Bài 1 – Cầu siêu vong linh thai nhi (Làm lễ tại nhà trước khi về…

ĐỌC KỸ BÀI BẠCH NÀY 7 LẦN ĐỂ HIỂU TRƯỚC KHI ÁP DỤNG THỰC HÀNH Quý vị và các bạn

Chi tiết

Bài 2 – Cầu siêu vong linh thai nhi tại nhà (không về chùa làm lễ…

ĐỌC KỸ BÀI BẠCH NÀY 7 LẦN ĐỂ HIỂU TRƯỚC KHI ÁP DỤNG THỰC HÀNH Quý vị và các bạn

Chi tiết
Chương trình tu Bát quan trai giới tại nhà hồi hướng hoá giải nạn dịch Covid-19, khô hạn hạn hán

Chương trình tu Bát quan trai giới tại nhà hồi hướng hoá giải nạn dịch Covid-19,…

Quý Phật tử và các bạn nếu muốn in sách thì tải tại đây: Chương trình tu Bát quan trai

Chi tiết

Nghi thức tu tập hồi hướng hoá giải các ác nạn về thiên tai dịch bệnh…

Quý vị và các bạn có thể tải và in bản PDF tại đây: Nghi thức tu tập hồi hướng

Chi tiết

Bài 8 – Cầu siêu giải oán kết – Tu tập tại nhà

Quý vị và các bạn tùy duyên in và tải bản PDF tại đây: Bài 8 – Cầu siêu giải oán

Chi tiết
Hướng dẫn tu tập khi không về chùa Ba Vàng cầu siêu cho gia tiên

Bài 4 – Cầu siêu cho vong linh gia tiên tại nhà (không về chùa làm…

ĐỌC KỸ BÀI BẠCH NÀY 7 LẦN ĐỂ HIỂU TRƯỚC KHI ÁP DỤNG THỰC HÀNH Quý vị và các bạn

Chi tiết
Hướng dẫn tu tập trước khi về chùa Ba Vàng cầu siêu cho gia tiên

Bài 3 – Cầu siêu vong linh gia tiên (Lễ tại nhà trước khi về chùa…

ĐỌC KỸ BÀI BẠCH NÀY 7 LẦN ĐỂ HIỂU TRƯỚC KHI ÁP DỤNG THỰC HÀNH Quý vị và các bạn

Chi tiết
Bài bạch vỗ dầu

Bài bạch vỗ dầu

Xem thêm: Chữa bệnh bằng phương pháp vỗ dầu hỏa Kính thưa các quý vị cùng các bạn, Yến xin hướng

Chi tiết