Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Chư Tăng Khất Thực – Một Việc Làm Cao Cả Đem Đến Lợi Ích Cho Nhiều Người

Chư Tăng là mô phạm của quần sinh, phước điền của Chư Thiên và nhân loại. Cúng dường Chư Tăng sẽ đem lại cho người thiện tín vô lượng vô biên công đức, đây chính là hành trang quý báu để những người con Phật mang theo trên con đường tu tập. Hiểu được lợi ích như vậy, hôm nay ngày 22/12/2017 (tức ngày 5/11 năm Đinh Dậu), được sự hướng dẫn của Cô Phạm Thị Yến – chủ nhiệm CLB Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa, các Phật tử trong CLB với lòng tịnh tín Tam Bảo đã đặt bát cúng dường Chư Tăng, Ni chùa Ba Vàng.

Những Bước Chân An Nhiên Của Một Tăng Đoàn Thanh Tịnh

Được sự cho phép trên Thầy Trụ Trì, đúng 9h sáng, những bước chân an nhiên của một Tăng đoàn thanh tịnh đã nhẹ nhàng xuống núi để thọ nhận sự cúng dường của các Phật tử. Trên con đường xuống núi xuất hiện những hình ảnh Chư Tăng, Ni thong dong, tự tại trong màu huỳnh y giải thoát. Một Tăng đoàn trang nghiêm, thanh tịnh với BA Y – MỘT BÁT là tài sản duy nhất, đã làm cho hàng Phật tử như thấy được hình ảnh thời Đức Phật còn tại thế.

Ý Nghĩa Của Việc Khất Thực

Khất thực không chỉ đơn thuần là nuôi thân mà quan trọng nhất là đoạn trừ ác pháp, thực hành phẩm hạnh, sống đời trí tuệ, gieo duyên với chúng sinh trong “bát cơm ngàn nhà”.Sau khi khất thực xong, Chư Tăng, Ni đã tìm cho mình mỗi người một gốc cây trên đồi thông để thọ nhận bữa ăn này.

Buổi Đặt Bát Cúng Dường Kết Thúc

Buổi đặt bát cúng dường đã hoàn mãn. Các Phật tử trong CLB cúng dường ngày hôm nay đã được thực hành hạnh xả thí, trừ bỏ tâm tham lam, ích kỉ. Nguyện rằng từ nhân duyên lành này mà các Phật tử sẽ được kết duyên với Chính Pháp, làm lợi ích cho mình và người, đời đời kiếp kiếp nương tựa vào Tam Bảo, thực hành Giáo Pháp của Phật, sớm ngày thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi.

Phật tử cúng dường vật thực lên Chư Tăng chùa Ba Vàng tại cổng đá
Những bước chân an nhiên của một Tăng đoàn thanh tịnh đã nhẹ nhàng xuống núi để thọ nhận sự cúng dường của các Phật tử

Phật tử cúng dường vật thực lên Chư Tăng chùa Ba Vàng tại cổng đá

Phật tử cúng dường vật thực lên Chư Tăng chùa Ba Vàng tại cổng đá

Phật tử cúng dường vật thực lên Chư Tăng chùa Ba Vàng tại cổng đá

Phật tử cúng dường vật thực lên Chư Tăng chùa Ba Vàng tại cổng đá

Phật tử cúng dường vật thực lên Chư Tăng chùa Ba Vàng tại cổng đá

Phật tử cúng dường vật thực lên Chư Tăng chùa Ba Vàng tại cổng đá

Phật tử cúng dường vật thực lên Chư Tăng chùa Ba Vàng tại cổng đá

Phật tử cúng dường vật thực lên Chư Tăng chùa Ba Vàng tại cổng đá

Phật tử cúng dường vật thực lên Chư Tăng chùa Ba Vàng tại cổng đá

Phật tử cúng dường vật thực lên Chư Tăng chùa Ba Vàng tại cổng đá
Phật tử trong CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa thuộc Chùa Ba Vàng trang nghiêm cung đón Chư Tăng để được cúng dường.

Phật tử cúng dường vật thực lên Chư Tăng chùa Ba Vàng tại cổng đá

Phật tử cúng dường vật thực lên Chư Tăng chùa Ba Vàng tại cổng đá

Phật tử cúng dường vật thực lên Chư Tăng chùa Ba Vàng tại cổng đá

Phật tử cúng dường vật thực lên Chư Tăng chùa Ba Vàng tại cổng đá
Nương đức của Sư phụ cùng Đại Tăng Chùa Ba Vàng mà CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa được thực hành giáo Pháp của Phật, được thực hành bổn phận cúng dường của cư sĩ tại gia như thời Phật tại thế.

Phật tử cúng dường vật thực lên Chư Tăng chùa Ba Vàng tại cổng đá

Phật tử cúng dường vật thực lên Chư Tăng chùa Ba Vàng tại cổng đá

Phật tử cúng dường vật thực lên Chư Tăng chùa Ba Vàng tại cổng đá
Chư Tăng cúng Phật trước khi thọ thực.

Phật tử cúng dường vật thực lên Chư Tăng chùa Ba Vàng tại cổng đá

Phật tử cúng dường vật thực lên Chư Tăng chùa Ba Vàng tại cổng đá

Phật tử cúng dường vật thực lên Chư Tăng chùa Ba Vàng tại cổng đá

93 lượt xem
22/12/2017

Bình luận

Bình luận của bạn