Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Quan niệm tụng chú Đại Bi tiêu tai giải nạn, linh ứng nhiệm màu có đúng nhân quả?

Có lẽ người đệ tử Phật nào trong quá trình tìm hiểu, tu học Phật Pháp cũng biết đến bài chú Đại Bi và tụng chú vào các thời kinh. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu được ý nghĩa và lợi ích của việc tụng chú này. Có rất nhiều những ý kiến khác nhau về công năng của chú Đại Bi nhưng liệu những ý kiến đó có hoàn toàn chính xác với tinh thần nhân quả của đạo Phật? Và lợi ích thực sự của việc tụng chú là gì? Xin mời quý đạo hữu cùng đọc những chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán) qua bài viết dưới đây.

Những quan niệm về tụng chú Đại Bi

Nhiều người khi tìm hiểu Phật Pháp thường nghĩ rằng chú Đại Bi là để giúp qua mọi nạn khổ. Có người nói tụng chú Đại Bi sẽ được chư Thiên, chư Thiện Thần, Hộ Pháp gia hộ cho hết khổ; cũng có người cho rằng tụng chú sẽ trị khỏi các bệnh, làm ăn được thuận lợi, phát đạt và đuổi được ma tà. Hoặc cho rằng việc trì chú giúp cho gia đình, vợ chồng, con cái được hạnh phúc. Từ quan niệm đó mà rất nhiều Phật tử dày công tụng chú Đại Bi như một phương tiện để cứu cánh, giúp thoát khỏi tất cả nỗi khổ của mình.

Quan niệm về việc tụng chú đại bi có thể giúp vượt qua mọi nạn khổ có đúng hay không? (Ảnh minh họa)
Quan niệm về việc tụng chú đại bi có thể giúp vượt qua mọi nạn khổ có đúng hay không? (Ảnh minh họa)

Nhìn nhận đúng về công dụng của việc tụng chú Đại Bi

Sau thời gian thực hành giáo Pháp của Phật và có những lợi ích từ việc tu tập, Cô Phạm Thị Yến đã có những lời chia sẻ rất hữu ích về việc trì chú. Cô chia sẻ: “Nếu tụng chú Đại Bi mà giúp giải thoát được các việc khổ, các việc không như ý, ví dụ như có thể bị ma nhập, bị bệnh, vợ chồng không hòa thuận, con cái hư hỏng, làm ăn thất bát,… thì chỉ có một nhân tụng chú Đại Bi sẽ sinh ra tất cả các quả lành. Dù chúng ta có tạo tội như núi đi chăng nữa: giết cha, giết mẹ, lừa đảo trộm cắp… hay là gây bao nhiêu tội ác thì chỉ tụng chú Đại Bi là hết hay sao?”. Quả thật nếu tư duy đúng với nhân quả thì việc tụng chú Đại Bi có thể giải hết các khổ là không chính xác.

Đúng với nhân quả thì việc đọc, tụng chú không thể giải thoát được các khổ

Cô cũng chia sẻ thêm về những quan điểm không đúng về chú Đại Bi để Phật tử hiểu: “Tội ác chính là khởi lên từ tham, sân, si và chính là vô minh. Nếu đọc chú đại bi, mà hết tất cả các nghiệp thì tụng chú Đại Bi có hết vô minh không? Vô minh mới sinh ra các việc làm sai trái, từ các việc làm sai trái đó mới phải chịu các quả báo khổ, vậy nếu nói đọc tụng chú Đại Bi hết được khổ thì hết được quả báo của vô minh sao? Hết được vô minh sao? Cho nên quan điểm này là sai lầm, là tà kiến. Nếu nói chú Đại Bi có rất nhiều vị Bồ Tát, cho nên mình tụng chú Đại Bi thì các vị Bồ Tát xua đuổi các sự khổ cho mình là hoàn toàn không đúng. Đức Phật còn không thể làm trái được nhân quả của một chúng sinh nào, và Bồ Tát cũng như vậy, gieo nhân thì ắt phải gặp quả. Phật dạy cho chúng ta phương pháp thực hành để cho chúng ta chuyển hóa những quả khổ và được phước sinh ra các quả thiện hoặc quả giải thoát, chứ không phải một bài chú nào mà có thể diệt được hết tất cả nghiệp cho chúng ta như vậy”.

Đức Phật dạy cho chúng ta phương pháp thực hành để thoát khổ chứ không phải trì tụng bài chú mà có thể diệt được hết khổ

Ví như câu chuyện từ thời Đức Phật còn tại thế. Sau khi Ngài giác ngộ thì Ngài biết dòng họ Thích Ca sẽ bị vua Lưu Ly giết hại. Mặc dù Ngài đã trở thành một bậc Toàn Giác nhưng chính Ngài cũng không thể cứu được dòng tộc của mình. Bởi trong tiền kiếp, dòng họ Thích Ca sống ở làng chài và đã cùng nhau đánh cá để ăn. Khi ấy vua Lưu Ly là một chú cá tên Câu Tỏa sống trong ao và đã quyết trả thù nhân dân làng chài ấy. Trải qua bao kiếp luân hồi sinh tử, nay trở lại làm người báo oán lẫn nhau. Từ đó chúng ta thấy rằng, nhân đã gieo thì đều phải gặt quả. Không có vị Phật, Bồ Tát nào có thể thay đổi nhân quả của chúng sinh.

3 lần Đức Phật ngồi dưới gốc cây ngăn cản vua Lưu Ly sang đánh dòng họ Thích Ca

Công năng thật sự của việc tụng chú Đại Bi là gì?

Quan niệm tụng chú Đại Bi giúp thoát khỏi mọi quả khổ là việc làm phi nhân quả. Tuy nhiên, không phải việc trì chú Đại Bi là không có tác dụng, chỉ là nhiều người đang hiểu sai tác dụng của bài chú. Theo quan điểm của nhà Phật, Cô chia sẻ: “Tụng chú Đại Bi theo nghĩa mà Yến hiểu chính là mong mỏi mình có được nhiều nhân duyên để mình thực hành đại bi tâm, để cho mình chóng được thành tựu, tức là để cho mình tu tâm từ bi. Tụng chú Đại Bi là lời cầu thỉnh các vị Phật các vị Bồ Tát, các vị Hộ Pháp, Thiện Thần tạo tác nhân duyên và gia hộ cho mình để mình tu được tâm từ bi, để thành tựu được đại bi tâm”.

 

Cô cũng chia sẻ thêm: “Vì vậy, tụng chú Đại Bi là mang tai họa đến cho mình, để cho mình tập thực hành nhẫn nhục từ bi và thành tựu được tự tại trước những tai họa đó. Nói “tụng chú Đại Bi để đuổi ma tà quỷ quái”, như vậy thì đâu có từ bi, Đạo Phật chỉ giáo độ chuyển hoá chúng sinh, chứ không xua đuổi chúng sinh. Mặt khác, giả như chúng sinh ác họ có ở đó, thì đó là nhân duyên của họ, mình không thể xua đuổi họ theo cách “cậy lớn ăn hiếp bé,cậy khoẻ ăn hiếp yếu” được, mà chỉ có thể tu tập chuyển hoá cho họ giác ngộ, từ ác chuyển thành thiện. Nếu nói rằng “tụng chú Đại Bi mà được mạnh khỏe, được giàu có” thì đó là phi nhân quả. Vì Đức Phật dạy: Sát sinh thì sinh bệnh tật; trộm cắp thì nghèo khổ, tiêu tán tài sản, và muốn tiêu nghiệp cần sám hối tu tâm làm việc phúc thiện. Đúng nhân quả phải là tôi mong mỏi tôi được thực hành tâm đại bi. Khi thực hành tâm từ bi, thì cần thực hành hạnh nhẫn nhục, do thực hành nhẫn nhục từ bi mà được phước lành, được sự chuyển hoá, thì đó mới là đúng nhân, đúng quả”.

 

Để đại chúng hiểu hơn, Phật tử Phạm Thị Yến có chia sẻ về câu chuyện của Tôn giả Xá Lợi Phất phát nguyện tu từ bi, nhẫn nhục. Khi ấy, trời Đế Thích hiện thân xuống thành một cậu thanh niên đi đến và bảo là: Mẹ của tôi đang bị bệnh thì phải có mắt của Người để nấu thuốc thì mẹ tôi mới khỏi. Lúc đó, Ngài đã lấy tay móc một bên mắt của mình ra đưa cho vị đó. Vị đó lại nói: Thôi chết rồi, tôi nhầm. Mắt bên kia, chứ mắt bên này không phải. Thế là, Ngài Xá Lợi Phất tiếp tục móc một con mắt còn lại để đưa cho cậu thanh niên kia. Cậu thanh niên tức thì nói luôn: Không, mắt của ngươi tanh hôi lắm, không thể làm thuốc cứu mẹ tôi được. Sau đó thì cậu thanh niên đó bỏ đi. Đối trước hoàn cảnh như vậy, Ngài Xá Lợi Phất đã tu hạnh nhẫn nhục, để thành tựu được tâm từ bi.

Sau khi kể xong câu chuyện, Cô khẳng định: “Tụng chú Đại Bi có nghĩa là mình phát nguyện sẽ tu tâm đại bi, mình sẽ chấp nhận có sự thử thách của tất cả các cõi (có cả cõi người) để cho mình thành tựu tâm đại bi nhanh hơn và rốt ráo hơn. Ví dụ, có thể người ta sẽ gá vào người đang làm ăn để lừa đảo mình để mình coi người lừa đảo cũng như là người giúp đỡ mình, mình yêu thương và biết ơn hai người như nhau. Đó mới chính là thực hành chú Đại Bi. Vậy nên các Thầy đi tu tụng chú Đại Bi để việc bất như ý đến với các Thầy nhiều hơn, nhanh hơn; giúp các Thầy tu tập nhanh được rốt ráo hơn. Nhưng trong khi tu tập Từ Bi Tâm, nếu tụng chú Đại Bi, thì sẽ có tha lực từ chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hộ Pháp, Thiện Thần gia hộ”.

 

Hy vọng rằng, qua những lời chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến về những quan niệm và lợi ích thực sự của việc trì chú Đại Bi, những người Phật tử sẽ có thêm cho mình những tri kiến đúng đắn để thực hành giáo Pháp của Phật một cách đúng đắn, thiết thực trên con đường tu học Phật.

Các bài viết nên xem: 

3.169 lượt xem
09/03/2020

Bình luận (0)