Khích lệ tuổi trẻ hướng tới thiện tâm qua các vở kịch khóa tu mùa hè

Khích lệ tuổi trẻ hướng tới thiện tâm qua các vở kịch Khóa tu mùa hè

Khóa tu mùa hè được tổ chức nhằm mục đích tạo môi trường lành mạnh để các bạn trẻ có

Chi tiết
kinh-tam-dieu-giac-ngo-cua-cac-bac-dai-nhan

Kinh Tám điều giác ngộ của bậc Đại nhân

Kinh Tám điều giác ngộ của bậc Đại nhân Là người đệ tử Phật, ngày đêm nên chí tâm, nhớ

Chi tiết
Năm hạng người sống ở rừng

Năm Hạng Người Sống Ở Rừng

Đức Phật dạy trong kinh Di Giáo: “Tỳ Kheo các ông! Đã có thể an trụ trong giới rồi, phải

Chi tiết
Phật dạy bảy Pháp khiến đất nước không bị diệt vong

Phật Dạy Bảy Pháp Khiến Đất Nước Không Bị Diệt Vong – Kinh Pháp Cú

Thuở xưa, đức Phật trú tại núi Linh Thứu nơi thành Vương-xá cùng với một nghìn hai trăm năm mươi

Chi tiết