật tử ra mộ của tổ tiên, những người thân đã mất để thiết lễ cúng dường vật thực
Phật tử CLB Cúc Vàng đã thành tâm sắm sửa trai đàn thanh tịnh, thiết lễ trai nghi để dâng cúng tại mộ phần tiên tổ
Phật tử CLB Cúc Vàng đã thành tâm sắm sửa trai đàn thanh tịnh, thiết lễ trai nghi để dâng cúng tại mộ phần tiên tổ

Các bài nên xem:

80 lượt xem
02/09/2020

Bình luận