Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) Cùng Phật Tử Leo Núi Tu Tập Đầu Năm

 

Ngày 09 tháng Giêng năm Kỷ Hợi, được sự cho phép của trên Sư Phụ, cô Phạm Thị Yến và Phật tử CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa đã cùng leo núi Bồ Đề tu tập tỉnh thức.

Thông Báo Các Kênh Truyền Thông của Phật Tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

100 lượt xem
18/02/2019

Bình luận

Bình luận của bạn