Chia sẻ Phật Pháp

Những điều cần lưu ý khi chia sẻ Phật Pháp trong đạo tràng

Vấn đề chia sẻ Phật Pháp trong đạo tràng thì có những lẫn cấn là: ai mới được quyền chia

Chi tiết
Thực hành lục hòa giải quyết mâu thuẫn

Giúp Ban cán sự đạo tràng thực hành lục hòa khi giải quyết mâu thuẫn

Khi đạo tràng có mâu thuẫn thì phải báo cáo ngay lên câu lạc bộ để được Cô chủ nhiệm

Chi tiết
Đóng góp ý kiến

Bình đẳng đóng góp ý kiến trong CLB Cúc Vàng

Tổng hợp những kiến thức cần biết trước khi thành lập đạo tràng Lợi ích khi tinh tấn trợ duyên

Chi tiết

Thế nào là tu Lục Hòa?

Các bài nên xem:  Luôn định hướng thành lập Ban cán sự dự bị Sinh hoạt trong CLB Cúc Vàng

Chi tiết
Lợi ích khi tinh tấn trợ duyên cho người khác

Lợi ích khi tinh tấn trợ duyên cho người khác

Các bài nên xem: Nguyên nhân của Đạo tràng không phát triển là gì? Tu lục hòa – Tích tập

Chi tiết
Trách nhiệm của Ban cán sự đạo tràng

Trách nhiệm của Ban cán sự đạo tràng

Trách nhiệm của Ban cán sự đạo tràng Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video trên

Chi tiết
Nguyên nhân của Đạo tràng không phát triển là gì?

Nguyên nhân của Đạo tràng không phát triển là gì?

Các bài nên xem: Bổn phận của đạo tràng trưởng là gì? Những kiến thức cần biết về lục hòa

Chi tiết
Tu lục hòa - Tích tập công đức, làm chủ nhân quả của mình

Tu lục hòa – Tích tập công đức, làm chủ nhân quả của mình

Các bài nên xem: Thế nào là tu Lục Hòa? Vượt qua cái tôi của bản thân Khám phá chính

Chi tiết
Cô Phạm Thị Yến Pháp Danh Tâm Chiếu Hoàn Quán

Lợi ích khi Phật tử trong đạo tràng không ở cách xa nhau về địa lý

Các bài nên xem: Những kiến thức cần biết về lục hòa trong CLB Cúc Vàng Năng lực của tâm

Chi tiết
Bổn phận của đạo tràng trưởng là gì?

Bổn phận của đạo tràng trưởng là gì?

Các bài nên xem: Lợi ích khi thực hành báo cáo theo thứ lớp trong đạo tràng Hướng dẫn Ban

Chi tiết
Lợi ích khi thực hành báo cáo theo thứ lớp trong đạo tràng

Lợi ích khi thực hành báo cáo theo thứ lớp trong đạo tràng

Câu hỏi: Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con bạch cô, con có 1 câu hỏi là:

Chi tiết