Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Chương trình tu: Vu Lan báo hiếu – Cầu siêu gia tiên

Quý Phật tử có thể cúng rằm tháng 7 bằng chương trình này hoặc tại đường link (ấn vào tên bài): Tổng hợp bài cúng rằm tháng 7 năm 2021 mới nhất

A. Lời Dẫn

Kính thưa quý đạo hữu!
Báo hiếu là nỗi lòng của tất cả Phật tử và những người con, cháu,… mang tấm lòng hiếu thảo. Việc báo hiếu cho ông bà, cha mẹ,… còn ở hiện đời hay đã quá vãng, nhiều khi chúng ta những tưởng, chúng ta cũng biết, cũng làm được vuông tròn, đầy đủ; nhưng với tuệ giác của Đức Phật, các việc làm của chúng ta có thể chưa đúng và hoàn toàn chưa đủ.

Trong chương trình tu tập này, chúng ta được học về gương hiếu của chư Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng, từ đó chúng ta được xoay tâm sám hối các tội lỗi và tu sửa cho tâm hiếu của chúng ta được tăng trưởng, phần nào báo đền ân đức sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, tổ tiên.

Kính chúc quý đạo hữu tinh tấn và luôn ghi nhớ “Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật”.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Quý đạo hữu tùy duyên tải và in chương trình tu tập tại đây:

Chương trình tu: Vu Lan báo hiếu – cầu siêu gia tiên (Dành cho nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Chương trình tu: Vu Lan báo hiếu – cầu siêu gia tiên (Dành cho Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

B. Hướng Dẫn

Quý Phật tử có thể cúng rằm tháng 7 bằng chương trình này, tụng bài kinh: Tôn Giả Mục Kiều Liên Cứu Mẹ và thực hiện các nghi thức bỏ phần ngồi thiền, nghe Pháp.

I. Đối Tượng Tu Tập

Chương trình dành cho hai đối tượng:
(1) Nhân dân và Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa
(2) Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa
– Thực hành nghi thức chung: Nếu trong gia đình/hội chúng, có cả thành viên đã phát nguyện tu lục hòa và thành viên chưa phát nguyện tu lục hòa, thì sẽ dùng chung chương trình dành cho Phật tử đã phát nguyện tu lục hòa.

Giải thích:
(1) Nhân dân và Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa: Nhân dân là những người chưa quy y Tam Bảo; Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa là những người đã quy y Tam Bảo, nhưng chưa phát tâm Bồ Đề tu lục hòa.
(2) Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa: Các Phật tử đã được phát nguyện Bồ Đề và phát nguyện tu sáu Pháp hòa kính là: 1. Thân hòa đồng trụ; 2. Khẩu hòa vô tránh; 3. Ý hòa đồng duyệt; 4. Giới hòa đồng tu; 5. Kiến hòa đồng giải; 6. Lợi hòa đồng quân.

II. Hướng Dẫn Tu Tập Trong Chương Trình

1. Nội dung chương trình
Nghi thức: lễ tán Phật, tụng kinh, nghe Pháp, ngồi thiền.

2. Thời gian và phương thức tu tập
– Thời gian: tu trong 6 ngày 1, 2, 4, 5, 6, 7/7 âm lịch
– Phương thức tu tập: Tu theo cá nhân, gia đình, hoặc nhóm, hoặc cả đạo tràng.

III. Đồ Lễ

– Sắp lễ ba bát cơm trắng (bát nhỏ) và ba cốc nước chè. Có thể thay cơm bằng bánh hoặc các vật thực khác, nhưng cần thay mỗi khi cúng. Tùy duyên gia đình có hoặc không có hoa quả.
– Nếu gia đình cúng rằm thì sắp đồ lễ đầy đủ.
Lưu ý: Nếu không cúng thì không sắp.

IV. Tâm Linh

1. Thỉnh mời các mục tâm linh và cúng dường

– Thỉnh mời các mục tâm linh: chư Thiên, chư Thần Linh
Cha mẹ hiện đời (nếu đã quá vãng).
Gia tiên 2 họ (nếu chưa xây dựng gia đình: họ bố, họ mẹ)
Gia tiên 4 họ (nếu đã xây dựng gia đình)
Cha mẹ quá khứ của từng thành viên trong gia đình, đang trong cõi ngã quỷ và mong đợi con cứu khổ.
Họ hàng quyến thuộc quá khứ của từng thành viên trong gia đình, đang trong cõi ngã quỷ và đang theo bám vào gia đình mong đợi cứu khổ.
Vong linh trên đất ở của gia đình.
Nếu gia đình có tu bài số 8 giải oan kết, thì thay chương trình này, cho các kinh tụng phụ và thỉnh mời cả các vong linh của chương trình giải nghiệp.

– Cúng dường: Tùy duyên đặt tịnh tài cúng dường (có hoặc không; hoặc ít, hoặc nhiều), để hồi hướng cho các vong linh, để các vong linh có phúc lành thọ thực, nghe kinh.
– Tịnh tài phát nguyện cúng dường hồi hướng để riêng thành hai phần: 1. Chư Thiên, chư Thần; 2. Vong linh,…

2. Hồi hướng
Chung theo chương trình và hồi hướng các việc hiện tại cụ thể của gia đình.

C. Nghi Thức

Nếu quý đạo hữu tham gia chương trình phát trực tiếp của quý Thầy, thì quý đạo hữu thực hiện như sau: Nguyện hương + Văn khấn theo chương trình này -> Theo dõi chương trình trực tiếp của quý Thầy -> Kết thúc -> Thực hiện các phần còn thiếu của chương trình này.

Quý đạo hữu thực hiện 1 trong 2 nghi thức dưới đây

I. Nghi Thức Dành Cho Nhân Dân Và Phật Tử Chưa Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

1. Nguyện Hương

(Quỳ. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)

a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn

(Quỳ gối, chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô Đại Hiếu Mục Kiều Liên Bồ Tát!
Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh vân tập về nơi pháp hội ủng hộ cho pháp hội của con/chúng con.

*Phần bạch dành cho tu riêng tại nhà: Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… ở tại:…

(Tùy duyên có/không đọc phần này: con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng).

Hôm nay là ngày… tháng… năm… Nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu, con/chúng con xin tác lễ:

Nếu tu tập thì đọc: tán dương, tụng kinh thiền quán, để tăng trưởng tâm hiếu hạnh, khắc ghi công ơn sinh thành, dưỡng dục của ông bà, cha mẹ… và lòng kính nhớ tổ tiên.

Nếu cúng rằm tháng Bảy thì đọc: cúng rằm tháng Bảy

(Đọc tiếp)

Con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, xin thỉnh chư vị vong linh (tùy duyên mời các vong linh cần hồi hướng: Vong linh (tên)… mất ngày… an táng tại…; Vong linh gia tiên (2, 4…)… họ:…; Vong linh cha mẹ quá khứ của…; Vong linh họ hàng quyến thuộc quá khứ của…; Vong linh trên đất ở của gia đình tại địa chỉ…)

Nếu cúng dường thì bạch: Con/chúng con với tâm thành kính tín Tam Bảo, nhân mùa Vu Lan báo hiếu, để cầu phúc lành cho gia đình và làm lợi ích cho vong linh, nên con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo về chùa (nếu cúng về chùa nào thì đọc chùa đó, nếu cúng về chùa Ba Vàng thì đọc: Chùa Ba Vàng, Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh)…,
– Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng phúc báu đến cho chư Thiên, chư Thần có duyên với pháp hội.
– Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng phúc báu đến cho chư vị vong linh mà con/chúng con đã thỉnh mời (nếu cúng dường riêng hồi hướng phước cho từng vong linh/mục vong linh thì đọc riêng).

(Đọc tiếp)
Nguyện các vong linh được nương oai lực Tam Bảo vân tập về pháp hội đàn tràng, nghe kinh thính Pháp, (nếu cúng thực thì đọc: thọ tài ẩm thực hiến cúng của con/chúng con).
Giờ này con/chúng con xin được tác lễ (tu tập, cúng rằm).
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông. 1 lễ)

*Phần bạch dành cho tu theo nhóm/đạo tràng

Chủ sám bạch: Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… con xin đại diện cho các Phật tử thuộc nhóm/đạo tràng (nếu có)…
Hôm nay là ngày… tháng… năm… Nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu, chúng con xin tập trung tu tập tại địa chỉ… của gia đình tín chủ Phật tử (tên)… chúng con xin tác lễ tán dương, tụng kinh thiền quán, để tăng trưởng tâm hiếu hạnh, khắc ghi công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, ông bà và lòng kính nhớ tổ tiên. Chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, chúng con đồng xin bạch.

(Mọi người cùng bạch thầm)

Đệ tử con tên là… Pháp danh (nếu có)… ở tại… con xin thỉnh chư vị vong linh (tùy duyên mời các vong linh cần hồi hướng: Vong linh (tên)… mất ngày… an táng tại…; Vong linh gia tiên (2, 4…)… họ:…; Vong linh cha mẹ quá khứ của…; Vong linh họ hàng quyến thuộc quá khứ của…; Vong linh trên đất ở của gia đình tại địa chỉ…)

Nếu cúng dường thì bạch (chỉ bạch, không đặt tịnh tài tại pháp hội tu): và với tâm thành kính tín Tam Bảo, nhân mùa Vu Lan báo hiếu, để cầu phúc lành cho gia đình và làm lợi ích cho vong linh, nên con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo về chùa (nếu cúng về chùa nào thì đọc chùa đó, nếu cúng về chùa Ba Vàng thì đọc: Chùa Ba Vàng, Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh)…,    
– Con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng phúc báu đến cho chư Thiên, chư Thần có duyên với gia đình con.
– Con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng phúc báu đến cho chư vị vong linh mà con đã thỉnh mời (nếu cúng dường riêng hồi hướng phước cho từng vong linh/mục vong linh thì đọc riêng).

(Chủ sám đọc tiếp)
Nguyện các vong linh được nương oai lực Tam Bảo vân tập về pháp hội đàn tràng, nghe kinh thính Pháp, (nếu cúng thực thì đọc: thọ tài ẩm thực hiến cúng của con/chúng con.)
Giờ này con/chúng con xin được tác lễ (tu tập, cúng rằm).
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông. 1 lễ)

3. Đảnh Lễ Phật

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Bậc Đại Đạo Sư
Viên mãn hạnh hiếu
Ngài thường dạy rằng
Khi còn ở đời
Trong đường sinh tử
Nơi tất cả loài
Chịu đủ thân hình
Cho nên tất cả
Chúng sinh đã từng
Là cha mẹ Ngài
Ngài cũng từng là
Cha mẹ tất cả.
Khi mang thân đó
Như Lai thường làm
Khổ hạnh khó làm
Đem thân huyết nhục
Cung dưỡng mẹ cha.
Tu tập vạn hạnh
Chưa từng ngơi nghỉ
Tâm không biết mệt mỏi
Hiếu dưỡng mẹ cùng cha
Biết ân trả ân
Nên mới chóng thành
Vô thượng Chánh Giác.

Đảnh Lễ:
Chí tâm đảnh lễ: Chư Phật siêng tu đạo hiếu, khổ hạnh khó làm, cắt bỏ thịt xương, đầu mắt tủy não, cung dưỡng cha mẹ. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Chư Phật siêng tu đạo hiếu, khổ hạnh khó làm, quốc thành thê tử chẳng ngăn ngại, voi ngựa bảy báu chẳng ham tiếc, dốc lòng lo phụng dưỡng cha mẹ. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Chư Phật siêng tu đạo hiếu, khổ hạnh khó làm, thực hành tinh tấn, bố thí trì giới, đa văn thiền định, trí tuệ đầy đủ, cứu độ cha mẹ. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Chư Bồ Tát học theo Chư Phật, khổ hạnh khó làm, báo hiếu cha mẹ. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Chư Hiền Thánh Tăng, tinh tấn tu hành, đền ơn hiếu dưỡng, cứu độ cha mẹ. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Ân đức sinh thành, cha mẹ quá khứ, hiện tại, vị lai. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Công lao dưỡng dục, cha mẹ quá khứ, hiện tại, vị lai. (1 chuông. 1 lễ)

4. Kệ Khai Kinh

(Ngồi. Khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

5. Tụng Kinh – Nghe Pháp – Ngồi Thiền

a. Ngày Thứ Nhất 

Tụng kinh: Bài kinh: Đức Phật Thích Ca Trong Tiền Kiếp Báo Hiếu Cha Mẹ

b. Ngày Thứ Hai

Nghe Pháp:

Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con/chúng con xin phép nghe Pháp.

Video: Lòng hiếu từ nguyện Bồ đề

Tọa thiền:

Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con/chúng con xin phép ngồi thiền, theo đề mục:

1. Tư duy: Từ trước tới nay mình đã biết bố thí, cúng dường đến bố mẹ chưa?

2. Quán chiếu: Mục đích khi bố thí, cúng dường, cung phụng cha mẹ là muốn cho cha mẹ bớt khổ, được vui hay vì ích kỷ cá nhân, vì lợi dưỡng của mình?

3. Quán chiếu: Đối với cha mẹ của vợ hoặc chồng, mình đã biết bố thí, cúng dường chưa? Đã vì sự bớt khổ, được vui của cha mẹ mà bố thí, cúng dường, cung phụng chưa, hay chỉ vì lợi ích riêng của mình, của gia đình vợ/chồng, con cái mình?

4. Phát khởi tâm ăn năn, sám hối với cha mẹ vì những hành động chưa đúng của mình; phát nguyện trụ tâm Bồ đề, thực hành các hạnh hiếu.

5. Quán chiếu học theo Đức Phật: Khi bố thí, cúng dường đến cha mẹ điều gì, đều phát nguyện đem công đức hồi hướng cho cha mẹ được bớt khổ, an vui, giác ngộ Phật Pháp.

6. Quán chiếu: Bố thí, cúng dường đến cha mẹ, lấy công đức đó hồi hướng để cầu thành tựu Vô thượng Bồ đề.

7. Quán chiếu: Làm được việc thiện gì bố thí cho chúng sinh, chúng ta đều nguyện cầu Vô thượng Bồ đề và xin nguyện cho dịch bệnh sớm được tiêu trừ, chúng sinh được an lạc, biết tu theo Phật Pháp.

Con/chúng con xin được sự gia trì của Tam Bảo, chư Thiên, chư Thần Linh và xin thỉnh các chúng có hữu duyên nơi đàn tràng này cùng tùy duyên tu tập. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

Xả Thiền:
(Ba tiếng chuông; chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con/chúng con xin xả thiền.

c. Ngày Thứ Ba

Tụng kinh: Bài kinh: Tôn Giả Xá Lợi Phất Cứu Mẹ Tiền Kiếp

d. Ngày Thứ Tư

Tụng kinh: Bài kinh: Tôn Giả Mục Kiều Liên Cứu Mẹ

e. Ngày Thứ Năm

Nghe Pháp:

Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con/chúng con xin phép nghe Pháp.

Video: Thánh Tăng cúng dường cầu siêu cho mẹ – Vu Lan báo hiếu

Tọa thiền:

Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con/chúng con xin phép ngồi thiền, theo đề mục:

1. Quán tưởng đến cha mẹ và quyến thuộc quá khứ có thể đang chịu cực khổ trong cõi ngạ quỷ, địa ngục; từ đó khởi lòng thương xót.

2. Quán tưởng: Cha mẹ hiện tại của mình sau này có thể bị rơi vào cảnh giới ngạ quỷ, địa ngục chịu khổ; từ đó khởi tâm lo lắng, xót thương.

3. Phát nguyện vâng lời Phật dạy, tùy duyên cúng dường, tạo phúc hồi hướng cho cha mẹ đã quá vãng trong hiện đời này cho đến cha mẹ ở vô số kiếp trước.

4. Nguyện mong mình có được phước duyên cứu độ cha mẹ hiện kiếp này, các kiếp trước và trong các kiếp vị lai.

5. Phát nguyện tinh tấn Bồ đề, thực hành công hạnh Bồ đề để gặp lại cha mẹ tiền kiếp, giáo hóa, dẫn dắt cho họ tu Phật Pháp và được giải thoát.

Con/chúng con xin được sự gia trì của Tam Bảo, chư Thiên, chư Thần Linh và xin thỉnh các chúng có hữu duyên nơi đàn tràng này cùng tùy duyên tu tập. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

Xả Thiền:
(Ba tiếng chuông; chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con/chúng con xin xả thiền.

f. Ngày Thứ Sáu 

Tụng kinh: Bài kinh: Hiếu Dưỡng – Trả Ơn Cha Mẹ

Nghe Pháp:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con/chúng con xin phép nghe Pháp.

Video: Việc cần làm để đền ơn cha mẹ

Tọa thiền:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con/chúng con xin phép ngồi thiền, theo đề mục:

1. Quán tưởng: Việc hiếu thế gian mang lại lợi ích cho cha mẹ như thế nào? Có làm cho cha mẹ hạnh phúc lâu dài không?

2. Quán chiếu: Muốn làm cho cha mẹ có hạnh phúc lâu dài, trong hiện tại, mình phải làm gì?
– Với cha mẹ còn sống: Làm thế nào để giúp cha mẹ quy y và có lòng tin với Tam Bảo; từ bỏ việc ác, biết giữ giới, bố thí và tin nhân quả?
– Với cha mẹ quá vãng: Làm thế nào để giúp cha mẹ được kết duyên với Tam Bảo, được phước báo?

3. Quán chiếu: Từ bỏ quan điểm mong muốn trả hiếu cho cha mẹ theo thế gian; kiên định trong việc trả hiếu cho cha mẹ bằng cách làm đủ và trả ân đủ cho cha mẹ như lời Đức Phật dạy.

4. Quán chiếu: Đối với Thầy tổ, mình đã phát khởi được tâm hiếu như đối với cha mẹ hay chưa?

5. Khởi tâm tri ân Đức Phật đã tu hành tâm hiếu Bồ đề; tri ân Sư Phụ cùng chư Tăng đã cho mình sự giác ngộ và làm phước điền để mình trả hiếu cho cha mẹ.

6. Khởi tâm tri ân các bậc thiện hữu tri thức đã giúp mình giác ngộ, hiểu về giá trị của tâm hiếu và thực hành được một chút việc hiếu trong tâm Bồ đề.

Con/chúng con xin được sự gia trì của Tam Bảo, chư Thiên, chư Thần Linh và xin thỉnh các chúng có hữu duyên nơi đàn tràng này cùng tùy duyên tu tập. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

Xả Thiền:
(Ba tiếng chuông; chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con/chúng con xin xả thiền.

6. Sám Vu Lan

(Quỳ, pháp khí: mõ)

Tháng Bảy Vu lan
Đệ tử chúng con
Hướng về chư Phật
Chư đại Bồ Tát
Cùng chư Thánh Hiền
Dâng lời sám hối
Đến trên cha mẹ
Từ vô thủy kiếp
Cho đến kiếp nay
Nhờ ân cha mẹ
Mới được thân này
Máu thịt mẹ cha
Đắp thành thân ấy
Bảo bọc chở che
Dưỡng nuôi lo lắng
Mà con tăm tối
Thật quá ngu si
Ân chẳng nghĩ đền
Nghĩa không biết trả
Ích kỷ tham lam
Theo bè bạn ác
Chỉ lo ăn chơi
Lạc loài rông rỡ
Tổn hại tài sản
Thanh danh cha mẹ
Hoặc chồng hoặc vợ
Hành xử cay độc
Đối với cha mẹ
Nhẹ thì trách cứ
Dằn hắt rầy la
Nặng thì sân hận
Mắng nhiếc gia hình
Đọa đày mẹ cha
Coi như ở đợ
Chẳng nghĩa chẳng ân
Khiến cho song thân
Đau đớn tột cùng.
Hôm nay chúng con
Được theo học Phật
Hối hận vô cùng
Cúi xin cha mẹ
Từ vô lượng kiếp
Cha mẹ hiện tiền
Thứ tha con trẻ
Ngu dại vong ân
Con thầm xin nguyện
Theo Phật tu hành
Bồ Tát chăm chuyên
Thánh Tăng tinh tấn
Vuông tròn đạo hiếu,
Dù trải bao kiếp
Cắt thịt xẻ xương
Cũng nguyện không nàn
Dẫn dắt mẹ cha
Vào dòng Phật Pháp,
Giúp cho cha mẹ
Đến nơi bến bờ
An vui giải thoát.
Chắp tay con nguyện
Cầu xin Chư Phật
Bồ Tát Thánh Hiền
Chứng minh chúng con
Dâng lời sám nguyện
Gia tâm cứu độ
Đệ tử chúng con
Đền ơn cha mẹ.
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát!

7. Phát Nguyện Bồ Đề

(Quỳ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con xin tùy hỷ với công hạnh Bồ Đề:

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN. (3 lần)

Con/chúng con nguyện hồi hướng cho Chính Pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh. (1 chuông. 1 lễ)

8. Cúng Thực

(Nếu không cúng thực thì bỏ qua phần này)

a. Văn bạch

(Quỳ, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô Đại Hiếu Mục Kiều Liên Bồ Tát!
Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh ủng hộ cho chúng con.

Cúng rằm thì đọc: nhân mùa chư Tăng tự tứ, vu lan báo hiếu, gia đình con sắm sửa trai nghi phẩm vật cơm canh lòng thành,

Cúng hàng ngày thì đọc: Đệ tử con/chúng con xin được tác lễ cúng dường vật thực:

(Đọc tiếp)
Thượng:
Con/chúng con xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Con/chúng con xin cúng dâng lên chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh.
Hạ: Con/chúng con xin cúng dường cho chư Thiên, chư Thần Linh.
Sau: Con/chúng con xin được nương oai lực Tam Bảo, con xin thỉnh mời và hiến cúng cho tất cả các chúng vong linh mà con đã thỉnh mời.

b. Tụng thần chú cúng thực

(Ngồi, pháp khí: chuông, mõ)

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đá tha nga đá phả rô chỉ để ám tam bạt ra tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra đát tha nga đá ra đát điệt tha án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 1 chuông)

9. Phục Nguyện Hồi Hướng

(Quỳ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô Đại Hiếu Mục Kiều Liên Bồ Tát. Hôm nay nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu, con/chúng con tu tập cúng lễ, chúng con nguyện mang công đức này hồi hướng đến cho các vong linh theo lời Đức Phật dạy,

Nếu thỉnh vong linh về chùa thì đọc: con/chúng con cũng xin thỉnh các vong linh mà con đã thỉnh mời trong pháp hội hôm nay, vào ngày… tháng… năm… về tại chùa Ba Vàng, tham dự buổi lễ dâng phẩm vật cúng dường tại chính điện, lễ cúng dường vật thực tại trai đường và lễ trai đàn chẩn tế cầu siêu Vu Lan, để nhận phần phúc báu cúng dường của gia đình chúng con, từ sự chú nguyện của chư Tăng. Nguyện cho các vong linh, được nương tựa Tam Bảo, chư Tăng, nghe học lời Phật dạy, được an vui giải thoát.

(Đọc tiếp)

Con cũng xin hồi hướng cho các sở nguyện thiện của con/chúng con, nguyện mong sớm được thành tựu.

(Đại chúng cùng đọc)

Đệ tử chúng con
Nhân mùa vu lan
Vâng lời Phật dạy
Tu giới, học pháp
Cúng dường tu phúc
Hồi hướng vong linh
Nguyện được bớt khổ
Cùng với chúng con
Nương tựa Tam Bảo
Kết duyên pháp lữ
Trợ duyên cho nhau
Tu đạo Bồ Đề. (1 chuông)
Cùng xin hồi hướng
Cho cả gia đình
Bình an mạnh khỏe
Gia đạo hưng long
Ác nạn tiêu trừ
Công việc hanh thông
Tu theo Phật pháp. (1 chuông)
Chúng con hoan hỷ
Thấy nghe vui theo
Sáu pháp hòa kính
Chúng con nguyện xin
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Đều gặp Minh Sư
Bậc thiện tri thức
Tu nguyện Bồ Đề
Lợi ích chúng sinh. (1 chuông)
Lại hướng nguyện cho
Đạo Phật hưng thịnh
Trên toàn thế giới
Đất nước Việt Nam
Luôn có minh quân
Lãnh đạo đất nước
Hưởng ân Tam Bảo
Như thuở vua Trần Nhân Tông
Đất nước thịnh hưng.
Nhân dân an lạc. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện
Chư Thiên, chư thần
Các chúng hữu duyên
Trong pháp giới này
Được duyên thù thắng
Giác ngộ Phật pháp
Gia tâm ủng hộ
Thời tiết thuận hòa
Giảm bớt thiên tai
Hạn hán, động đất
Dịch bệnh, mất mùa
Chiến tranh loạn lạc
Khiến cho:
Quốc Thái dân an
Thế Giới hòa bình (1 chuông)
Nguyện cho:
Pháp giới chúng sinh
Đồng thành Phật đạo. (1 chuông)

Con/chúng con cũng xin hồi hướng cho (các) gia đình của con/chúng con các việc hiện tại (đọc các việc cụ thể, mà (các) gia đình đang mong cầu, hoặc mong cầu chuyển nghiệp của bài số 8):…

(Năm nào có dịch bệnh, thiên tai, thì đọc phần dưới tùy duyên thay đổi cho phù hợp)

Con/chúng con lại xin hồi hướng hóa giải nghiệp dịch bệnh phát sinh, động đất, các nạn nước do biển động và lũ quét, lụt lội, tiêu trừ ác nghiệp chết trùng trong các nạn dịch này cho chúng sinh. Hồi hướng cho các chúng hành bệnh quỷ vương, Ác Độc Quỷ Vương, đa ác quỷ vương… Huyết Lệ Sầu Quỷ Vương, cùng các tiểu quỷ tử (theo kinh Địa Tạng) có liên quan tới ác nạn dịch bệnh covid của nhân loại, nguyện cho chúng quỷ này, được tăng phúc tăng duyên giác ngộ Phật Pháp, phát tâm Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, cầu vô thượng Bồ Đề. Hồi hướng cho (các) gia đình con/chúng con không rơi vào các ác nạn, ác dịch này, nạn dịch bệnh sớm được hóa giải để cho chúng nhân được bình an hạnh phúc tu theo chính đạo.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

10. Tam Quy

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

HẾT

Xem nghi thức đầy đủ

II. Nghi Thức Dành Cho Phật Tử Đã Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

1. Nguyện Hương

(Quỳ. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)

a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn

(Quỳ gối, chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô Đại Hiếu Mục Kiều Liên Bồ Tát!
Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh vân tập về nơi pháp hội ủng hộ cho pháp hội của con/chúng con.

*Phần bạch dành cho tu riêng tại nhà: Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… ở tại:… con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng.

Hôm nay là ngày… tháng… năm… Nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu, con/chúng con xin tác lễ:

Nếu tu tập thì đọc: tán dương, tụng kinh thiền quán, để tăng trưởng tâm hiếu hạnh, khắc ghi công ơn sinh thành, dưỡng dục của ông bà, cha mẹ… và lòng kính nhớ tổ tiên.

Nếu cúng rằm tháng bảy thì đọc: cúng rằm tháng bảy

(Đọc tiếp)

Con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, oai lực công đức Bồ Đề của sáu pháp hòa kính, xin thỉnh chư vị vong linh: (tùy duyên mời các vong linh cần hồi hướng: Vong linh (tên)… mất ngày… an táng tại…; Vong linh gia tiên (2, 4…)… họ:…; Vong linh cha mẹ quá khứ của…;  Vong linh họ hàng quyến thuộc quá khứ của…; Vong linh trên đất ở của gia đình tại địa chỉ…)

Nếu cúng dường thì bạch: Con/chúng con với tâm thành kính tín Tam Bảo, nhân mùa Vu Lan báo hiếu, để cầu phúc lành cho gia đình và làm lợi ích cho vong linh, nên con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng, Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh.
– Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng phúc báu đến cho chư Thiên, chư Thần có duyên với pháp hội.
– Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng phúc báu đến cho chư vị vong linh mà con/chúng con đã thỉnh mời (nếu cúng dường riêng hồi hướng phước cho từng vong linh/mục vong linh thì đọc riêng).

(Đọc tiếp)
Nguyện các vong linh được nương oai lực Tam Bảo vân tập về pháp hội đàn tràng, nghe kinh thính Pháp, (nếu cúng thực thì đọc: thọ tài ẩm thực hiến cúng của con/chúng con).
Giờ này con/chúng con xin được tác lễ (tu tập, cúng rằm).
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông. 1 lễ)

*Phần bạch dành cho tu theo nhóm/đạo tràng

Chủ sám bạch: Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… con xin đại diện cho các Phật tử thuộc nhóm/đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng.

Hôm nay là ngày… tháng… năm… Nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu, chúng con xin tập trung tu tập tại địa chỉ… của gia đình tín chủ Phật tử (tên)… xin tác lễ tán dương, tụng kinh thiền quán, để tăng trưởng tâm hiếu hạnh, khắc ghi công ơn sinh thành của cha mẹ, ông bà và lòng kính nhớ tổ tiên. Chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, oai lực công đức Bồ Đề của sáu pháp hòa kính, chúng con đồng xin bạch:

(mọi người cùng bạch thầm)

Đệ tử con tên là… Pháp danh ở tại… con xin thỉnh chư vị vong linh (tùy duyên mời các vong linh cần hồi hướng: Vong linh (tên)… mất ngày… an táng tại…; Vong linh gia tiên (2, 4…)… họ:…; Vong linh cha mẹ quá khứ của…; Vong linh họ hàng quyến thuộc quá khứ của…; Vong linh trên đất ở của gia đình tại địa chỉ…)

Nếu cúng dường thì bạch (chỉ bạch, không đặt tịnh tài tại pháp hội tu): và với tâm thành kính tín Tam Bảo, nhân mùa Vu Lan báo hiếu, để cầu phúc lành cho gia đình và làm lợi ích cho vong linh, nên con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng, Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh.
– Con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng phúc báu đến cho chư Thiên, chư Thần có duyên với gia đình con.
– Con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng phúc báu đến cho chư vị vong linh mà con đã thỉnh mời (nếu cúng dường riêng hồi hướng phước cho từng vong linh/mục vong linh thì đọc riêng).

(Chủ sám đọc tiếp)
Nguyện các vong linh được nương oai lực Tam Bảo vân tập về pháp hội đàn tràng, nghe kinh thính Pháp, (nếu cúng thực thì đọc: thọ tài ẩm thực hiến cúng của con/chúng con).
Giờ này con/chúng con xin được tác lễ (tu tập, cúng rằm).
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông. 1 lễ)

3. Đảnh Lễ Phật

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Bậc Đại Đạo Sư
Viên mãn hạnh hiếu
Ngài thường dạy rằng
Khi còn ở đời
Trong đường sinh tử
Nơi tất cả loài
Chịu đủ thân hình
Cho nên tất cả
Chúng sinh đã từng
Là cha mẹ Ngài
Ngài cũng từng là
Cha mẹ tất cả.
Khi mang thân đó
Như Lai thường làm
Khổ hạnh khó làm
Đem thân huyết nhục
Cung dưỡng mẹ cha.
Tu tập vạn hạnh
Chưa từng ngơi nghỉ
Tâm không biết mệt mỏi
Hiếu dưỡng mẹ cùng cha
Biết ân trả ân
Nên mới chóng thành
Vô thượng Chánh Giác.

Đảnh Lễ:
Chí tâm đảnh lễ: Chư Phật siêng tu đạo hiếu, khổ hạnh khó làm, cắt bỏ thịt xương, đầu mắt tủy não, cung dưỡng cha mẹ. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Chư Phật siêng tu đạo hiếu, khổ hạnh khó làm, quốc thành thê tử chẳng ngăn ngại, voi ngựa bảy báu chẳng ham tiếc, dốc lòng lo phụng dưỡng cha mẹ. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Chư Phật siêng tu đạo hiếu, khổ hạnh khó làm, thực hành tinh tấn, bố thí trì giới, đa văn thiền định, trí tuệ đầy đủ, cứu độ cha mẹ. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Chư Bồ Tát học theo Chư Phật, khổ hạnh khó làm, báo hiếu cha mẹ. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Chư Hiền Thánh Tăng, tinh tấn tu hành, đền ơn hiếu dưỡng, cứu độ cha mẹ. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Ân đức sinh thành, cha mẹ quá khứ, hiện tại, vị lai. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Công lao dưỡng dục, cha mẹ quá khứ, hiện tại, vị lai. (1 chuông. 1 lễ)

4. Kệ Khai Kinh

(Ngồi. Khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

5. Tụng Kinh – Nghe Pháp – Ngồi Thiền

a. Ngày Thứ Nhất 

Tụng kinh: Bài kinh: Đức Phật Thích Ca Trong Tiền Kiếp Báo Hiếu Cha Mẹ

b. Ngày Thứ Hai

Nghe Pháp:

Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con/chúng con xin phép nghe Pháp.

Video: Lòng hiếu từ nguyện Bồ đề

Tọa thiền:

Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con/chúng con xin phép ngồi thiền, theo đề mục:

1. Tư duy: Từ trước tới nay mình đã biết bố thí, cúng dường đến bố mẹ chưa?

2. Quán chiếu: Mục đích khi bố thí, cúng dường, cung phụng cha mẹ là muốn cho cha mẹ bớt khổ, được vui hay vì ích kỷ cá nhân, vì lợi dưỡng của mình?

3. Quán chiếu: Đối với cha mẹ của vợ hoặc chồng, mình đã biết bố thí, cúng dường chưa? Đã vì sự bớt khổ, được vui của cha mẹ mà bố thí, cúng dường, cung phụng chưa, hay chỉ vì lợi ích riêng của mình, của gia đình vợ/chồng, con cái mình?

4. Phát khởi tâm ăn năn, sám hối với cha mẹ vì những hành động chưa đúng của mình; phát nguyện trụ tâm Bồ đề, thực hành các hạnh hiếu.

5. Quán chiếu học theo Đức Phật: Khi bố thí, cúng dường đến cha mẹ điều gì, đều phát nguyện đem công đức hồi hướng cho cha mẹ được bớt khổ, an vui, giác ngộ Phật Pháp.

6. Quán chiếu: Bố thí, cúng dường đến cha mẹ, lấy công đức đó hồi hướng để cầu thành tựu Vô thượng Bồ đề.

7. Quán chiếu: Làm được việc thiện gì bố thí cho chúng sinh, chúng ta đều nguyện cầu Vô thượng Bồ đề và xin nương pháp lục hòa nguyện cho dịch bệnh sớm được tiêu trừ, chúng sinh được an lạc, biết tu theo Phật Pháp.

Con/chúng con xin được sự gia trì của Tam Bảo, chư Thiên, chư Thần Linh và xin thỉnh các chúng có hữu duyên nơi đàn tràng này cùng tùy duyên tu tập. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

Xả Thiền:
(Ba tiếng chuông; chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con/chúng con xin xả thiền.

c. Ngày Thứ Ba

Tụng kinh: Bài kinh: Tôn Giả Xá Lợi Phất Cứu Mẹ Tiền Kiếp

d. Ngày Thứ Tư

Tụng kinh: Bài kinh: Tôn Giả Mục Kiều Liên Cứu Mẹ

e. Ngày Thứ Năm

Nghe Pháp:

Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con/chúng con xin phép nghe Pháp.

Video: Thánh Tăng cúng dường cầu siêu cho mẹ – Vu Lan báo hiếu

Tọa thiền:

Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con/chúng con xin phép ngồi thiền, theo đề mục:

1. Quán tưởng đến cha mẹ và quyến thuộc quá khứ có thể đang chịu cực khổ trong cõi ngạ quỷ, địa ngục; từ đó khởi lòng thương xót.

2. Quán tưởng: Cha mẹ hiện tại của mình sau này có thể bị rơi vào cảnh giới ngạ quỷ, địa ngục chịu khổ; từ đó khởi tâm lo lắng, xót thương.

3. Phát nguyện vâng lời Phật dạy, tùy duyên cúng dường, tạo phúc hồi hướng cho cha mẹ đã quá vãng trong hiện đời này cho đến cha mẹ ở vô số kiếp trước.

4. Nguyện mong mình có được phước duyên cứu độ cha mẹ hiện kiếp này, các kiếp trước và trong các kiếp vị lai.

5. Phát nguyện tinh tấn Bồ đề, tinh tấn lục hòa, thực hành công hạnh Bồ đề để gặp lại cha mẹ tiền kiếp, giáo hóa, dẫn dắt cho họ tu Phật Pháp và được giải thoát.

Con/chúng con xin được sự gia trì của Tam Bảo, chư Thiên, chư Thần Linh và xin thỉnh các chúng có hữu duyên nơi đàn tràng này cùng tùy duyên tu tập. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

Xả Thiền:
(Ba tiếng chuông; chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con/chúng con xin xả thiền.

f. Ngày Thứ Sáu 

Tụng kinh: Bài kinh: Hiếu dưỡng – trả ơn cha mẹ

Nghe Pháp:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con/chúng con xin phép nghe Pháp.

Video: Việc cần làm để đền ơn cha mẹ

Tọa thiền:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con/chúng con xin phép ngồi thiền, theo đề mục:

1. Quán tưởng: Việc hiếu thế gian mang lại lợi ích cho cha mẹ như thế nào? Có làm cho cha mẹ hạnh phúc lâu dài không?

2. Quán chiếu: Muốn làm cho cha mẹ có hạnh phúc lâu dài, trong hiện tại, mình phải làm gì?
– Với cha mẹ còn sống: Làm thế nào để giúp cha mẹ quy y và có lòng tin với Tam Bảo; từ bỏ việc ác, biết giữ giới, bố thí và tin nhân quả?
– Với cha mẹ quá vãng: Làm thế nào để giúp cha mẹ được kết duyên với Tam Bảo, được phước báo?

3. Quán chiếu: Từ bỏ quan điểm mong muốn trả hiếu cho cha mẹ theo thế gian; kiên định trong việc trả hiếu cho cha mẹ bằng cách làm đủ và trả ân đủ cho cha mẹ như lời Đức Phật dạy.

4. Quán chiếu: Đối với Thầy tổ, mình đã phát khởi được tâm hiếu như đối với cha mẹ hay chưa?

5. Khởi tâm tri ân Đức Phật đã tu hành tâm hiếu Bồ đề; tri ân Sư Phụ cùng chư Tăng đã cho mình sự giác ngộ và làm phước điền để mình trả hiếu cho cha mẹ.

6. Khởi tâm tri ân các bậc thiện hữu tri thức đã giúp mình giác ngộ, hiểu về giá trị của tâm hiếu và thực hành được một chút việc hiếu trong tâm Bồ đề.

Con/chúng con xin được sự gia trì của Tam Bảo, chư Thiên, chư Thần Linh và xin thỉnh các chúng có hữu duyên nơi đàn tràng này cùng tùy duyên tu tập. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

Xả Thiền:
(Ba tiếng chuông; chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con/chúng con xin xả thiền.

6. Sám Vu Lan

(Quỳ, pháp khí: mõ)

Tháng Bảy Vu lan
Đệ tử chúng con
Hướng về chư Phật
Chư đại Bồ Tát
Cùng chư Thánh Hiền
Dâng lời sám hối
Đến trên cha mẹ
Từ vô thủy kiếp
Cho đến kiếp nay
Nhờ ân cha mẹ
Mới được thân này
Máu thịt mẹ cha
Đắp thành thân ấy
Bảo bọc chở che
Dưỡng nuôi lo lắng
Mà con tăm tối
Thật quá ngu si
Ân chẳng nghĩ đền
Nghĩa không biết trả
Ích kỷ tham lam
Theo bè bạn ác
Chỉ lo ăn chơi
Lạc loài rông rỡ
Tổn hại tài sản
Thanh danh cha mẹ
Hoặc chồng hoặc vợ
Hành xử cay độc
Đối với cha mẹ
Nhẹ thì trách cứ
Dằn hắt rầy la
Nặng thì sân hận
Mắng nhiếc gia hình
Đọa đày mẹ cha
Coi như ở đợ
Chẳng nghĩa chẳng ân
Khiến cho song thân
Đau đớn tột cùng.
Hôm nay chúng con
Được theo học Phật
Hối hận vô cùng
Cúi xin cha mẹ
Từ vô lượng kiếp
Cha mẹ hiện tiền
Thứ tha con trẻ
Ngu dại vong ân
Con thầm xin nguyện
Theo Phật tu hành
Bồ Tát chăm chuyên
Thánh Tăng tinh tấn
Vuông tròn đạo hiếu,
Dù trải bao kiếp
Cắt thịt xẻ xương
Cũng nguyện không nàn
Dẫn dắt mẹ cha
Vào dòng Phật Pháp,
Giúp cho cha mẹ
Đến nơi bến bờ
An vui giải thoát.
Chắp tay con nguyện
Cầu xin chư Phật
Bồ Tát Thánh Hiền
Chứng minh chúng con
Dâng lời sám nguyện
Gia tâm cứu độ
Đệ tử chúng con
Đền ơn cha mẹ.
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát!

7. Phát Nguyện Bồ Đề

(Quỳ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con xin nguyện cùng các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa phát nguyện thực hành công hạnh Bồ Đề:

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN. (3 lần)

Con/chúng con nguyện hồi hướng cho Chính Pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh. (1 chuông. 1 lễ)

8. Cúng Thực

(Nếu không cúng thực thì bỏ qua phần này)

a. Văn bạch

(Quỳ, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô Đại Hiếu Mục Kiều Liên Bồ Tát!
Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh ủng hộ cho chúng con.

Cúng rằm thì đọc: nhân mùa chư Tăng tự tứ, vu lan báo hiếu, gia đình con sắm sửa trai nghi phẩm vật cơm canh lòng thành,

Cúng hàng ngày thì đọc: Đệ tử con/chúng con xin được tác lễ cúng dường vật thực:

(Đọc tiếp)
Thượng:
Con/chúng con xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Con/chúng con xin cúng dâng lên chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh.
Hạ: Con/chúng con xin cúng dường cho chư Thiên, chư Thần Linh.
Sau: Con/chúng con xin được nương oai lực Tam Bảo, con xin thỉnh mời và hiến cúng cho tất cả các chúng vong linh mà con đã thỉnh mời.

b. Tụng thần chú cúng thực

(Ngồi, pháp khí: chuông, mõ)

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đá tha nga đá phả rô chỉ để ám tam bạt ra tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra đát tha nga đá ra đát điệt tha án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 1 chuông)

9. Văn Bạch 107 Ngày Tại Nhà

(Dành cho Phật tử bạch bài 108 ngày. Quỳ, chắp tay)

– Vị trí bạch: tùy duyên ở những nơi thanh tịnh. Khi bạch cần trang nghiêm thân tâm. Trước khi bạch, tâm tưởng hướng về oan gia trái chủ, hổ thẹn, ăn năn với tội lỗi của mình.
– Số lần bạch: Bạch 1 lượt/1 lần/1 ngày.
– Văn bạch
Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh quang giáng đàn tràng ủng hộ cho chúng con.
Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… Hiện đang ở tại:…
Con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng chùa Ba Vàng. Con đã được Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng chứng minh cho con hướng về các oan gia trái chủ, hướng về chúng sinh để chân thật sám hối bằng cách phát tâm nguyện Bồ Đề cầu vô thượng Bồ Đề, chân thật phát nguyện từ nay cho đến trọn kiếp này, thực hành 6 pháp hòa kính tại câu lạc bộ Cúc Vàng, trọn kiếp này cùng các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, thực hành công hạnh Bồ Đề: “Phát tâm Bồ Đề, Hộ trì Tam Bảo, Chuyển tải Phật Pháp, Rộng khắp thế gian”.
Và con xin nguyện các kiếp vị lai cũng được sự gia trì của Tam Bảo, tiếp tục được thực hành công hạnh Bồ Đề cầu vô thượng Bồ Đề, để sám hối tội lỗi với chúng sinh, sám hối với oan gia trái chủ.
Con xin chư Phật chứng minh cho con, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh cho con, chư Thiên chư Thần, chư Hộ Pháp ủng hộ cho con thực hành được lời phát nguyện này và con xin đem công đức hồi hướng cho các oan gia trái chủ cùng chúng sinh.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

10. Phục Nguyện Hồi Hướng

(Quỳ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô Đại Hiếu Mục Kiều Liên Bồ Tát. Hôm nay nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu, con/chúng con tu tập cúng lễ, chúng con nguyện mang công đức này hồi hướng đến cho các vong linh theo lời Đức Phật dạy,

Nếu thỉnh vong linh về chùa thì đọc: con/chúng con cũng xin thỉnh các vong linh mà con/chúng con đã thỉnh mời trong pháp hội hôm nay, vào ngày… tháng… năm… về tại chùa Ba Vàng, tham dự buổi lễ dâng phẩm vật cúng dường tại chính điện, lễ cúng dường vật thực tại trai đường và lễ trai đàn chẩn tế cầu siêu Vu Lan, để nhận phần phúc báu cúng dường của gia đình chúng con, từ sự chú nguyện của chư Tăng. Nguyện cho các vong linh, được nương tựa Tam Bảo, chư Tăng, nghe học lời Phật dạy, được an vui giải thoát.

(Đọc tiếp)

Con/chúng con cũng xin hồi hướng cho các sở nguyện thiện của con/chúng con, nguyện mong sớm được thành tựu.

(Đại chúng cùng đọc)

Đệ tử chúng con
Nhân mùa vu lan
Vâng lời Phật dạy
Tu giới, học pháp
Thực hành pháp lục hòa
Cúng dường tu phúc
Mang các công đức
Hồi hướng vong linh
Nguyện được bớt khổ
Nương tựa Tam Bảo
Cùng với chúng con
Kết duyên pháp lữ
Trợ duyên cho nhau
Tu đạo Bồ Đề. (1 chuông)
Cùng xin hồi hướng
Cho cả gia đình
Bình an mạnh khỏe
Gia đạo hưng long
Ác nạn tiêu trừ
Công việc hanh thông
Tu theo Phật pháp. (1 chuông)
Chúng con nguyện xin
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Đều gặp Minh Sư
Bậc thiện tri thức
Tu nguyện Bồ Đề
Nương nơi Tam Bảo
Kiến lập pháp hội
Tu pháp lục hòa giải thoát
Thực hành công hạnh
Hộ trì Tam Bảo
Chuyển tải Phật pháp
Rộng khắp thế gian
Khiến cho chúng sinh
Hoan hỷ thực hành
Lợi ích nhân thiên.
Hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện cầu
Bậc Thánh sớm giáng trần
Dẫn độ chúng sinh
Vào dòng giải thoát. (1 chuông)
Nguyện cầu Sư trưởng
Tứ đại điều hòa
Trụ thế Sa Bà dài lâu
Tuyên dương chính Pháp Phật
Lợi ích chúng hữu tình. (1 chuông)
Lại hướng nguyện cho
Đạo Phật hưng thịnh
Trên toàn thế giới
Đất nước Việt Nam
Luôn có minh quân
Lãnh đạo đất nước
Hưởng ân Tam Bảo
Như thuở vua Trần Nhân Tông
Đất nước thịnh hưng.
Nhân dân an lạc. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện
Chư Thiên, chư thần
Các chúng hữu duyên
Trong pháp giới này
Được duyên thù thắng
Giác ngộ Phật pháp
Gia tâm ủng hộ
Thời tiết thuận hòa
Giảm bớt thiên tai
Hạn hán, động đất
Dịch bệnh, mất mùa
Chiến tranh loạn lạc
Khiến cho:
Quốc Thái dân an
Thế Giới hòa bình (1 chuông)
Nguyện cho:
Pháp giới chúng sinh
Đồng thành Phật đạo. (1 chuông)

Con/chúng con cũng xin hồi hướng cho (các) gia đình của con/chúng con các việc hiện tại (đọc các việc cụ thể, mà (các) gia đình đang mong cầu, hoặc mong cầu chuyển nghiệp của bài số 8):…

(Năm nào có dịch bệnh, thiên tai, thì đọc phần dưới tùy duyên thay đổi cho phù hợp)

Con/chúng con lại xin hồi hướng hóa giải nghiệp dịch bệnh phát sinh, động đất, các nạn nước do biển động và lũ quét, lụt lội, tiêu trừ ác nghiệp chết trùng trong các nạn dịch này cho chúng sinh. Hồi hướng cho các chúng hành bệnh quỷ vương, Ác Độc Quỷ Vương, đa ác quỷ vương… Huyết Lệ Sầu Quỷ Vương, cùng các tiểu quỷ tử (theo kinh Địa Tạng) có liên quan tới ác nạn dịch bệnh covid của nhân loại, nguyện cho chúng quỷ này, được nương các công đức tu tập pháp lục hòa của con/chúng con, mà tăng phúc tăng duyên giác ngộ Phật Pháp, từ bỏ việc ác hộ trì việc thiện, phát tâm Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, cùng với chúng con kết duyên pháp lữ, thực hành công hạnh Bồ Đề chuyển tải Phật Pháp phổ độ chúng sinh cầu vô thượng Bồ Đề. Hồi hướng cho (các) gia đình con/chúng con không rơi vào các ác nạn, ác dịch này, nạn dịch bệnh sớm được hóa giải để cho chúng nhân được bình an hạnh phúc tu theo chính đạo.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

11. Tam Quy

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

HẾT

Xem nghi thức đầy đủ

Bài xem thêm: Nghi thức cúng thí thực theo phát động của Câu lạc bộ

Nếu các Phật tử ở xa, muốn cúng dường về chùa Ba Vàng, nhưng không có điều kiện để về chùa, thì quý Phật tử khi cúng lễ xong, gom cất phần tịnh tài (tiền), để gửi ngay hoặc sau khoảng mấy tháng thì gửi.

Chùa Ba Vàng và Thầy Thích Trúc Thái Minh không dùng bất kỳ một tài khoản ngân hàng nào khác. Nếu quý vị muốn cúng dường, công đức về chùa Ba Vàng thì chỉ chuyển khoản vào một tài khoản duy nhất sau đây:

Quý vị kiểm tra thông tin cung cấp tài khoản tại trang chùa Ba Vàng ở đường link sau:
https://chuabavang.com/thong-bao-so-tai-khoan-cua-chua-ba-vang-d781.html

Lưu ý: Nếu như sách nào có in số tài khoản mà không in đường link, mong quý vị xem xét và kiểm tra lại.

TÀI KHOẢN CHÙA BA VÀNG
– Số tài khoản: 0141005656888.
– Tên tài khoản: Chùa Ba Vàng.
– Ngân hàng: Vietcombank Quảng Ninh.
– Mã SWIFT (mã số khi chuyển khoản quốc tế): BFTV VNVX014.

Khi gửi xong thì nhắn tin vào số điện thoại để thầy biết 0981392858 (Sư thầy Thích Trúc Bảo Việt).

Nội dung tin nhắn
Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy! Tên con là… ở tại… Hôm nay là ngày… /…/… con vừa gửi vào tài khoản của nhà chùa số tiền là… để hồi hướng cho các vong linh… Con xin gửi danh sách để sư Thầy thỉnh vong linh ạ. Con cũng xin sư Thầy chứng minh và hồi hướng cho cả gia đình con luôn được sự gia hộ của chư Phật, hiện tại được… Con xin thành kính tri ân Thầy ạ!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Khi đi gửi tiền thì khấn
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con; chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp hoan hỉ ủng hộ cho chúng con. Hôm nay là ngày… tháng… năm… con đi gửi tiền cúng dường Tam Bảo mà con đã bạch về chùa Ba Vàng, theo số tài khoản…. con xin hồi hướng công đức phúc báo này, cho các vong linh (gia tiên, thai nhi, oan gia trái chủ…) được về chùa Ba Vàng nghe học Phật Pháp sớm được siêu thoát, từ nay tới vô lượng kiếp về sau con cùng với các vong linh được tu tập theo giáo Pháp của Phật cho tới ngày được thành Phật, trong hiện tại con xin hồi hướng cho cha mẹ… được… hồi hướng cho con được (công việc… đọc ý mình ra)… Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Liên Hệ

Nếu có bất cứ vấn đề gì thắc mắc, kính mời quý đạo hữu liên hệ với:

I. Ban Liên Lạc của CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa:
0984243810

II. Liên hệ qua facebook:
Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa:

Trang cá nhân: facebook.com/PhamThiYen.TamChieuHoanQuan1970

Fanpage
facebook.com/CLBCucVangTapTuLucHoa
facebook.com/cophamthiyentamchieuhoanquan

Đăng lên nhóm facebook:
Tâm Sự Cùng Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán): facebook.com/groups/PhamThiYenTCHQ

III. Email: phamthiyen.tchq1970@gmail.com

99.492 lượt xem
03/08/2021

Bình luận (21)

 1. P
  P

  Phạn Thị Khánh

  07/08/2021

  Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ, tri ân Đại Tăng Ni và Cô chủ nhiệm ạ. Chúng con xin thực hiện chương trình Vu Lan báo hiếu ạ.

  1. N
   N

   Nguyễn Thị Hoàn

   08/08/2021

   Con xin thành kính tri ân Sư Phụ cùng Đại Tăng Ni chùa Ba Vàng và Cô Chủ Nhiệm ạ!

 2. P
  P

  Phan Thị Khánh

  07/08/2021

  Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ, tri ân Đại Tăng Ni và Cô chủ nhiệm ạ.

  1. H
   H

   Hạnh

   13/08/2021

   Hạnh phúc

 3. P
  P

  Phạm Thị Kiều

  06/08/2021

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

 4. T
  T

  Trần Thị Hương

  06/08/2021

  Con xin thành kính tri ân công đức của Cô ạ

 5. N
  N

  Nguyễn Thị Thu Hà

  06/08/2021

  Con xin thành kính tri ân công đức của Cô CN ạ

  1. H
   H

   Hien

   13/08/2021

   Xin cảm ơn

Xem nhiều nhất trong chuyên mục