Nghi thức nhận giới Bát Quan trai dành cho những người đã thuần thục nhận giới

Nghi thức nhận giới Bát Quan trai dành cho những người đã thuần thục nhận giới

Kính thưa quý đạo hữu! Nếu địa phương nào đã được cho phép về việc phòng chống dịch, thì đạo

Chi tiết
Hướng dẫn tu tập khi không về chùa Ba Vàng cầu siêu cho gia tiên

Bài 4 – Cầu siêu cho vong linh gia tiên tại nhà (không về chùa làm…

ĐỌC KỸ BÀI BẠCH NÀY 7 LẦN ĐỂ HIỂU TRƯỚC KHI ÁP DỤNG THỰC HÀNH Quý vị và các bạn

Chi tiết
Hướng dẫn tu tập trước khi về chùa Ba Vàng cầu siêu cho gia tiên

Bài 3 – Cầu siêu vong linh gia tiên (Lễ tại nhà trước khi về chùa…

ĐỌC KỸ BÀI BẠCH NÀY 7 LẦN ĐỂ HIỂU TRƯỚC KHI ÁP DỤNG THỰC HÀNH Quý vị và các bạn

Chi tiết

Bài 2 – Cầu siêu vong linh thai nhi tại nhà (không về chùa làm lễ…

ĐỌC KỸ BÀI BẠCH NÀY 7 LẦN ĐỂ HIỂU TRƯỚC KHI ÁP DỤNG THỰC HÀNH Quý vị và các bạn

Chi tiết

Bài 1 – Cầu siêu vong linh thai nhi (Làm lễ tại nhà trước khi về…

ĐỌC KỸ BÀI BẠCH NÀY 7 LẦN ĐỂ HIỂU TRƯỚC KHI ÁP DỤNG THỰC HÀNH Quý vị và các bạn

Chi tiết

Bài 8 – Cầu siêu giải oán kết – Tu tập tại nhà

Quý vị và các bạn tùy duyên in và tải bản PDF tại đây: Bài 8 – Cầu siêu giải oán

Chi tiết