Bài 11: Ngồi thiền vọng tưởng "bứt cọng cỏ" | Tu tập tại rừng lần 2

Bài 11: Ngồi thiền vọng tưởng “bứt cọng cỏ” | Tu tập tại rừng lần 2

Trong các mối quan hệ gia đình cũng như bạn bè, đồng nghiệp,… nhiều Phật tử vì không được sự

Chi tiết
Bài 8: Trạng thái đầu của "tâm phóng dật" | Tu tập tại rừng lần 2

Bài 8: Trạng thái đầu của “tâm phóng dật” | Tu tập tại rừng lần 2

Khi thực hành thiền hành đoạn trừ tâm phóng dật cũng như ngồi thiền tư duy Pháp, tâm chúng ta

Chi tiết
Bài 4: Thiền hành sinh niệm kính quý "duyên xuất gia" | Tu tập tại rừng lần 2

Bài 4: Thiền hành sinh niệm kính quý “duyên xuất gia” | Tu tập tại rừng…

Người cư sĩ tại gia tu tập hướng tới giải thoát khỏi những phiền não của người tại gia, còn

Chi tiết
Bài 17: Thiền hành: Vọng tưởng, theo vọng về khúc cây và vỏ sữa | Tu tập tại rừng lần 2

Bài 17: Thiền hành: Vọng tưởng, theo vọng về khúc cây và vỏ sữa | Tu…

Trong quá trình thiền hành thực tập trú tâm, không ít người vẫn bị khởi lên các vọng tưởng liên

Chi tiết
Phật tử hộ trì Tam Bảo cần có mười đức tính | Tu tập tại rừng lần 2

Phật tử hộ trì Tam Bảo cần có mười đức tính | Tu tập tại rừng…

Bổn phận của người Phật tử tại gia theo lời Phật dạy là hộ trì Tam Bảo. Tuy nhiên, để

Chi tiết
Cô Phạm Thị Yến chia sẻ với chủ đề học để làm thầy

Cắt Duyên Thị Phi – Dẹp Trừ Phiền Não | Bài Học 05 từ Rừng

Cuộc sống của con người đều bị chi phối bởi vui buồn, bị cảm xúc làm chủ gây nên những

Chi tiết

Diệt Hạt Giống Vô Ơn Bất Thiện | Bài Học 04 từ Rừng

Trong cuộc sống, chúng ta là những người được nhận rất nhiều thứ từ người khác: cha mẹ cho ta

Chi tiết
Cô Phạm Thị Yến chia sẻ với chủ đề cảnh giác với sự phản trắc

Cảnh Giác với Sự Phản Trắc | Bài Học 03 từ Rừng

Sự phản bội có xu hướng xuất phát từ phương hướng mà bạn không ngờ đến. Vậy phải làm gì

Chi tiết
Cô Phạm Thị Yến chia sẻ chủ đề thiền hành vọng tưởng

Thiền Hành – Vọng Tưởng | Bài Học 02 từ Rừng

  Tại sao trong khi đi thiền hành mình lại khởi lên những vọng tưởng? Những lúc trong trường hợp

Chi tiết
pham-thi-yen-tam-chieu-hoan-quan-thong-bao-tu-tap-cho-khoa-tu-ba-ngay

Sống ở Rừng | Bài Học 01 từ Rừng |

Đức Phật luôn dạy cho đệ tử của Ngài sống một cuộc đời thiểu dục tri túc, viễn ly dục

Chi tiết

Học Để Được Làm Thầy | Bài Học 06 từ Rừng

Nhiều người luôn đặt ra câu hỏi, tại sao có người làm lãnh đạo, có kẻ làm nhân viên, có

Chi tiết