Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

CLB Cúc Vàng Sớt Bát Cúng Dường Hồi Hướng Cho Siêu Bão Mangkhut

Ngày 15/9/2018, khi biết tin cơn bão Mangkhut sẽ trực tiếp đổ bộ vào biển Đông và tiến thẳng vào đất liền Việt Nam vào ngày 16/9/2018 (tức ngày 7/8 âm lịch); cô Phạm Thị Yến – Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa đã hướng dẫn các Phật tử trong CLB phát nguyện để hồi hướng hóa giải cơn bão.

Từ lời nguyện chân thật ấy, siêu bão Mangkhut đang tiến vào biển Đông đã giảm cấp độ thành cơn bão số 6 và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Thực hành đúng như nguyện Cô chủ nhiệm đã hướng dẫn, các Phật tử tinh tấn nghe học Phật Pháp, tụng kinh sám hối, giữ gìn trai giới trong vòng một tháng và bảy ngày sớt bát cúng dường chư Tăng Ni bổn tự tại rừng thiền.

Và sáng nay, ngày 01/10/2018 (tức ngày 22/8 âm lịch), CLB bắt đầu sớt bát cúng dường ngày đầu tiên trong bảy ngày đã phát nguyện. Lần đầu tiên được sớt thức ăn cúng dường tại nơi chư Tăng, chư Ni đang miên mật thực hành giáo Pháp, giữa cây cỏ nơi núi rừng Thành Đẳng; các Phật tử ai cũng cảm thấy hoan hỷ, hạnh phúc vô cùng và tri ân trước ân đức sâu dày của chư Tăng.

Để làm nơi nương tựa, làm ruộng phước điền cho chúng sinh, chư Tăng đã không kể ngày, đêm; gió rét hay nóng bức mà miên mật tu hành. Thật đúng là bậc Thầy của trời người.

356 lượt xem
03/10/2018

Bình luận (0)