Làm thầy cần học "Tâm sân" của Đức Phật | Trạch Pháp ngày 20/6 Canh Tý

Làm thầy cần học “Tâm sân” của Đức Phật | Trạch Pháp ngày 20/6 Canh Tý

Làm thầy cần học “Tâm sân” của Đức Phật | Trạch Pháp ngày 20/6 Canh Tý Mời quý Phật tử

Chi tiết
Sẽ thoát nghiệp chết nếu tụng kinh Tam Bảo đúng cách

Sẽ thoát nghiệp chết nếu tụng kinh Tam Bảo đúng cách

Trong kinh Mi Tiên Vấn Đáp có viết: “Những người có đức tin nơi Tam bảo, có đức tin vào

Chi tiết
thế nào là tu đúng tuần tự

Thế nào là tu và thuyết Pháp đúng tuần tự? | Trạch Pháp ngày 08/6 Canh…

Các bài nên xem: Tu không đúng giờ có mất công đức không? Cần làm thế nào để tụng chú

Chi tiết
Tại sao cần cung kính hình tướng người xuất gia?

Tại sao cần cung kính hình tướng người xuất gia?

Trong kinh Mi Tiên Vấn đáp, Đại đức Na Tiên nói rằng: “Một cư sĩ đắc quả A-la-hán trong ngày

Chi tiết
Đừng từ chối tình cảm của người khác

Đừng từ chối tình cảm của người khác

Ở chùa có quy định rằng, nam nữ không đi riêng, không gần gũi, không thể hiện những hành động

Chi tiết

Chư Tăng chủ trương bố thí hành thiện là làm trái lời dạy của Phật |…

Chư Tăng chủ trương bố thí hành thiện là làm trái lời dạy của Phật | Trạch Pháp ngày 20/5

Chi tiết
Làm thế nào để được tự chọn nơi sinh trong kiếp sau? | Trạch Pháp ngày 03/5 Canh Tý

Làm thế nào để được tự chọn nơi sinh trong kiếp sau? | Trạch Pháp ngày…

Có những người luôn đặt cho mình câu hỏi: “Tại sao mình lại không được sinh vào một gia đình

Chi tiết
Tại sao tu hành, bố thí, làm phước vẫn dẫn đến lầm lạc, ngu si? | Trạch Pháp ngày 03/4 Canh Tý

Tại sao tu hành, bố thí, làm phước vẫn dẫn đến lầm lạc, ngu si? |…

Là người đệ tử Phật, chúng ta luôn mong muốn cho mình được tinh tấn tu hành, làm các việc

Chi tiết
Người bị ma quỷ nhập và trí tuệ thiện xảo của Đức Phật | Trạch Pháp ngày 20/4 Canh Tý

Người bị ma quỷ nhập và trí tuệ thiện xảo của Đức Phật | Trạch Pháp…

“Vì lòng bi mẫn đối với chúng sinh, vì để giáo hóa chúng sinh, vì muốn trao pháp màu cho

Chi tiết
Phân biệt tu sĩ, cư sĩ lãnh chúng đúng Pháp, sai Pháp | Trạch Pháp ngày 08/4 Canh Tý

Phân biệt tu sĩ, cư sĩ lãnh chúng đúng Pháp, sai Pháp | Trạch Pháp ngày…

Trong kinh Mi Tiên vấn đáp có viết: “Đức Đại Giác có mặt ở trên đời là vì lợi ích

Chi tiết
Tạo nghiệp thế nào mà không chịu quả báo? | Trạch Pháp ngày 03/4 Canh Tý

Tạo nghiệp thế nào mà không chịu quả báo? | Trạch Pháp ngày 03/4 Canh Tý

Trong kinh Mi Tiên vấn đáp có viết: “Đức Thế Tôn có dạy rằng: “Người nào không biết rõ ác

Chi tiết
4 cách ma và người ác ngăn cản việc cúng dường | Trạch Pháp ngày 20/3 Canh Tý

4 cách ma và người ác ngăn cản việc cúng dường | Trạch Pháp ngày 20/3…

Cúng dường Tam Bảo và những bậc tu hành thanh tịnh, nghiêm trì giới luật sẽ sinh ra phúc báu

Chi tiết
Cách thành công sau khi bị ác hại

Học cách để thành công sau thất bại do kẻ ác làm hại | Trạch Pháp…

Trong công việc cũng như đời sống thường ngày, mỗi chúng ta thường bắt gặp những người có tâm ganh

Chi tiết
Cách thọ hưởng lạc về Ân Đức!

Cách thọ hưởng lạc về Ân Đức!

Chư Phật quá khứ, Đức Phật Thích Ca khi thành tựu quả vị giải thoát, cũng như các vị Thánh

Chi tiết
Cách nhận biết nghiệp do oan gia trái chủ!

Cách nhận biết nghiệp do oan gia trái chủ! | Trạch Pháp ngày 20/02 Canh Tý

Nhiều Phật tử khi bị nghiệp khổ, muốn sám hối, tu tập theo lời Phật dạy để chuyển hóa nghiệp

Chi tiết
nhan-du-thua-do-cung-duong-la-ho-tri-giao-phap-Phat

[TRỰC TUYẾN] Trạch Pháp 3/12/Kỷ Hợi | Nhận dư thừa đồ cúng dường là hộ trì…

Xem thêm: Phật tử nên trị bệnh “tri thức”! Năng lực của trạch Pháp trong việc thành tự sự giác

Chi tiết
phat-tu-nen-tri-benh-tri-thuc

Phật tử nên trị bệnh “tri thức”!

Phật tử chúng ta khi được nghe những lời Thầy dạy từ trong kinh điển của Phật liền tích lũy

Chi tiết

“Siêu trí tuệ thế gian” không thể sánh được với “trí XUẤT thế gian”

Đức Phật là bậc đại trí tuệ siêu việt, sự thấy biết của Ngài vượt ra cả ngoài không gian

Chi tiết

Năng Lực Của Trạch Pháp Trong Việc Thành Tựu Sự Giác Ngộ

Trạch Pháp là 1 trong 7 pháp thực hành khiến chúng ta khai trí tuệ giác ngộ, đạt đến chỗ

Chi tiết
Có phải nhân quả bênh người trí ghét người ngu

Có phải nhân quả “bênh” người trí “ghét” người ngu?

Trong kinh điển của đạo Phật, nếu người trí và người ngu cùng tạo tác một việc ác thì quả

Chi tiết

Sau Khi Chết Hình Tướng Đi Tái Sinh Là Gì?

Có câu: “Đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy”. Chúng ta có bao giờ

Chi tiết