Thế nào là tu Lục Hòa?

Các bài nên xem:  Luôn định hướng thành lập Ban cán sự dự bị Sinh hoạt trong CLB Cúc Vàng

Chi tiết
Lợi ích khi tinh tấn trợ duyên cho người khác

Lợi ích khi tinh tấn trợ duyên cho người khác

Các bài nên xem: Nguyên nhân của Đạo tràng không phát triển là gì? Tu lục hòa – Tích tập

Chi tiết
Trách nhiệm của Ban cán sự đạo tràng

Trách nhiệm của Ban cán sự đạo tràng

Trách nhiệm của Ban cán sự đạo tràng Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video trên

Chi tiết
Nguyên nhân của Đạo tràng không phát triển là gì?

Nguyên nhân của Đạo tràng không phát triển là gì?

Các bài nên xem: Bổn phận của đạo tràng trưởng là gì? Những kiến thức cần biết về lục hòa

Chi tiết
Tu lục hòa - Tích tập công đức, làm chủ nhân quả của mình

Tu lục hòa – Tích tập công đức, làm chủ nhân quả của mình

Các bài nên xem: Thế nào là tu Lục Hòa? Vượt qua cái tôi của bản thân Khám phá chính

Chi tiết
Cô Phạm Thị Yến Pháp Danh Tâm Chiếu Hoàn Quán

Lợi ích khi Phật tử trong đạo tràng không ở cách xa nhau về địa lý

Các bài nên xem: Những kiến thức cần biết về lục hòa trong CLB Cúc Vàng Năng lực của tâm

Chi tiết
Bổn phận của đạo tràng trưởng là gì?

Bổn phận của đạo tràng trưởng là gì?

Các bài nên xem: Lợi ích khi thực hành báo cáo theo thứ lớp trong đạo tràng Hướng dẫn Ban

Chi tiết
Lợi ích khi thực hành báo cáo theo thứ lớp trong đạo tràng

Lợi ích khi thực hành báo cáo theo thứ lớp trong đạo tràng

Lợi ích khi thực hành báo cáo theo thứ lớp trong đạo tràng Mời quý Phật tử cùng theo dõi

Chi tiết
Cùng nhau làm việc thiện sẽ được hưởng phước báo thế nào?

Cùng nhau làm việc thiện sẽ được hưởng phước báo thế nào?

Cùng nhau làm việc thiện sẽ được hưởng phước báo thế nào? Mời quý Phật tử cùng theo dõi video

Chi tiết
Những thói quen xấu nên bỏ khi tu tập Phật Pháp

Những thói quen xấu nên bỏ khi tu tập Phật Pháp

Các bài nên xem: Thành lập đạo tràng tu tập để làm gì? Thực hành thiện Pháp diệt trừ bản

Chi tiết