Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa Cúng Dường Trai Tăng tại Chùa Trình

An cư kiết hạ là pháp tu hành của người xuất gia trong 3 tháng hạ. Đây là truyền thống có giá trị rất thiết yếu trong Phật giáo. Trong 3 tháng ấy, Tăng chúng, Ni chúng tập hợp tại một ngôi chùa chỉ định để chuyên lo tu học và tinh tấn đạo nghiệp, xây dựng tinh thần lục hòa cộng trụ.

Được sự chấp thuận trên Chư Tôn Thượng Tọa tại chùa Trình – Trụ sở BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh, ngày 17/07/2018 (tức ngày 05/06/Mậu Tuất), các Phật tử trong CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa theo sự hướng dẫn của Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến đã cúng dường trai Tăng tại hạ trường.

Trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy rằng: “Cho một trăm người ác ăn không bằng cho một người thiện ăn. Cho một ngàn người thiện ăn không bằng cho một người thọ ngũ giới ăn. Cho một vạn người thọ ngũ giới ăn không bằng cho một vị Tu Ðà Hoàn ăn…”.

Mong rằng, với tâm hoan hỷ cúng dường cho các bậc chân tu mà các Phật tử trong CLB sẽ ngày càng tăng trưởng phước báu, gieo hạt giống bồ đề trên con đường cầu đạo giác ngộ.

Xem thêm các tin tức Phật sự của Phật tử Phạm Thị Yến và CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa.

90 lượt xem
23/07/2018

Bình luận

Bình luận của bạn