Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Giới thiệu Clb Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa xin được kính chào!
Chúng tôi là những Phật tử của các Đạo tràng đang sinh hoạt và tu học tại Chùa Ba Vàng, TP Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh. Sau đây là mục đích hoạt động của CLB:

1. Đối với xã hội: Chúng tôi sẽ giúp đỡ mọi người với tinh thần tương thân, tương ái.
2. Đối với tự thân: Chúng tôi áp dụng những lời Phật dạy qua sự chỉ dạy của Đại Tăng Chùa Ba Vàng để giúp cho mình tăng trưởng tình thương và lòng từ bi. Trong khi làm Phật sự chúng tôi lấy tinh thần xả thí (nội thí là cùng nhau làm Phật sự cọ sát lấy Giới và Lời Phật dạy để chuyển hóa tâm) để thành tựu các công đức, xả tâm giải thoát, khiến cho tâm được thanh tịnh.
3. Đối với gia đình: Bản thân chúng tôi phải thay đổi tâm tính để cho gia đình hạnh phúc dần lên rồi từ đó mang đến phúc lành cho gia đình và con cháu.
4. Đối với gia tiên: Chúng tôi tu học theo lời Phật dạy để tạo thêm âm phúc cho dòng họ. Rồi mang công đức lành này hồi hướng cầu siêu cho gia tiên nhà mình. (Theo Kinh Vu Lan và Kinh Địa Tạng).

gioi-thieu

Danh Sách Đạo Tràng

Các Đạo tràng của CLB Cúc Vàng chỉ tu học theo sự hướng dẫn của các Thầy tại Chùa Ba Vàng bởi vì: Tôn giáo rất hay bị các thế lực phản động lợi dụng để làm mất sự an ninh của Đất nước, gây rối trật tự Xã hội vì thế các Đạo tràng thuộc CLB Cúc Vàng chỉ tu tập tại Chùa Ba Vàng vì kiến thức và tư tưởng đã được kiểm soát rõ ràng có sự chịu trách nhiệm từ trên Thầy và các Đạo tràng trưởng. Khiến cho Đạo tràng trưởng dễ kiểm soát được đạo tràng viên và sách tấn nhau tu học theo Lục hòa của Chư Phật. Vì nếu không có quy định tu học tại một nơi thì các thành viên trong Đạo tràng có thể là các phần tử lợi dụng Đạo để gây mất trật tự Xã hội. Vì thế hoạt động của các Đạo tràng thuộc CLB Cúc Vàng chỉ theo sự chỉ dạy của Qúy Thầy Chùa Ba Vàng không xen tạp bất cứ ở đâu khác.

Clb Tu Tập Lục Hòa (Sáu Phần Hòa Hợp)

Thân Hòa Đồng Trụ

Thân Hòa Đồng Trụ

Cùng nhau tu học, cùng nhau làm Phật sự.

Khẩu Hòa Vô Tranh – Không Tranh Đấu

Khẩu Hòa Vô Tranh – Không Tranh Đấu

Luôn lấy giới để ứng xử Thứ lớp, Cung kính, Vâng lời, Biết ơn trong lúc làm Phật sự.

Ý Hòa Đồng Duyệt

Ý Hòa Đồng Duyệt

Trong công việc chung cùng nhau bình đẳng bàn bạc, đóng góp ý kiến khiến cho công việc Phật sự được hoàn thành xuất sắc.

Kiến Hòa Đồng Giải

Kiến Hòa Đồng Giải

Giải quyết các khúc mắc với nhau trong khi làm việc bằng tư tưởng: Quán chiếu nhân quả theo Tứ diệu đế, để bỏ ác, làm lành khiến cho tăng thượng tâm: tăng trưởng tâm lành thiện; tăng thượng trí: khiến cho trí quán sát, trí tổng quát được phát triển nhạy bén.

Giới Hòa Đồng Tu

Giới Hòa Đồng Tu

Lấy năm giới của Phật tử tại gia làm nền tảng: Không sát sinh, Không trộm cắp, Không tà dâm, Không nói dối và Không say sưa nghiện ngập.

Lợi Hòa Đồng Quân

Lợi Hòa Đồng Quân

Quan tâm chăm sóc nhau bình đẳng. Tất cả các công đức được tạo ra từ sự tu học làm Phật sự hòa hợp này đều đưa đến hạnh phúc trong hiện tại và giải thoát trong tương lai cho tất cả các thành viên.

Các Quy Chế Của Đạo Tràng

I. Thành Phần

a. Chính thức:

 • Người nam, người nữ sau khi đã tham gia tu tập cùng Đạo tràng thấy phù hợp và đem đến lợi ích giải thoát tâm, thấy được an ổn nhẹ nhàng hơn lên thì xin vào.
 • Thể thức xin vào Đạo tràng: Vào các buổi sinh hoạt, đứng lên nói “Kính thưa Đạo tràng trưởng cùng tất cả các Đạo hữu, sau quá trình tìm hiểu và tham gia các công việc phận sự với Đạo tràng tôi thấy phù hợp với tôi, tôi xin được tham gia sinh hoạt chính thức trong Đạo tràng.”
 • Sau khi sinh hoạt một thời gian, không thấy phù hợp thì cũng như thế, vào các buổi họp lại xin ra: “Kính thưa Đạo tràng trưởng cùng tất cả các Đạo hữu, sau quá trình tham gia sinh hoạt với Đạo tràng tôi thấy không phù hợp với tôi, tôi xin được ra khỏi Đạo tràng.”

b. Dự thính:

Tất cả Phật tử, thiện nam, tín nữ cùng nhau tham gia trạch Pháp.

c. Thành phần tham gia công đức, phận sự cùng Đạo tràng.

II. Chương Trình Tu Học

 • Nương tựa vào Tam Bảo, dưới sự dìu dắt, hướng đạo của Chư Tăng tại Chùa Ba Vàng, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh.
 • Tu Bát quan trai giới tại Chùa Ba Vàng.
 • Học Pháp hai buổi tại Chùa Ba Vàng.
 • Học trạch Pháp hai buổi tại Đạo tràng Từ Tâm.
 • Các phận sự: tụng kinh, lễ bái giúp các gia đình trong và ngoài Đạo tràng và các phận sự tại Chùa Ba Vàng.

III. Các Phận Sự

a. Nội chúng:

 • Khi gia đình Đạo hữu có công việc (đám ma, đám cưới, ốm đau, v.v…) tất cả hội viên phải có tinh thần giúp đỡ như việc của chính gia đình nhà mình, cả việc trong gia đình có người ốm mà nhà neo người thì Đạo tràng sẽ cắt cử luân phiên để trông nom giúp đỡ.
 • Tất cả thành viên hướng tới đời sống chân thật với nhau, hòa hợp, chỉ lỗi giúp nhau cùng nhau sửa chữa.
 • Tất cả các thắc mắc thì phải đóng góp ý kiến, tìm hiểu, tránh trường hợp để nghi ngờ tồn đọng sẽ gây mất hòa hợp, tổn hại sự tu tập của chính mình.
 • Đạo hữu nào có vấn đề ngăn ngại khi đóng góp ý kiến hoặc sách tấn mọi người, tham vấn riêng thì điện thoại cho Đạo tràng trưởng, nếu không điện thoại được thì nhắn tin lại hoặc viết giấy để đóng góp ý kiến, v.v…
 • Các thành viên trong Đạo tràng không được lợi dụng vay tiền, nhờ vả việc riêng đối với các hội viên hoặc các gia đình mà Đạo tràng đã giúp đỡ.
 • Không tổ chức đi đến nhà các thành viên để: Sinh nhật, đầy tháng, vào nhà mới, lễ Tết, v.v… không tụ tập (dễ vì dục gây khó xử).
 • Tham gia phận sự tùy theo sự xung phong của mỗi người.
 • Đóng góp quỹ tổ và tiền công đức khi có phận sự tùy theo khả năng.
 • Đóng tiền thăm ốm, đám ma, cưới hỏi, v.v… theo quy định của tổ.
 • Trong khi cùng nhau làm phận sự thì phải có thứ lớp trên dưới, kiểm tâm để đoạn trừ phiền não, sinh hoan hỷ là thành công, là mục đích chính của sự tu tập.
 • Không đọc kinh sách trước bài giảng của Thầy (sẽ gây sự lơ là khi nghe giảng trừ những kinh thường tụng).
 • Không nghe băng đĩa ngoài chùa vì mất hết thời gian tư duy bài giảng của Thầy (dù học một ngàn kệ không bằng rõ một cú rồi theo đó thực hành).
 • Không đàm luận những chuyện không liên quan tới sự giải thoát cho mình, sự giải thoát cho người.
 • Không nói xấu người khác sau lưng mà chỉ cùng nhau bàn luận cách sách tấn họ khi thấy họ có lỗi.

b. Ngoại chúng

 • Nhận giúp đỡ tất cả các gia đình nhờ Đạo tràng làm theo Phật Pháp. Ví dụ như: ma chay, cưới hỏi, nhà mới, ốm đau, v.v…
 • Không nhận tiền công của các nhà đám.
 • Các đồ bày lễ của Đạo tràng cho nhà đám mượn không lấy tiền.
 • Không cầm tiền của nhà đám trong mọi hoàn cảnh
  Ví dụ: Cúng dường hộ hay mua bán hộ đồ lễ, v.v…
 • Khi đến các nhà đám, Phật tử hướng dẫn cúng dường phải thích hợp theo đúng lời Phật dạy trong kinh. Sau đó gia đình có cúng dường hay không cúng dường là do gia đình, Đạo tràng vẫn giúp mà không phân biệt.
 • Không gọi điện xin tiền các gia đình mà Đạo tràng đã giúp khi không có sự thỉnh trước của các gia đình.
  Ví dụ: Nếu gia đình họ có thỉnh “Các em có việc gì gọi điện cho gia đình tham gia với” thì mới được gọi.
 • Không được hỏi sự cúng dường của các gia đình.
 • Đạo hữu nào có mối liên hệ với các gia đình nên điện thoại để sách tấn họ tu tập.

IV. Các Phân Ban Trong Đạo Tràng

 • Các trưởng ban nhặt người để sách tấn, bồi dưỡng để khi mình có việc bận mà không ảnh hưởng đến công đức phận sự của Đạo tràng.
 • Các trưởng ban phải bồi dưỡng người lên làm trưởng ban để mình xuống bên dưới trợ duyên cho họ để phá Ngã chấp.
 • Tất cả các Đạo hữu có quyền xung phong vào các ban để học hỏi, trưởng ban phải có trách nhiệm kèm dạy.
 • Trưởng ban phải thường xuyên báo cáo về tâm tính, lỗi lầm của mọi người trong ban, báo cáo với Đạo tràng trưởng khi có công việc bất thường.
 • Tất cả Đạo hữu điện thoại cho Đạo tràng trưởng góp ý về lỗi của trưởng ban để Đạo tràng trưởng kịp thời nhắc nhở.
Xem thêm
quy chế của đạo tràng 1
quy chế của đạo tràng 2

Pháp Tu Thường Trực

NHƯ LÝ TÁC Ý

Tất cả Phật tử trong Đạo tràng:
Nói và làm chân thật
Nhẫn với sự thị phi

 1. Việc này ta làm có tâm CUNG KÍNH chưa? Đã thưa hỏi đúng thứ lớp chưa? Đã đúng đạo đức của loài người chưa?
 2. Ta làm việc này đã xong viên mãn chưa để sau này còn là bậc trượng thưởng?
 3. Ta làm việc này nên biết ơn ai? Ta làm việc này vì ta hay vì ai? Có lợi ích cho ta hay có lợi ích cho ai? Lợi ích này trong hiện tại như thế nào trong tâm, trong vị lai thì lợi ích như thế nào?
 4. Ta làm việc này có chấp công không? Có bảo cho mọi người biết chưa? Còn giấu diếm ở chỗ nào?
 5. Ai đã chỉ lỗi cho ta nhỉ? Tại sao ta chưa hoan hỷ nhỉ? Còn chỗ này ta chưa hiểu lỗi người và lỗi mình ta sẽ hỏi Đạo tràng trưởng xem!
pháp tu thường trực

Các Ban Trong Đạo Tràng

Đạo tràng trưởng

Đạo tràng trưởng

Phật tử: Phạm Thị Yến
Pháp danh: Tâm Chiếu Hoàn Quán
Số điện thoại: 0379.629.052
Trách nhiệm: Quản lý chung, Sách tấn mọi người tu tập và Trạch giảng các bài Pháp mà các Thầy trên Chùa Ba Vàng đã giảng.

Ban quản chúng

Ban quản chúng

Phật tử Đàm Thị Oanh – Trưởng ban
Phật tử Phạm Thị Lan Hương – Phó ban (phụ trách việc đi tu học của thành viên trong Đạo tràng)
Phật tử Nguyễn Thị Mai – Phó ban (phụ trách việc sắp xếp lịch, bố trí người trợ duyên các nhà đám)
Phật tử Trần Thị Lài – Thành viên
Phật tử Nguyễn Thị Phượng – Thành viên
Trách nhiệm:

 • Nắm được số lượng người và sự tham gia tu học của các thành viên trong Đạo tràng có đầy đủ hay không (Phải hỏi han xem tại sao không đi học do hoàn cảnh gia đình có vấn đề gì không hay tri kiến đã lệch lạc, v.v …)
 • Nếu thành viên trong Đạo tràng nghỉ Tu Bát quan trai, Học Pháp, Trạch Pháp thì phải báo cáo cho Ban Quản chúng
 • Dạy chuông, mõ, khánh, bạch lễ cho các Phật tử mới hoặc chưa làm thành thạo trong Đạo tràng
 • Sắp xếp lịch, bố trí người trợ duyên các nhà đám
Ban tri sự

Ban tri sự

Phật tử Trịnh Thị Mão – Trưởng ban
Phật tử Nguyễn Thị Dung – Phó ban
Phật tử Nguyễn Thị Mai – Phó ban
Phật tử Lưu Văn Thiệu – Thành viên
Phật tử Nguyễn Vân Khánh – Thành viên
Trách nhiệm: Bố trí nhân lực cho tất cả các Ban trong các Phận sự của Đạo tràng.

Ban trưng hoa

Ban trưng hoa

Phật tử Phạm Thị Thu – Trưởng ban
Phật tử Nguyễn Thị Mai – Phó ban
Phật tử Nguyễn Thị Hường – Thành viên
Trách nhiệm: Trưng hoa trong các Phận sự của Đạo tràng. Khi có việc ở Chùa thì liên hệ trực tiếp với Ban hương đăng ở Chùa để trưng hoa.

Ban trưng quả

Ban trưng quả

Phật tử Lê Bích Thủy – Trưởng ban
Phật tử Đỗ Thị Minh Nga – Phó ban
Phật tử Lê Thị Thung – Thành viên

Trách nhiệm: Trưng quả trong các Phận sự của Đạo tràng. Khi có việc ở Chùa thì liên hệ trực tiếp với Ban hương đăng ở Chùa để trưng quả.

Ban tri khố

Ban tri khố

Phật tử Nguyễn Thị Phượng – Trưởng ban
Phật tử Trịnh Thị Hin – Phó ban
Phật tử Nguyễn Kim Cương – Phó ban
Phật tử Nguyễn Thị Thoa (Oanh) – Phó ban
Trách nhiệm: Khi có việc tại Chùa thì liên hệ với tri khố của Chùa để sắp xếp thực đơn cho các buổi lễ và tổ chức chuẩn bị, triển khai các thực đơn đó.

Ban thí thực

Ban thí thực

Phật tử Bùi Thị Hằng – Trưởng ban
Phật tử Vũ Thị Nhung – Phó ban
Phật tử Phạm Thị Lành – Phó ban
Trách nhiệm: Sắp xếp để bày cúng thí thực trong những khóa tu (14, 30 và mồng 8 hàng tháng).

Ban tang lễ

Ban tang lễ

Phật tử Nguyễn Thị Mai – Trưởng ban
Phật tử Giang Thị Thơm – Phó ban
Phật tử Lưu Văn Thiệu – Thành viên
Phật tử Nguyễn Thị Nhụ –Thành viên
Phật tử Lê Thị Ngôn – Thành viên
Trách nhiệm: Hướng dẫn, giúp nhà đám và Phật tử làm theo đúng nghi lễ Đạo Phật.

Ban tụng niệm

Ban tụng niệm

Phật tử Đỗ Thị Minh Nga – Trưởng ban
Phật tử Giang Thị Thơm – Phó ban
Phật tử Phạm Thị Lan Hương – Phó ban
Trách nhiệm:

 • Tụng niệm đám ma và hướng dẫn các nhóm tụng niệm
 • Bồi dưỡng các đạo hữu mới khi các đạo hữu phát nguyện tham gia phận sự hoặc muốn học hỏi.
Ban đời sống

Ban đời sống

Phật tử Đàm Thị Oanh – Trưởng ban
Phật tử Nguyễn Vân Khánh – Phó ban phụ trách khu vực Hạ Long
Phật tử Lê Thị Ngôn – Phó ban phụ trách khu vực Bãi Cháy
Phật tử Phạm Thị Lành – Thành viên
Trách nhiệm: Tham hỏi ốm đau, từ thiện, trợ giúp đời sống đối với các thành viên trong Đạo tràng. Thu, chi tiền đi thăm hỏi.

Ban thủ quỹ

Ban thủ quỹ

Phật tử Hàn Thị Hồng (Khánh) – Trưởng ban
Phật tử Nguyễn Kim Cương – Phó ban
Trách nhiệm: Thu, chi quỹ tổ theo quy định của tổ.

Ban thị giả

Ban thị giả

Phật tử Nguyễn Kim Cương – Trưởng ban
Phật tử Lưu Văn Thiệu – Phó ban
Trách nhiệm: Thị giả các Sư trong các buổi đi làm Phận sự.

Ban cung nghinh, tạ Pháp, ổn định trật tự trên Chùa

Ban cung nghinh, tạ Pháp, ổn định trật tự trên Chùa

Phật tử Đàm Thị Oanh – Trưởng ban
Phật tử Phạm Thị Lan Hương – Phó ban
Phật tử Nguyễn Kim Cương – Thành viên
Phật tử Lưu Văn Thiệu – Thành viên
Trách nhiệm: Thỉnh Sư, tạ Pháp, cung nghinh Sư trong các khóa tu, buổi học Pháp tại Chùa Ba Vàng.

Ban hành đường

Ban hành đường

Các buổi cầu siêu hàng tháng:
Phật tử Trần Thị Thúy – Trưởng ban
Phật tử Lê Bích Thủy – Phó ban
Phật tử Vũ Thị Hoa – Thành viên
Trách nhiệm: Tổ chức, sắp xếp hành đường trong các buổi lễ, các buổi cầu siêu của Chùa Ba Vàng và các Phận sự của Đạo tràng.
Các lễ lớn:
Phần Buffet (Búp phê): Phật tử Đỗ Thị Minh Nga phụ trách.

Ban tổ chức xe

Ban tổ chức xe

Phật tử Giang Thị Thơm – Trưởng ban
Phật tử Nguyễn Thị Nhụ – Phó ban
Phật tử Nguyễn Thị Hằng – Thành viên
Phật tử Phạm Thị Doanh – Thành viên
Phật tử Vũ Thị Hoa – Thành viên
Phật tử Nguyễn Thị Hường – Thành viên
Trách nhiệm: Tổ chức thuê xe và đón, trả các thành viên trong Đạo tràng đi tu học tại Chùa Ba Vàng và các Phận sự khác của Đạo tràng.

Ban Y tế

Ban Y tế

Phật tử Nguyễn Thị Kim Dung – Trưởng ban (Liên hệ với các Bệnh viện, SĐT 0947.659.777)
Phật tử Giang Thị Ly – Phó ban (Liên hệ với các Bệnh viện, SĐT 0912.653.376)
Phật tử Đàm Thị Oanh – Trưởng ban (Phụ trách thuốc nam, SĐT 01234.153.030)
Phật tử Phạm Thị Lan Hương – Thành viên (Phụ trách thuốc tây, SĐT 0904.248.565)
Phật tử Phạm Thị Kim Yến – Thành viên (Phụ trách thuốc tây, SĐT 01992.239.603)
Trách nhiệm: Khi gia đình các thành viên trong Đạo tràng có người bị bệnh hoặc phải đi viện thì liên hệ trực tiếp với những thành viên trong ban để được trợ giúp về chuyên môn.

Ban tri khách

Ban tri khách

Phật tử Nguyễn Thị Mai – Trưởng ban
Trách nhiệm: Liên lạc với các Đạo tràng ngoài cùng với tất cả các Nhân dân, Phật tử nhờ sự giúp đỡ của Đạo tràng.

Ban Thông tin và Truyền thông

Ban Thông tin và Truyền thông

Phật tử Phạm Thị Yến – Trưởng Ban
Phật tử Trần Thị Mai – Phó Ban thường trực
Trách nhiệm: Chuyển tải các tin tức Phật sự, nội dung tu học, các hoạt động trong CLB, các bài giảng Pháp, trạch Pháp,… đến cho quý Phật tử, nhân dân thông qua các kênh truyền thông thông tin đại chúng.

Đạo tràng trưởng

Ban quản chúng

Ban tri sự

Ban trưng hoa

Ban trưng quả

Ban tri khố

Ban thí thực

Ban tang lễ

Ban tụng niệm

Ban đời sống

Ban thủ quỹ

Ban thị giả

Ban cung nghinh, tạ Pháp, ổn định trật tự trên Chùa

Ban hành đường

Ban tổ chức xe

Ban Y tế

Ban tri khách

Ban Thông tin và Truyền thông

Phật Pháp Ứng Dụng