Cách đoạn trừ nghiệp tham ngủ | Trạch Pháp ngày 20/10 Canh Tý

Cách đoạn trừ nghiệp tham ngủ | Trạch Pháp ngày 20/10 Canh Tý

Cách đoạn trừ nghiệp tham ngủ | Trạch Pháp ngày 20/10 Canh Tý Mời quý Phật tử và các bạn

Chi tiết
Đức tính cao thượng siêu việt của mười ba hạnh đầu đà khổ hạnh | Trạch Pháp ngày 20/9 Canh Tý

Đức tính cao thượng siêu việt của mười ba hạnh đầu đà khổ hạnh | Trạch…

Đức tính cao thượng siêu việt của mười ba hạnh đầu đà khổ hạnh | Trạch Pháp ngày 20/9 Canh

Chi tiết
Dấu hiệu nhận biết người có căn tu

Dấu hiệu nhận biết người có căn tu

Nhiều người có quan niệm rằng, phải có căn tu thì mới đi tu, còn không có căn tu thì

Chi tiết
Cách có được điều vi diệu nhiệm màu xảy ra trong đám tang

Cách có được điều vi diệu nhiệm màu xảy ra trong đám tang

Thời nay khoa học phát triển, con người dần dần chỉ tin vào những điều khoa học chứng minh, tận

Chi tiết
Tại sao không nhìn thấy tử thi của ma quỷ? | Trạch Pháp ngày 08/8 Canh Tý

Tại sao không nhìn thấy tử thi của ma quỷ? | Trạch Pháp ngày 08/8 Canh…

Trong kinh Đức Phật đã dạy, hiện hữu xung quanh chúng ta còn có các chúng sinh trong các cõi

Chi tiết
Làm thầy cần học "Tâm sân" của Đức Phật | Trạch Pháp ngày 20/6 Canh Tý

Làm thầy cần học “Tâm sân” của Đức Phật | Trạch Pháp ngày 20/6 Canh Tý

Làm thầy cần học “Tâm sân” của Đức Phật | Trạch Pháp ngày 20/6 Canh Tý Mời quý Phật tử

Chi tiết
Đừng từ chối tình cảm của người khác

Đừng từ chối tình cảm của người khác

Ở chùa có quy định rằng, nam nữ không đi riêng, không gần gũi, không thể hiện những hành động

Chi tiết

Chư Tăng chủ trương bố thí hành thiện là làm trái lời dạy của Phật |…

Chư Tăng chủ trương bố thí hành thiện là làm trái lời dạy của Phật | Trạch Pháp ngày 20/5

Chi tiết