Phát tâm bồ đề

Phát tâm Bồ đề vì lợi ích chúng sinh

Các bài nên xem: Phát tâm Bồ Đề để kiếp nào cũng gặp Phật Pháp Phát Bồ đề tâm có

Chi tiết
Bài 13: Thiền hành: Diệt trừ "tâm chấp thiện" | Tu tập tại rừng lần 2

Bài 13: Thiền hành: Diệt trừ “tâm chấp thiện” | Tu tập tại rừng lần 2

Làm việc thiện nhưng không đúng lúc, đúng chỗ rất dễ khiến Phật tử chúng ta rơi vào tâm chấp

Chi tiết
Bài 12: Phật tử nên "cầm cờ tiên phong" trong giao tiếp | Tu tập tại rừng lần 2

Bài 12: Phật tử nên “cầm cờ tiên phong” trong giao tiếp | Tu tập tại…

Trong các mối quan hệ gia đình cũng như bạn bè, đồng nghiệp,… nhiều Phật tử vì không được sự

Chi tiết
Bài 10: Thiền hành: Khởi tưởng "đi chân đất giống chư Tăng" | Tu tập tại rừng lần 2

Bài 10: Thiền hành: Khởi tưởng “đi chân đất giống chư Tăng” | Tu tập tại…

Khi đi thiền hành, không ít Phật tử nghĩ đến hình ảnh chư Tăng “đầu trần chân đất” tu tập

Chi tiết
Bài 11: Ngồi thiền vọng tưởng "bứt cọng cỏ" | Tu tập tại rừng lần 2

Bài 11: Ngồi thiền vọng tưởng “bứt cọng cỏ” | Tu tập tại rừng lần 2

Trong các mối quan hệ gia đình cũng như bạn bè, đồng nghiệp,… nhiều Phật tử vì không được sự

Chi tiết
Bài 8: Trạng thái đầu của "tâm phóng dật" | Tu tập tại rừng lần 2

Bài 8: Trạng thái đầu của “tâm phóng dật” | Tu tập tại rừng lần 2

Khi thực hành thiền hành đoạn trừ tâm phóng dật cũng như ngồi thiền tư duy Pháp, tâm chúng ta

Chi tiết
Bài 4: Thiền hành sinh niệm kính quý "duyên xuất gia" | Tu tập tại rừng lần 2

Bài 4: Thiền hành sinh niệm kính quý “duyên xuất gia” | Tu tập tại rừng…

Người cư sĩ tại gia tu tập hướng tới giải thoát khỏi những phiền não của người tại gia, còn

Chi tiết
Bài 17: Thiền hành: Vọng tưởng, theo vọng về khúc cây và vỏ sữa | Tu tập tại rừng lần 2

Bài 17: Thiền hành: Vọng tưởng, theo vọng về khúc cây và vỏ sữa | Tu…

Trong quá trình thiền hành thực tập trú tâm, không ít người vẫn bị khởi lên các vọng tưởng liên

Chi tiết
Bài 18: Hành thiền: Đối trị với phiền não về nhiều vọng tưởng | Tu tập tại rừng lần 2

Bài 18: Hành thiền: Đối trị với phiền não về nhiều vọng tưởng | Tu tập…

Người tu đạo phải đoạn trừ được các vọng tưởng thì mới có thể thành tựu được cho mình. Bởi

Chi tiết
Bài 15: Ngồi thiền: Lợi ích của quán "đề mục" | Tu tập tại rừng lần 2

Bài 15: Ngồi thiền: Lợi ích của quán “đề mục” | Tu tập tại rừng lần…

Có nhiều người tu ngồi thiền quán hơi thở ra thở vào của mình, cũng có người tu ngồi thiền

Chi tiết
Phật tử hộ trì Tam Bảo cần có mười đức tính | Tu tập tại rừng lần 2

Phật tử hộ trì Tam Bảo cần có mười đức tính | Tu tập tại rừng…

Bổn phận của người Phật tử tại gia theo lời Phật dạy là hộ trì Tam Bảo. Tuy nhiên, để

Chi tiết
Cô Phạm Thị Yến chia sẻ với chủ đề học để làm thầy

Cắt duyên thị phi – dẹp trừ phiền não | bài học 05 từ rừng

Cuộc sống của con người đều bị chi phối bởi vui buồn, bị cảm xúc làm chủ gây nên những

Chi tiết

Diệt hạt giống vô ơn bất thiện | bài học 04 từ rừng

Trong cuộc sống, chúng ta là những người được nhận rất nhiều thứ từ người khác: cha mẹ cho ta

Chi tiết
Cô Phạm Thị Yến chia sẻ với chủ đề cảnh giác với sự phản trắc

Cảnh giác với sự phản trắc | bài học 03 từ rừng

Sự phản bội có xu hướng xuất phát từ phương hướng mà bạn không ngờ đến. Vậy phải làm gì

Chi tiết
Cô Phạm Thị Yến chia sẻ chủ đề thiền hành vọng tưởng

Thiền hành – vọng tưởng | Bài học 02 từ rừng

  Tại sao trong khi đi thiền hành mình lại khởi lên những vọng tưởng? Những lúc trong trường hợp

Chi tiết