Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Phật tử cúng rằm tháng 7 tại gia

Rằm tháng bảy từ lâu đã trở thành một nét truyền thống tâm linh tốt đẹp trong văn hóa của người dân Việt. Vào ngày này, các gia đình thường chuẩn bị những mâm cỗ cúng tươm tất để dâng lên cúng lễ tổ tiên, bày tỏ tấm lòng biết ơn của mình với những người đã khuất, mong cho họ nhờ đây mà được thọ thực no đủ, sớm được siêu thoát và cầu cho gia đình thuận hòa, cuộc sống an ổn, công danh sự nghiệp thăng tiến.
Bởi vậy, từ đầu tháng 7 năm Canh Tý, theo sự hướng dẫn, sách tấn của Cô Phạm Thị Yến, các Phật tử trong CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa đã kính cẩn chuẩn bị những mâm cỗ đầy đủ bao gồm hoa, quả, nước trà và những thức ăn chay tịnh dâng lên cúng dường chư Phật, chư Thiên, chư Thần linh, Thổ địa, vong linh gia tiên,… Bên cạnh đó, các Phật tử cũng nương vào nơi Tam Bảo mà gieo trồng phước báu để hồi hướng công đức đến với gia tiên tiền tổ, những người đã mất. Với tâm hiếu kính, các Phật tử mong nguyện nhờ phước lành này, vong linh được về thọ thực no đủ, kết duyên với Phật Pháp, hoan hỷ tu hành và hộ trì cho giáo Pháp của Phật.

Phật tử cúng rằm tháng 7 tại nhà
Phật tử trong CLB Cúc Vàng cúng rằm tháng 7 tại nhà
Mâm cơm chay được các Phật tử cúng rằm tháng 7 tại nhà
Mâm cơm chay được các Phật tử chuẩn bị để cúng rằm tháng 7 
Phật tử nấu đồ ăn chay tại nhà
Phật tử tự tay nấu đồ ăn chay tại nhà
Phật tử bày trí đàn cúng thí thực tại nhà
Phật tử bày trí đàn cúng thí thực tại nhà
Phật tử bày trí ban thờ để cúng rằm tháng 7
Phật tử bày trí mâm cúng rằm tháng 7

Trong bài kinh “Cúng thí cho người mất” (kinh Tương Ưng Bộ), Đức Phật dạy rằng: “Món ăn của chúng sanh ngạ quỷ như thế nào, tại đấy, vị ấy nuôi sống với món ăn ấy; tại đấy, vị ấy tồn tại với món ăn ấy. Món ăn nào các bạn bè, hoặc thân hữu, hoặc bà con, hoặc người cùng huyết thống từ đấy muốn hướng cúng cho vị ấy, tại đấy vị ấy sống với món ăn ấy; tại đấy, vị ấy tồn tại với món ăn ấy. Đây là tương ưng xứ, trú ở đây, vị ấy được lợi ích của bố thí ấy”.
Mong rằng, từ nơi tâm hiếu kính và sự thực hành đúng Pháp, các vong linh gia tiên sẽ nhận được phần phúc báu từ người thân; có nhân duyên được về nơi Tam Bảo, tu hành hòa hợp cùng với các Phật tử trong CLB Cúc Vàng để sớm được siêu thoát.

Các bài nên xem:

326 lượt xem
30/08/2020

Bình luận